Pressemelding 16.02.21 - Nytt påbud om munnbind

Klikk for stort bilde 

Status og utvikling:

 

Til og med i går

Nye

Totalt, nå

Personer med påvist smitte

15

0

15

Covid 19-pasienter på sykehus

1

0

1

Pasienter i isolasjon, hjemme*)

1

0

1

Nærkontakter i karantene

1

 

1

Totalt antall tester

2452

 

2461

Smittede per 100 000 siste 14 dgr

19.4

 

19.4

Antall vaksinert for Covid 19

237

 

237

Antall fullvaksinerte (2 doser)

38

 

38

*) Dette er tall som løpende oppdateres og det er beheftet med noe usikkerhet.
I tillegg er det alle dager utført flere hurtigtester.

 

Nytt påbud om munnbind

I forbindelse med vinterferieuken og sannsynlig økt innreisevirksomhet til og fra Frøya kommune har formannskapet i dag støttet kommuneoverlegens hastevedtak med følgende innhold:

1. Formannskapet støtter at kommuneoverlegen innfører forskrift om smitteverntiltak, (munnbindpåbud) i Frøya kommune fra 17.02.21 til og med 25.02.21.

2. Forskriften kunngjøres på kommunens hjemmeside og i Lovtidende.  

3. Vedtaket gjøres med hjemmel i smittevernloven § 4.1   

Formannskapet gir i tillegg en sterk anbefaling om følgende;  

•    å unngå unødvendige reiser til - eller besøk fra områder med ukontrollert utbrudd av muterte virusvarianter 

  • skal du handle, er det anbefalt at kun en person fra husstanden utfører handlingen  

 

Forskriften i sin helhet kan du finne under:

Midlertidig forskrift om smitteverntiltak 17.02.21 (PDF, 158 kB)

Kommunedirektøren vil be om at kommunestyret, den 25.02.21 forlenger forskriften til om med 02.03.21.

 

Med vennlig hilsen beredskapsledelsen