Pressemelding fra Frøya kommune 16.04.21

Klikk for stort bilde 

Frøya kommune planlegger åpning

Herredshuset, Frøya kulturhus, Frøya folkebibliotek med filial Mausund, Frøyahallene og Frivilligsentralen planlegger åpning for publikum mandag 26. april. Frøya kino og svømmebasseng med terapibad planlegges åpnet mandag 3. mai. For at tjenestene skal kunne åpne forutsettes det at smittesituasjonen er uendret. Nasjonale retningslinjer og smittevernveiledere gjelder for alle tjenestene.

 

Tall og utvikling

 

Til og med i går

Nye

Totalt, nå

Personer med påvist smitte

30

0

30

Covid 19-pasienter på sykehus

0

0

0

Pasienter i isolasjon

0

0

0

Nærkontakter i karantene

0

0

0

Smittede per 100 000 siste 14 dgr

19.2

 

0

Antall vaksinasjonsdoser administrert

1018

 

1020

Andel fullvaksinerte % (2 doser)

 

 

5.1

*) Dette er tall som løpende oppdateres og det er beheftet med noe usikkerhet.
I tillegg er det alle dager utført flere hurtigtester.

 

Vennlig hilsen beredskapsledelsen