Pressemelding fra Frøya kommune 26.04.21

Klikk for stort bilde

Frøya kommune har i dag registrert 1 ny smittet av Covid-19 på hurtigtest. Personen er satt i isolasjon og smittesporingsgruppa  har startet arbeidet med sporing. 17 nærkontakter er satt i karantene, og husstandsmedlemmer av disse er satt i ventekarantene.

Smittesporingen per nå viser ikke en klar smittevei, og kommunen ber om at alle har en lav terskel for å teste seg dersom en har symptomer eller har vært i en situasjon der smittevernreglene ikke er overholdt. 

Personer som har vært på Coop Extra Sistranda 23.04.21 mellom kl. 12.00 - 13.00, kan ha vært i kontakt med en smittet. Disse trenger ikke å gå i karantene, men bes om å være oppmerksomme på symptomer og ha lav terskel for testing.

Hvis det er behov for testing, ta kontakt med Frøya legekontor på tlf.: 72 44 70 80. Har du andre spørsmål, send en e-post til korona@froya.kommune.no

Siden kommunen ikke er sikker på smittevei, ber beredskapsledelsen alle om å begrense  fysiske møter og fritids aktiviteter for voksne i uke 17. 

Ansatte på herredshuset arbeider denne uken fra hjemmekontor og er tilgjengelig på telefon og e-post. Alle møter vil bli gjennomført digitalt eller utsatt.

Frøya kommune ber om at alle nasjonale retningslinjer og smittevernregler blir overholdt. 

 

Tall og utvikling

 

Til og med i går

Nye

Totalt, nå

Personer med påvist smitte

30

1

31

Covid 19-pasienter på sykehus

0

0

0

Pasienter i isolasjon

0

1

1

Nærkontakter i karantene

                  0

17

17

Smittede per 100 000 siste 14 dgr

0

 

19,4

Antall vaksinasjonsdoser administrert

1377

 

1377

Andel fullvaksinerte % (2 doser)

 

 

5.1

*) Dette er tall som løpende oppdateres og det er beheftet med noe usikkerhet.
I tillegg er det alle dager utført flere hurtigtester.

 

 

Vennlig hilsen beredskapsledelsen