Pressemelding fra Frøya kommune om Covid-19 07.05.21

Klikk for stort bilde 

Ingen nye smittede

Frøya kommune har så langt ikke fått informasjon om nye smittede. 3 personer sitter fremdeles i isolasjon, mens 6 personer er i nærkontaktkarantene.

 

 

Til og med i går

Nye

Totalt, nå

Personer med påvist smitte

35

0

35

Covid 19-pasienter på sykehus

0

0

0

Pasienter i isolasjon

4

0

3

Nærkontakter i karantene

                  15

0

6

Smittede per 100 000 siste 14 dgr

96.1

 

96.1

Antall vaksinasjonsdoser administrert

1545

 

1615

Andel fullvaksinerte % (2 doser)

 

 

6.3

*) Dette er tall som løpende oppdateres og det er beheftet med noe usikkerhet.
I tillegg er det alle dager utført flere hurtigtester.

 

Undersøker mulig brudd på karantenebestemmelser

Frøya kommune undersøker om det kan ha skjedd brudd på karantenebestemmelsene. Kommunen ser alvorlig på alle brudd på karantenebestemmelsene og vil i tiden fremover fortsatt gjennomføre kontroller og konsekvent anmelde brudd når vi har klare indikasjoner på dette.

 

Planlegger åpning

Herredshuset, Frøya kulturhus, Frøya folkebibliotek med filial Mausund, Frøyahallene og Frivilligsentralen planlegger åpning for publikum fra mandag 10.mai 21. Frøya kino åpner fra onsdag 19.mai 21. Svømmebassengene åpner fra tirsdag 18.mai 21.

Åpning forutsetter at smittesituasjonen er uendret. Nasjonale retningslinjer og smittevernveiledere gjelder for alle tjenestene.

 

Munnbindpåbud

Munnbindpåbud innført av kommuneoverlegen 30.april 21 oppheves 7.mai kl. 23.59 og erstattes av forskrift vedtatt av Frøya formannskap med virkning fra og med 8.mai til og med 18.mai 21.

Dette betyr at det fremdeles er munnbindpåbud for kollektivreisende og i drosje. Det skal også brukes munnbind hos frisør-, hudpleie-, tatoverings- og hulltakingstjenester.

I tillegg gjelder følgende sterke anbefalinger:

  • Ikke ha mer enn 5 gjester i tillegg til husstandsmedlemmer i eget hjem
  • Alle planlagte private arrangement i uke 18 utsettes
  • Møter og samlinger gjennomføres digitalt
  • Hjemmekontor der det er mulig
  • Unngå unødvendige besøk hos risikoutsatte den kommende uke (uke 18/19)
  • Munnbind brukes i offentlige rom dersom avstandskravet (1 meter) ikke kan opprettholdes

 

Vennlig hilsen beredskapsledelsen