Pressemelding fra Frøya kommune:

Det har i den senere tid vært flere medieoppslag med utkjøp av vindmølleprosjektet på Frøya som tema.

I lys av dette initierte Frøya kommune v/formannskapet kontakt med Midgard Vind Holding AS/Stadtwerke München (majoritetsaksjonær i TrønderEnergi Vind AS) for å avklare om dette kunne være en mulighet, og eventuelt på hvilke vilkår.

Midgard Vind Holding AS/Stadtwerke München har gitt uttrykk for at selskapets hovedformål er å produsere fornybar energi på vegne av München by og eierne av TrønderEnergi, og at selskapet dermed ikke er noen ordinær finansiell investor. Som følge av dette ville det være en grunnleggende forutsetning for Midgard Vind Holding AS/Stadtwerke München å finne et annet fornybarprosjekt for å vurdere et salg av vindmølleprosjektet på Frøya. Et slikt erstatningsprosjekt måtte være av tilsvarende art, størrelse og modenhet som dagens prosjekt på Frøya. Midgard Vind Holding AS/Stadtwerke München ga forøvrig uttrykk for at prosjektet på Frøya er del av en større, samlet vindkraftutbygging i regi av TrønderEnergi Vind AS, og at det vil kunne by på tekniske og finansielle utfordringer å løsrive dette ene prosjektet.

Det har ikke lyktes å identifisere aktuelle erstatningsprosjekter som beskrevet ovenfor, og det er følgelig ikke grunnlag for noen videre dialog om utkjøp.

Med hilsen

Formannskapet i Frøya kommune

Evt. spørsmål rettes til fungerende ordfører i saken, Pål- Terje Bekken