Oppstart av seniortrim

Onsdag 1. februar kl. 11 -12 startes det opp med seniortrim på Maxtrim. 

Målgruppen er seniorer 65+, og det vil bli trim hver onsdag. Tilbudet er gratis.

For mer info, se lenken under: 

https://www.froyaarena.no/seniortrim