Pressemelding fra Frøya kommune 25.12.20 kl. 15.15

Klikk for stort bilde 

Frøya kommune har nå 4 personer som har testet positivt på Covid-19, samt 2 personer som har testet positivt på hurtigtest. Alle 6 er isolert og nærkontakter er satt i karantene og testet. Til sammen sitter nå 115 personer i karantene og det er tatt kontakt med alle nærkontakter. Om noen som er oppringt er usikker på sin egen situasjon ber vi om at de tar kontakt med koronatelefonen: 21 89 74 27.

En av de med positiv hurtigtest er ansatt i FosenNamsos sjø og følgende trafikkmelding er sendt ut fra rederiet:

«Til reisende på sambandet Dyrøy – øyrekken i Frøya kommune:

Vi har dessverre fått påvist positiv Covid-19 test på en ansatt. Smitte ble påvist 24. desember og vedkommende har vært på jobb i perioden 17 – 23. desember. Nærkontakter er kartlagt i samråd med smitteoppsporings gruppa i Frøya kommune. Den ansatte har hatt lite kontakt med reisende og de aktuelle er kontaktet. For spørsmål kontakt koronatelefonen: 21 89 74 27.

Som generell anbefaling ber Fosen Namsos Sjø at alle må være oppmerksomme på symptomer for Covid-19 og ha lav terskel for testing»

Reisende som ikke er kontaktet av kommunens smittesporingsgruppe, trenger ikke å teste seg eller gå i karantene, men være oppmerksomme på symptomer som kan være covid-19. Hvis det tilkommer symptomer skal man melde seg for testing.

NB: Frøya kommune ber også om at alle som var på julefrokost på Hotell Frøya 18. desember mellom kl. 08.00 – 10.00 må være oppmerksom på symptomer da en av gjestene som var tilstede er smittet av Covid-19.

Til slutt ønsker kommunedirektøren å takke alle som har meldt seg som ekstra mannskap. Totalt har 32 personer meldt seg. Dette er helt fantastisk og beredskapsledelsen har nå dekt et akutt behov for å kunne utføre alle oppgaver i den situasjon vi er i nå. Men- vi oppfordrer til at flere tar kontakt hvis du vil hjelpe, i tilfelle situasjonen blir langvarig.

Hilsen beredskapsledelsen.