Pressemelding fra Frøya kommune 30.12.20 kl.1700

Klikk for stort bilde 

Status

Frøya kommune er i dag fått informasjon fra St. Olavs hospital at 20 av 69 tester, fra 28. – 29.12.20, er besvart og ingen av de besvarte har testet positivt på Covid-19. Frøya kommune venter fortsatt på 49 svar. 9 personer er testet i dag, 30.12., 73 personer sitter i karantene, 6 personer er isolert hvor av 2 er på sykehus.

Kommunale tjenester

Beredskapsledelsen har i dag planlagt at følgende kommunale tjenester vil i uke 1 være åpent og tilgjengelig for innbyggerne, med ekstra strenge smittevernregler og renhold:

 • Skoler, barnehager og SFO med rødt nivå
 • Ungdomsbasen, med inndeling i kohorter
 • Dagsenter for demente
 • Voksenopplæringen
 • Flyktningetjenesten
 • Barnevern
 • Helsestasjon for barn/ungdom
 • Jordmortjenesten
 • Psykisk helse
 • Fysio/ergo/hjelpemidler

Følgende kommunale tjenester vil være stengt i uke 1:

 • Herredshuset for besøkende, ansatte tilgjengelig på telefon og teams
 • Ansatte har hjemmekontor
 • Kulturhus og kino
 • Frivilligsentralen
 • Flerbrukshallen
 • Svømmehallen
 • Basishallen
 • Biblioteket m/filial Mausund
 • Dagsenter for eldre
 • NAV
 • Kirkekontor
 • Besøk på sykehjemmet, som vurderes fortløpende utfra smittesituasjon og åpnes så fort man vurderer det forsvarlig.

Beredskapsledelsen vil daglig vurdere hvilke kommunale tjenester som vil være åpent eller steng ut i fra hvilken situasjon Frøya kommune står i.

Ekstraordinært kommunestyremøte

Ordfører har orientert om at det vil bli innkalt til et ekstraordinært kommunestyre mandag 4. januar kl. 12.00 på Teams. Saker på sakslisten er orientering om situasjonen, og en eventuell forlengelse av forskrifter.

Kommunestyremøte vil være tilgjengelig for innbyggerne via www.froya.kommune.no

Tv-sending: FrøyaTV.no

Beredskapsledelsen er opptatt av å ha god dialog med kommunens innbyggere. Frøya kommune vil i morgen, nyttårsaften, publisere en ny tv-sending via FrøyaTV.no om Covid-19 situasjonen. Det er ordfører Kristin F. Strømskag, kommunedirektør Beathe S. Meland og kommuneoverlege Ingrid Kristiansen som vil orientere om situasjonen. Ønsker du å stille spørsmål kan det sendes til korona@froya.kommune.no innen kl. 09.00 i morgen tidlig, 31.12.20

Presiseringer

Beredskapsledelsen kom i går med en henstilling om å ikke krysse kommunegrensen til Hitra. Det beredskapsledelsen ønsker å presisere, er at alle vurderer nødvendigheten av å krysse kommunegrensen. Dette for å hindre spredning av Covid-19 smitte.

Minner om pålagt munnbind på offentlige steder, god håndhygiene og minst mulig nærkontakter.

Fortsatt god romjul.

Hilsen Beredskapsledelsen.