Pressemelding fra Frøya kommune 02.01.20 kl. 1530

Klikk for stort bilde 

1 ny smittet

Frøya kommune har fått informasjon om 1 ny  smittet, og denne personen har inntil nå oppholdt seg i en annen kommune. Smittesporing av nærkontakter er i gang og sporingsgruppa har god kontroll på antall nærkontakter til den smittede. Den smittede personen har sammenheng med utbruddet på Hitra. Totalt har Frøya kommune nå 10 personer som er smittet og 55 nærkontakter sitter i karantene.8 pasienter er isolert i sine hjem og 2 personer er fortsatt innlagt på St. Olav. 6 av 8 tester fra 01.01.21 er besvart og så langt er ingen positive.

Følgende tabell viser status og utvikling:

 

Til og med i går

Nye

Totalt, nå

Personer med påvist smitte

9

1

10

Covid 19-pasienter på sykehus

2

0

2

Pasienter i isolasjon, hjemme*)

7

1

8

Nærkontakter i karantene

60

 

55

Avlagte tester *)

357

8

365

Antall personer testet siden mars     

1766

8

1774

Smittede per 100 000 siste 14 dgr

174.7

 

194.1

*) Dette er tall som løpende oppdateres og det er beheftet med noe usikkerhet.
I tillegg er det alle dager utført flere hurtigtester. Tallene for testing gjelder fra om med 17.12.

 

Forlengelse av forskrift

Kommunestyret vil mandag 04.01.20 behandle forskrift om munnbind på offentlige steder og forebygging av koronasmitte. Kommunedirektørens innstilling til kommunestyret er at forskriften forlenges i 8 dager, til tirsdag 12. januar 2021. Forslag til vedtak er basert på en samfunnsmedisinsk vurdering ut i fra situasjonen på Frøya og Hitra.

Krav til bunnbind for elever over 12 år vedr skoleskyss.

Frøya kommune minner om at FHI har satt som krav at personer over 12 år skal bruke munnbind mens de er på offentlig transport. Dette gjelder også skoleskyss. Det henstilles derfor om at foreldre/foresatt påser at deres barn over 12 år har med seg og bruker munnbind ifb med skoleskyssen. Munnbindpåbudet gjelder ikke for ansatte, elever og barn så lenge de oppholder seg på skole, SFO eller barnehage.

Nærkontakter

De du omgås på arbeid eller på skole/SFO/barnehage, regnes ikke innenfor dine 5 nærkontakter.

 

Ungdomsbasen åpner 06.01.21

Frøya kommune har tidligere meldt om at ungdomsbasen holder åpent i uke 1. Vi trenger litt tid for å tilrettelegge for godt smittervern, så basen åpner først den 06.01.21

Følg kommunens smittevernregler – se www.froya.kommune.no for mer informasjon

Og husk å ta vare på hverandre.

Hilsen beredskapsledelsen