Pressemelding fra Frøya kommune 28.12.20 kl. 16.00

Klikk for stort bilde 

Frøya kommune har så langt i dag ikke mottatt nye meldinger fra St. Olav om nye smittede av Covid-19. Det ble den 27.12.20, i går, tatt 27 tester som kommunen ikke har fått svar på. 108 personer sitter i karantene. Det testes også i dag. Totalt har Frøya kommune 6 smittede. 2 personer fra Frøya kommune er nå innlagt på St. Olav, med bakgrunn i Covid-19 smitte.

Frøya kommune vil i en egen pressemelding komme med en forskrift for å fastsette lokale smitteverntiltak for å hindre eller begrense spredning av koronasmitte (SARS-CoV-2) gjennom å redusere antall nærkontakter i befolkningen, og gjennom dette forebygge sykdom og sikre opprettholdelse av tilstrekkelig kapasitet i helse- og omsorgstjenesten.

Forskriften gjelder for Frøya kommune.

Frøya kommune minner om påbud om munnbind på offentlige steder tom 4. januar.

Koronatelefonen: 21 89 74 27 er åpen hver dag fra kl. 10.00 – 18.00 og en kan også nå kommunen på korona@froya.kommune.no

Beredskapsledelsen har møter hver dag og vurderer daglig nye tiltak i forhold til smitte av Covid-19. Frøya kommune har per nå ingen plan om å stenge barnehager og skoler. Situasjonen vil bli vurdert fortløpende.

Ny oppdatering kommer i morgen etter kommunens beredskapsmøte.

Vennlig hilsen beredskapsledelsen