Pressemelding fra Frøya kommune 04.01.21 kl. 1600

Klikk for stort bilde 

Ingen nye smittede

Pr 04.01.21 har Frøya kommune ingen nye smittede. Totalt har Frøya kommune 11 smittede. Antall nærkontakter som sitter i karantene er redusert fra 23 i går, til 22 i dag.  Frøya kommune har fortsatt 2 covid-19 pasienter på sykehus. Det ble i går og i dag avlagt 23 nye tester som vi venter svar på.

 

Til og med i går

Nye

Totalt, nå

Personer med påvist smitte

11

0

11

Covid 19-pasienter på sykehus

2

0

2

Pasienter i isolasjon, hjemme*)

8

0

7

Nærkontakter i karantene

23

0

22

Avlagte tester *)

384

23

407

Antall personer testet siden mars     

1793

23

1816

Smittede per 100 000 siste 14 dgr

211.7

 

194.1

*) Dette er tall som løpende oppdateres og det er beheftet med noe usikkerhet.
I tillegg er det alle dager utført flere hurtigtester. Tallene for testing gjelder fra om med 17.12.

 

Ungdomsbasen

Med bakgrunn i de nye forskriftene og retningslinjene vedtatt nasjonalt og lokalt, stenges ungdomsbasen til 18. januar. Ny vurdering av åpning av ungdomsbasen vil bli gjort 15. januar.

Frøya sykehjem

I forhold til besøk på sykehjemmet så vurderer beredskapsledelsen dette daglig. Det er i dag vurdert at stengingen forlenges til 12.01.21 i første omgang, men vurderes fremdeles fortløpende og i tråd med gjeldende anbefalinger og forskrifter lokalt og nasjonalt.

Kommunestyremøte 04.01.21:

  1. Kommunestyret vedtok i dag å videreføre påbud om munnbind på offentlige steder t.o.m 12.01.21
  2. Kommunestyret vedtok også følgende forskrift om forebygging av koronasmitte:

§ 1. Formål og virkeområde

Forskriftens formål er å fastsette lokale smitteverntiltak for å hindre eller begrense spredning av koronasmitte (SARS-CoV-2) gjennom å redusere antall nærkontakter i befolkningen, og gjennom dette forebygge sykdom og sikre opprettholdelse av tilstrekkelig kapasitet i helse- og omsorgstjenesten.

Forskriften gjelder i Frøya kommune.

§ 2. Rødt nivå barnehager og skoler

Barnehager, skoler og SFO i Frøya kommune skal drifte etter rødt nivå i trafikklysmodellen for oppvekst innenfor forskriftsperioden.

§ 3. Fritidsaktiviteter, breddeidrett og treningstilbud

Det skal ikke gjennomføres organiserte fritidsaktiviteter eller breddeidrett i forskriftsperioden.

Treningssentre og lokaler for tilsvarende aktiviteter skal holdes stengt i forskriftsperioden.

§ 4. Antallsbegrensning i butikker og på kjøpesentre

Butikker, kjøpesentre og andre utsalgssteder skal sørge for at det ikke er flere til stede i lokalene enn at det kan holdes minst én meters avstand. Tillatt antall kunder i lokalet skal beregnes ut fra størrelsen på lokalet.

§ 5. Karantene og smittesporing

Innbyggere og besøkende i Frøya kommune skal etterleve de til enhver tid gjeldende karantenereglene, og bidra til smittesporing.

§ 6. Ansvar

Frøya kommune påtar seg ikke økonomisk ansvar som følge av pålagte tiltak.

§ 7. Ikrafttredelse og varighet

Forskriften trer i kraft 4.januar 2021 kl. 18:00, og gjelder til og med 12. januar 2021.

Vedtakene ble gjort med hjemmel i smittevernloven § 4.1

 

Ny pressemelding vil bli sendt ut i morgen tirsdag 05.01.20.

Vennlig hilsen beredskapsledelsen