Resultat kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019 - Frøya kommune

Ved å trykke på lenken under kommer du til møteprotokoll fra valgstyrets møte av 10.09.19.

I denne finner du fordelingen av alle stemmesedlene, mandatfordeling i kommunestyret og hvem som er valgt inn i kommunestyret.

De personene i valgstyrets møtebok for kommunestyrevalget 2019 som har 2 stk ** ved navnet sitt er valgt inn som faste representanter. De med 1 stk * ved navnet sitt er valgt som vara til kommunestyret.

Valgstyrets møteprotokoll 10.09.19