Ordførerens time

Ordførerens time er et uformelt treffpunkt hvor frøyværingene kan treffe ordfører Kristin Strømskag.

Målet med treffpunktet er at alle gis muligheten til å slå av en prat og ta opp ting som opptar de, smått og stort, direkte med ordføreren.

Ordfører Kristin kan ikke saksbehandle eller gi formelle svar angående enkeltsaker, men kan ta imot tilbakemeldinger og innspill, gi tips om hvem du kan kontakte eller sjekke opp saker for deg. 
 
Ordførerens time vil annonseres, både gjennom lokalmedia og på kommunens hjemmeside, og avholdes ca. hver måned. Møtestedet kan være både rundt om i grendene eller på andre treffplasser i kommunen. Månedens plassering annonseres i lokalmedia og på kommunens hjemmeside. 
 
Første møteplasser er: 
1.    Torsdag 19.januar kl. 16:00 -17:30           Cafe Sjøstjerna, Stjernesenteret
2.    Tirsdag 28.februar kl. 12:00 – 14:00         Havna cafe, Mausund
 
Velkommen!
 

Du kan også ta direkte kontakt med ordføreren på tlf: 48 24 48 68, eller e-post: kristin.stromskag@froya.kommune.no