Pressemelding fra Frøya kommune onsdag 13.10.21

 

Syv nye smittet

Frøya kommune kan informere om at syv nye personer er smittet av Covid-19 de to siste dagene. Personene er satt i isolasjon.

 

Frøya kommune minner om følgende informasjon:

  • Hold deg hjemme hvis du er syk/har symptomer på luftveisinfeksjon 
  • Test deg ved mistanke om symptomer (hjemmetest eller ved kommunens teststasjon) 
  • Fortsett med god hånd- og hostehygiene 

 

Når du tester positivt på en hjemmetest/hurtigtest:

Dersom testen er positiv skal man gå i isolasjon og bestille seg ordinær test på https://timebestilling.remin.no/ påfølgende hverdag. Ved positiv test varsles også smittesporing på telefon 915 40 596 alle dager fra kl. 0800-1000. 

Her kan du sjekke svar på din koronatest: https://www.helsenorge.no/ 

Hold deg isolert inntil du får svar på den ordinære testen og orienter dine husstandsmedlemmer/tilsvarende nære og andre nærkontakter (se skjema). Er den ordinære testen positiv fullfører du isoleringen. Er den ordinære testen negativ, avslutter du isoleringen og orienterer dine nærkontakter om dette. 

Alle som tester positivt på ordinær test vil kontaktes av kommunens smitteteam samme/påfølgende dag. Du kan også finne informasjon på kommunens hjemmesider. Ved spørsmål, ta kontakt på korona@froya.kommune.no  

 

For deg som tester positivt og skal gå i isolasjon, gjelder følgende: 

  • Du vil bli kontaktet av kommuneoverlege/smittesporingsteam samme/påfølgende dag 
  • Har du symptomer:  
  • Du skal være i isolasjon t.o.m. 5 døgn etter symptomdebut forutsatt at du har vært feberfri i minst 24 timer 
  • Dette gjelder både vaksinerte og uvaksinerte 
  • Har du ikke symptomer: 
  • Uvaksinerte/delvaksinerte uten symptomer skal være i isolasjon 5 døgn fra testdato
  • Fullvaksinerte uten symptomer skal være i isolasjon 2 døgn fra testdato 

 

 

 

Ved nyoppstått luftveissymptom:  

 

Her er utfyllende informasjon om nærkontakter og isolasjon:  

https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/befolkningen/narkontakter-og-isolering/  

 

Vennlig hilsen beredskapsledelsen