Pressemelding fra Frøya kommune torsdag 03.06.21

 

2 nye smittet
1 innbygger bosatt i Frøya kommune har testet positivt på hurtigtest i dag. Vedkommende er kjent nærkontakt til person med påvist smitte i går. Personen er satt i isolasjon og smittesporing pågår.

1 person tilhørende annen kommune har også testet positivt i dag. Vedkommende har oppholdt seg i samme lokaler som første smittede.

Smittesporing tilknyttet gårsdagens tilfelle pågår fortsatt. Smittevei er fortsatt ukjent, men det antas at det er knyttet til smittetilfellet ved Hotell Frøya 27.05.21. Massetesting gjennomføres i dag, torsdag 03.06 og på søndag, 06.06.21. Testing gjennomføres av alle som er definert som nærkontakter, dvs reelle nærkontakter av smittet eller gjester på Hotell Frøya. 

Info om utbruddet 
Utbruddet som er knyttet til Hotell Frøya innebærer en stor mengde nærkontakter. Dette er fordi vi ikke kan utelukke smittespredning til personer som har oppholdt seg i samme lokale som smittet, eller via felles kontaktflater – og vi setter derfor alle gjester i karantene. Det er også et betydelig antall personer som er satt i ventekarantene. Dette gjør per nå utbruddet uoversiktlig. 

Smittesporingsgruppen jobber godt med å ringe alle nærkontakter, herunder også gjester som har vært på Hotell Frøya – men med i overkant av 300 nye nærkontakter er dette arbeidskrevende og tidkrevende. Smittesporingsgruppen opplever også at flere ikke har registrert seg med riktig navn og kontaktinformasjon, noe som vanskeliggjør arbeidet betydelig. Det er svært alvorlig og gjør at smittesporingen forsinkes. 

Koronatelefon har følgende åpningstider:

 • Torsdag 03.06.21 kl. 09.00 – 20.00
 • Fredag 04.06.21 kl. 09.00 – 20.00
 • Lørdag 05.06.21 kl. 10.00 – 14.00
 • Søndag 06.06.21 kl. 10.00 – 14.00

For bestilling av test på ettermiddag og helg (utenfor legekontorets åpningstider) skal koronatelefonen benyttes.

Telefon: 21 89 74 27

Følgende tjenester stenges inntil videre grunnet omdisponering av ansatte til smittesporing og testing:

 • Frøya kulturhus med kino
 • Frøya Frivilligsentral
 • Frøyahallene med basishall og svømmebasseng.


Tall og utvikling

 

Til og med i går 

Nye 

Totalt, nå 

Personer med påvist smitte 

38 

39 

Covid 19-pasienter på sykehus 

0 

Pasienter i isolasjon 

Nærkontakter i karantene 

              330

            15

345

Smittede per 100 000 siste 14 dgr 

57.7 

 

76.9 

Antall vaksinasjonsdoser administrert 

              2405 

 

2405 

Andel fullvaksinerte % (2 doser) 

 

 

17.6 

*) Dette er tall som løpende oppdateres og det er beheftet med noe usikkerhet.  
I tillegg er det alle dager utført flere hurtigtester.  

 

Sterke anbefalinger

 • Hold antall nærkontakter på et minimum
 • Hjemmekontor der det er mulig
 • Utsett om mulig fysiske samlinger/arrangement/møter evt gjennomfør disse digitalt
 • Unødvendige reiser mellom kommuner bør unngås

Forskrift munnbind og smitteverntiltak 
På bakgrunn av dette har kommuneoverlegen besluttet å fatte et hastevedtak jfr. Lov om smittsomme sykdommer §4-1. Forskriften er vurdert til å være hensiktsmessig ut fra tiltaksbyrden og den gjeldende smittesituasjonen, og gjelder fra 04.06.21 til og med 11.06.21.

 • Munnbindpåbud i offentlige rom
 • Alle serverings- og skjenkesteder skal registrere alle enkeltkunder ved ankomst.

 

Last ned forskriften

 

Om nærkontakt og ventekarantene

Nærkontakt 
Nærkontakter skal i karantene. De skal ta test så fort som mulig og i tillegg 7 dager etter siste kontakt med den smittede. Dersom test på dag sju viser seg å være negativ, kan karantenen avsluttes. Får man en positiv test må man gå i isolasjon 10 dager etter positiv test. Forlenging av isolasjonstiden avgjøres sammen med fastlege og avhenger av symptombildet. 

Bor man i en bolig som ikke er egnet for karantene eller isolasjon, ordner kommunen med et alternativ. Dette medfører ikke kostnad for pasienten. 
 

Nærkontakt av nærkontakt
I de fleste utbrudd er situasjonen ofte uoversiktlig og det kan være usikkert når man selv er smittet og i hvor stor grad man har smittet sine nærkontakter. Da kan man bli bedt om å gå i ventekarantene. Dette kan gjelde både husstandsmedlemmer av nærkontakten og andre i miljøet rundt den som er satt i nærkontaktkarantene. 

Man skal være i ventekarantene til den nærkontakten har testet negativt på første ordinære prøve (PCR), hurtigtest gjelder ikke. 

Det kan også i enkelte tilfeller være aktuelt å teste nærkontakt av nærkontakt, dette vil man i så fall få beskjed om fra smittesporingsgruppen. 

   

 

 

 

 

 

 

 

Ventekarantene 
Dersom du bor sammen med en person som er i smittekarantene, skal du være i ventekarantene. Når du er i ventekarantene skal du følge de samme reglene som gjennomføring av smittekarantene

Får du symptomer i ventekarantene skal du teste deg for koronavirus. 

Du skal være i ventekarantene frem til:  

 • den som er i smittekarantene har fått negativt svar på den første testen 

eller 

 • karantenetiden på 10 døgn, til den i smittekarantene er over. Dette gjelder dersom personen     ikke tester seg. 

  eller
   
 • du selv tester negativt på en koronatest (PCR), tatt tidligst tre døgn etter at personen i smittekaratene hadde nærkontakt med en smittet person. 


Du trenger ikke å være i ventekarantene hvis:  

 • du er vaksinert (3 uker etter første dose) 
 • den som er i smittekarantene er vaksinert (3 uker etter første dose)  
 • du de siste seks månedene har gjennomgått covid-19, og har dokumentasjon på det fra norsk helsetjeneste. 

 

Lurer du på noe, ta kontakt med kommunens koronatelefon eller korona@froya.kommune.no  

Vennlig hilsen beredskapsledelsen