Pressemelding fra Politiet: Oppholdsforbudet i anleggsområdet ved Nessadalen, Frøya, forlenges.

Politimesteren i Trøndelag har med hjemmel i politiloven §7, 2. ledd, jf. 1. ledd besluttet et oppholdsforbud gjeldende for alle, men med unntak av personell som utfører arbeid for Trønderenergi AS i forbindelse med deres oppføring av vindmøller på Frøya.

Det er tidligere gitt oppholdsforbud til og med 10. januar 2020. Det besluttes nytt oppholdsforbud gjeldende fra og med den 10. januar 2020 kl. 24:00 og til og med den 29. februar 2020 kl. 24:00.

Trykk på lenken under for å lese hele pressemeldingen: