Pressemelding fra Frøya kommune 16.03.21

1 ny smittet

Frøya kommune har i dag fått informasjon om at en ny person, folkeregistret på Frøya, har fått påvist smitte av Covid-19. Personen bor og oppholder seg et annet sted i Norge.

5 personer sitter i isolasjon og 8 nærkontakter sitter i karantene. Antall vaksinerte for Covid-19 er 623 personer.

Tall og utvikling:

 

Til og med i går

Nye

Totalt, nå

Personer med påvist smitte

27

1

28

Covid 19-pasienter på sykehus

1

0

0

Pasienter i isolasjon, hjemme*)

4

0

5

Nærkontakter i karantene

                  8

0

8

Totalt antall tester

2960

 

2977

Smittede per 100 000 siste 14 dgr

233

 

233

Antall vaksinert for Covid 19

571

 

623

Andel fullvaksinerte % (2 doser)

 

 

4.5

*) Dette er tall som løpende oppdateres og det er beheftet med noe usikkerhet.
I tillegg er det alle dager utført flere hurtigtester.

 

Koronatelefon

Koronatelefonen tlf.: 21 89 74 27 har åpningstid mandag til fredag kl. 10.00 – 15.00

Minner om:

  • Hold antall nærkontakter nede på et minimum og tilstreb maksimum 10 ulike nærkontakter i løpet av 1 uke utenfor arbeid/skole/barnehage
  • Ikke ha mer enn 5 gjester i tillegg til husstandsmedlemmer i eget hjem
  • Alle planlagte private arrangement den kommende uken utsettes
  • Møter og samlinger gjennomføres digitalt
  • Hjemmekontor der det er mulig
  • Unngå unødvendige besøk hos risikoutsatte den kommende uke
  • Benytt munnbind på offentlige steder der det er vanskelig å holde avstand

Vennlig hilsen beredskapsledelsen