Pressemelding fra Frøya kommune 29.12.20 kl. 1815

Klikk for stort bilde 

Frøya kommune har fått svar fra St. Olav på 27 prøver tatt 27.12.20. Fra 28.12.20 er 18/22 prøver besvart. Det er så langt ingen nye positive. Det har i dag vært høy aktivitet med testing ved Frøya legekontor og det er tatt 47 prøver. Alle smittede er fortsatt isolert og i dag sitter det 105 personer i karantene. Nasjonalt er smittebildet fortsatt utfordrende.

Møte med handelsstanden

Frøya kommune har i dag hatt et godt og konstruktivt møte med handelsstanden. Kommunen opplever bransjen som svært opptatt av smittevern og som gode bidragsytere i denne dugnaden for å hindre smitte.

Kommunen har i dag oppfordret om at de butikkene som ikke har kapasitet, lokaler eller ressurs til å ivareta godt nok smittevern, jamfør de krav som ligger i nasjonale regler og/ eller lokal forskrift , vurderer å stenge sine dører. Øvrige butikker kan holde åpent, dersom de vurderer det tilrådelig. Kommunen bidrar med vakthold på kjøpesentra (Stjernesenteret og Kysthaven), for å påse at kunder forholder seg til bruk av munnbind og avstandsregler i fellesareal. Butikkene tar selv ansvar innenfor egne lokaler.

Denne vurderingen evalueres daglig, og vil kunne endres hurtig dersom endret smittesituasjon lokalt.

Så en anbefaling fra beredskapsledelsen til våre innbyggere:

  • Ikke kryss kommunegrensen hvis det ikke er nødvendig
  • Alle oppfordres til å holde seg mest mulig hjemme
  • Vurder nødvendigheten av å handle
  • Hvis du MÅ, oppfordrer vi til at kun én fra husstanden handler
  • Munnbind er påbudt – og skal brukes på riktig måte (se www.froya.kommune.no eller www.fhi.no )
  • Hold avstand
  • Husk god håndhygiene
  • Hold deg hjemme hvis du er syk, i karantene eller isolasjon

Ny TV-sending på FrøyaTV.no

Beredskapsledelsen har nå vurdert at det er et ønske å produsere en ny tv-sending. Ordfører Kristin F. Strømskag, kommunedirektør Beathe Sandvik Meland og kommuneoverlege Ingrid Kristiansen vil komme med noen betraktninger over vår situasjon på Frøya. Sendingen går på FrøyaTV.no på nyttårsaften.

Vi kommer tilbake med klokkeslett for sendingen.

Vi setter pris på at våre innbyggere arbeider sammen med oss hver dag for å hindre smitte. Hold ut og hold sammen!

Hilsen beredskapsledelsen.