Pressemelding fra Frøya kommune lørdag 26.12.20. Kl.16.45

Klikk for stort bilde 

St. Olav har i dag gitt Frøya kommune beskjed om at 2 hurtigtester, som ble tatt juleaften, er bekreftet positiv med ordinær prøve. Frøya kommune har totalt 6 smittede. St. Olav har nå gitt tilbakemelding på 60 av 62 prøver tatt på juleaften. Frøya kommune mangler nå svar på 28 tester fra 25.12.20 og kommunen har i dag utført testing på 29 personer.

Noen nærkontakter testes flere ganger
Nærkontakter testes så fort som mulig for å fremskynde smittesporingen. Det beste tidspunktet for testing er 5-7 dager etter en ble utsatt for smitte.
Noen nærkontakter blir derfor testet to ganger. Hvis første test er tatt på dag 5-7 etter smitteeksponering, behøver man ikke ny test med mindre man får symptomer. Alle nærkontakter skal 10 dager i karantene fra de ble utsatt for smitte, selv om prøvesvaret er negativt.

Karantene ved sykdom
Dersom du utvikler symptomer når du allerede er i karantene, skal du testes igjen. Ved negativ test skal du fortsatt være i karantene den resterende tiden og til du føler deg frisk.
Hvis du ikke er nærkontakt, men føler deg syk bør du i karantene og testes så fort som mulig. Ved negativ test skal du være i karantene til du føler deg frisk.

Ny informasjon til reisende på sambandet Dyrøy – Øyrekken i Frøya kommune

FosenNamsos sjø har dessverre fått påvist ytterligere en positiv Covid-19 test hos en ansatt. Smitte ble påvist 26. desember, antatt smittedato er 17. desember, vedkommende gikk av vakt 18.desember. Nærkontakter er kartlagt i samråd med smittevernsteam. Den ansatte har ikke hatt kontakt med reisende. Det er begge fartøy i sambandet som er affisert. For spørsmål kontakt korona telefonen på Frøya på telefon: 21897427.  Som generell anbefaling ber vi alle være oppmerksomme på symptomer for Covid-19 og ha lav terskel for testing.

Beredskapsledelsen oppfordrer alle til å begrense sine nærkontakter og vil sterkt fraråde sosiale sammenkomster.

Beredskapsledelsen ønsker alle en fortsatt god og smittefri julefeiring, vis varsomhet og husk god håndhygiene