Pressemelding fra Frøya kommune 03.01.21 kl.1130

Klikk for stort bilde 

 

Til og med i går

Nye

Totalt, nå

Personer med påvist smitte

10

1

11

Covid 19-pasienter på sykehus

2

0

2

Pasienter i isolasjon, hjemme*)

8

1

8

Nærkontakter i karantene

55

2

23

Avlagte tester *)

365

19

384

Antall personer testet siden mars     

1774

19

1793

Smittede per 100 000 siste 14 dgr

194.1

 

211,7

*) Dette er tall som løpende oppdateres og det er beheftet med noe usikkerhet.
I tillegg er det alle dager utført flere hurtigtester. Tallene for testing gjelder fra om med 17.12.

 

Oppdatering 030121

I går testet 1 ny person positivt på Covid-19. Vedkommende er nærkontakt til en tidligere smittet. Smittesporing er gjennomført og nærkontakter er satt i karantene. Totalt har Frøya kommune nå 11 smittede.


Anbefalinger ift idrettsaktivitet i januar

Jamfør forskrift skal det ikke gjennomføres organiserte fritidsaktiviteter eller breddeidrett for voksne og ungdom f.o.m. 20 år. Dette gjelder i første omgang tom 12.januar, med mulighet for forlengelse.

Det anbefales ikke å avholde konkurranser for utøvere over 12 år innendørs i kommunale haller frem til 1.februar.

Frøya kommune vil sterkt anmode idretten om ikke å reise ut av Frøya kommune for å spille kamper med utøvere over 12 år i andre kommuner i regionen fram til 1. februar.

Barn og unge kan fortsatt delta i sin definerte treningsgruppe, i tillegg til å ha 5 sosiale kontakter per uke. Kommunale anlegg vil være stengt for innendørs idrett i første omgang tom 12.januar, med mulighet for forlengelse. Det er derfor kun mulig med utendørs trening i denne perioden.

Frøya kommune vil sterkt anmode idretten om at utøvere ikke spiller på flere lag, trener eller har andre funksjoner på treninger for andre lag. Sosiale kontakter utover idrett og skole/jobb bør reduseres til det minimale.

Frøya kommune vil sterkt anmode private halleiere om å innføre likelydende retningslinjer.