Pressemelding fra Frøya kommune angående situasjonen rundt Covid-19 i Frøya kommune 11.01.21 kl.10.10

Klikk for stort bilde 

Status

Frøya kommune kan informere om at det ikke er registrert nye smittede av Covid-19 

de siste 4 dager. Kommunen har i helga testet 123 personer, 55 nærkontakter sitter i karantene og 1 person er innlagt ved St. Olav. Totalt har Frøya kommune nå tatt 1 968 tester.

16 personer er nå vaksinert for Covid 19.

 

Til og med i går

Nye

Totalt, nå

Personer med påvist smitte

14

0

14

Covid 19-pasienter på sykehus

2

0

1

Pasienter i isolasjon, hjemme*)

6

0

6

Nærkontakter i karantene

59

0

55

Totalt antall tester

 

 

1968

Smittede per 100 000 siste 14 dgr

174.7

 

174.7

Antall vaksinert for Covid 19

 

 

16

*) Dette er tall som løpende oppdateres og det er beheftet med noe usikkerhet.
I tillegg er det alle dager utført flere hurtigtester.

 

Testing og karantene

Alle som testes for Covid-19 SKAL avvente svar på ordinær test før de eventuelt kan gå ut av karantene! Hurtigtesten gir kun en indikasjon, og du kan være smittet selv om denne er negativ! Alle som er definert som NÆRKONTAKTER, SKAL være i 10 dagers karantene uavhengig av testresultat.

Næring

Frøya kommune har siden mars 2020 hatt tett og god dialog med bedrifter angående arbeidsinnvandring og testing, samt karanteneregler. Dette arbeidet fortsetter og ses også i sammenheng med innreiseregistreringer som blir utført på grenseoverganger.

Formannskapsmøte 12.01.21

Kommunedirektøren vil i formannskapsmøte tirsdag 12.01.21 anbefale formannskapet å videreføre forskrift om munnbind og smitteverntiltak.

Kommunestyremøte i januar vil bli avholdt digitalt og vil vises via www.froya.kommune.no

Vennlig hilsen beredskapsledelsen