Pressemelding fra Frøya kommune 02.06.21

 

1 ny smittet av Covid-19.

Frøya kommune har i kveld fått informasjon om at en 1 ny person er smittet av Covid-19. Personen er satt i isolasjon og smittesporing har startet. Personen som er smittet er ansatt ved Hotell Frøya, men har ukjent smittevei. Hotell Frøya blir stengt fra og med i morgen torsdag 03.06.21.

Hotellet har gode rutiner på registrering av gjester og besøkende og smittesporingsgruppa kontakter gjester som skal gå i karantene. Alle andre besøkende og gjester fra fredag 28.05 -31.05.21 bes være oppmerksom på symptomer og ha lav terskel for testing.

Den smittede har relasjon til Nabeita oppvekstsenter. Nesten alle ansatte ved skolen og SFO er umiddelbart satt i ventekarantene. 6. og 7. trinn må også gå i ventekarantene. Skolen blir derfor stengt i morgen torsdag 03.06 og fredag 04.06. Elevene og foreldre vil få nærmere informasjon fra skolen.

Barnehagen ved Nabeita oppvekstsenter er åpen som vanlig.

Ventekarantene varer til nærkontakt får svar på første ordinære test.

Den smittede har også besøkt KIWI Sistranda mandag 31.05.21 mellom kl. 22.45 og 23.00.

Kunder bes være oppmerksom på symptomer og ha lav terskel for testing.

Antall nærkontakter er per nå ikke kjent, antall personer i ventekarantene er betydelig. Oppdaterte tall vil bli sendt ut i morgen torsdag 03.06.21.

Frøya kommune forbereder seg nå på massetesting i dagene som kommer.

Med vennlig hilsen beredskapsledelsen i Frøya kommune.