Pressemelding fra Frøya kommune 06.05.21: uønsket hendelse.

Oppdatert informasjon.

Det er en mannlig beboer i 50-årene i et bofellesskap i Frøya kommune som 27.04.21 ble akutt syk. Lege og ambulanse ble tilkalt. Situasjonen ble vurdert som akutt sykdom av helsepersonell tilstede og beboer ble sendt til St. Olav Hospital. Mannen er nå til behandling ved Haukeland sykehus for brannskader.

01.05.21 fikk kommunen opplyst at det kunne dreie seg om skade som følge av et bad. Kommunen meldte da umiddelbart hendelsen til Statsforvalteren og Helsetilsynet. Kommunen mottok endelig vurdering fra Haukeland sykehus, 04.05.21.

Interne undersøkelser tyder så langt på, at skadene ikke skyldes en villet handling.

Kommunen har orientert politiet om hendelsen i dag, 06.05.21. Politiet vil opprette en undersøkelsessak med bakgrunn i henvendelsen.

Uten å ha konkludert på årsak til skadene har Frøya kommune påstartet gjennomgang av alle tekniske innretninger, samt rutiner og prosedyrer.

Frøya kommune har løpende dialog med beboere, pårørende og ansatte ved bofellesskapet. Øvrige beboere og pårørende i virksomheten bo, –aktivitet og miljøtjenesten er orientert om hendelsen.

Frøya kommune tar hendelsen på største alvor og har stort fokus på ivareta alle de som står i en svært vanskelig situasjon.

Kontaktperson er ordfører Kristin F. Strømskag tlf.: 482 44 868

Beredskapssjef Marit Wisløff Norborg tlf.: 482 62 789