Opptak av barn i barnehager i Frøya for barnehageåret 2023/24

Følgende barnehager har/kan få ledige plasser:

 

Kommunale barnehager:                  

Åpningstider:

  • Nabeita oppvekstsenter:              07.00 – 16.45
  • Nesset barnehage:                        07.00 – 16.45
  • Nordskag oppvekstsenter:           07.00 – 16.45
  • Dyrøy oppvekstsenter:                 07.00 – 16.45
  • Mausund barnehage:                   07.45 – 16.15
  • Sistranda kystbarnehage              06.30 - 17.00

 

Privat barnehage:

  • Rabben barnehage                       07.00 – 16.30

 

Vi gjør oppmerksom på at vi tilbyr 60, 80 og 100 % plass.

Søknad skal skje elektronisk via nettsiden til Frøya kommune. Hjelp til utfylling kan fås ved henvendelse til Frøya kommune, servicekontoret. Søknaden kan gjelde opptak, overflytting, reduksjon eller utvidelse av plass.

Vi minner om at søkere som står på venteliste i inneværende barnehageår ikke trenger søke på nytt.

 

Søknadsfrist 20. mars 2023

Opptaket vil bli foretatt onsdag 12.04.23 og svar sendes ut fortløpende etter det.

 

For sent innkomne søknader vil ikke bli behandlet ved hovedopptaket, men vil komme i betrakting så snart hovedopptaket er avsluttet.

Eventuelle tilrådinger må legges ved søknaden, eller sendes Frøya kommune, servicekontoret og merkes med «vedlegge barnehagesøknad».

 

Gå til søknadsskjema