Pressemelding fra Frøya kommune 14.01.21 kl. 1445

Klikk for stort bilde 

Ingen nye personer smittet av Covid-19

Frøya kommune har ingen nye påviste smittede personer pr. i dag. Antall nærkontakter i karantene er nå redusert til 28 personer, samt at 4 personer sitter i isolasjon. 1 person er fortsatt innlagt ved St. Olav Hospital pga Covid-19.

 

Til og med i går

Nye

Totalt, nå

Personer med påvist smitte

14

0

14

Covid 19-pasienter på sykehus

1

0

1

Pasienter i isolasjon, hjemme*)

4

0

3

Nærkontakter i karantene

52

0

28

Totalt antall tester

2154

 

2227

Smittede per 100 000 siste 14 dgr

174.7

 

155.3

Antall vaksinert for Covid 19

 

 

16

*) Dette er tall som løpende oppdateres og det er beheftet med noe usikkerhet.
I tillegg er det alle dager utført flere hurtigtester.

 

Innreisekarantene

Alle som kommer til Norge fra utlandet, med unntak av gitte områder i Norden/Europa med tilstrekkelig lav smittespredning (gule land/områder), skal være i karantene i 10 døgn.

Personer som kommer til Norge fra utlandet, kan gå ut av karantene dersom de tester negativt for covid-19 2 ganger etter ankomst. Den første testen skal tas innen ett døgn etter ankomst, den andre tidligst 7 døgn etter ankomst. Den andre testen må være gjort med RT-PCR metode (ikke hurtigtest). Muligheten til å forkorte innreisekarantene ved testing er avhengig av at det er kapasitet til å gjennomføre testene, eller at arbeidsgiver står for testene. Dersom test 2 ikke tas, må personen være i innreisekarantene i 10 døgn.

For tester som tas på Frøya tar det 1-3 dager å få svar. Det vil derfor sjelden lønne seg å ta test 2 for å forkorte karantene, da svartiden for test tatt på dag 7 vil komme tett oppunder fullført karantenetid.

Gjennomført vaksinasjon påvirker foreløpig ikke karantenekrav eller anbefaling om testing.

Vennlig hilsen beredskapsledelsen