Oppgradering av Frøyatunnelen

Frøyatunellen vil bli nattestengt i perioder

Les mer

Oppdatering om flyktningsituasjonen

 

Frøya kommunestyret vedtok å bosette 85 flyktninger i 2022. I den forbindelse gikk ordfører og kommunedirektør ut til kommunens befolkning med anmodning om at de som har boliger å leie ut melder dette til kommunen. Kommunen har mottatt svært mange henvendelser, noe som tyder på et stort engasjement for den tragiske situasjonen i Ukraina. Samtlige henvendelser  er registrert i vårt system.


Frøya kommune, i likhet med mange andre kommuner, venter fortsatt på tilbakemelding fra sentrale myndigheter på når flyktningene ankommer Frøya. Pr skrivende stund har vi fått 7 registrerte flyktninger fra Ukraina.


Siden det er stor usikkerhet på når flyktningene kommer er det på nåværende tidspunkt vanskelig å gi konkrete svar på henvendelser som har kommet inn. Frøya kommune vil ta kontakt med aktuelle utleiere så snart situasjonen er mer avklart.


Takk til alle som bidrar!