Rutiner for besøk til beboere ved Frøya sykehjem og Beinskardet

Det åpnes for at friske beboere ved sykehjemmet og Beinskardet omsorgsbolig kan ta imot korte besøk utendørs i begrenset omfang.

Klikk for stort bilde

Rutiner for besøk til beboere ved Frøya sykehjem og Beinskardet omsorgsboliger utendørs, gjeldende fra 27.04.20

Det åpnes for at friske beboere ved sykehjemmet og Beinskardet omsorgsbolig kan ta imot korte besøk ute i begrenset omfang. Dette forutsetter avtale med avdeling og at smittevernråd følges. Antall besøkende begrenses til ett minimum.

 • Beboer og besøkende må være uten symptomer og ikke hatt nærkontakt med andre mistenkt smittede /smittede.
 • Besøkende må på forhånd lage en avtale med avdelingen for tidspunkt, og vi må kunne foreslå andre tidspunkt enn ønsket for å unngå for mange besøk samtidig.
 • Besøkende som har avtale ringer til avdeling og melder sin ankomst. Besøkende skal utføre håndhygiene før de kommer, holde minst 1 meters avstand til andre. Håndhygiene bør også utføres når besøket er over.
 • For å ivareta krav om avstand, tillater vi inntil 2 besøkende samtidig, og hver beboer kan ha 1 besøk pr. uke
 • Det vil være mulig å ha med pleier for bistand, og for å ivareta smittevernråd.
 • Besøket vil foregå utenfor Beinskardet omsorgsbolig/ sykehjemmet, og både sansehagen og sittegrupper er tilgjengelig for bruk. Det er fullt mulig å kjøre også senger på utsiden.
 • Hvert besøk skal være korte og avgrenses til 15 minutter.
 • Besøkende skrives inn i besøksprotokoll ved hvert besøk.
 • Ved besøk til kritisk syke, eller beboere som er i livets sluttfase gjelder andre rutiner

 

 • Det er faste dager for hver avdeling på sykehjemmet, ring avdeling for å avtale.
besøk sykehjem
UKEDAG TIDSPUNKT AVDELING
Mandag 10.30-17.30 2.etasje
Tirsdag 10.30-17.30 1.etasje
Onsdag 10.30-17.30 2.etasje
Torsdag 10.30-17.30 1.etasje
Fredag 10.30-17.30 2.etasje
Lørdag 10.30-17.30 1.etasje
Søndag 10.30-17.30 2.etasje

 

 • Beinskardet omsorgsbolig har ingen fordeling på dager

Vi håper at vi i godt samarbeid med pårørende kan sørge for at denne muligheten blir trygg og god for alle parter. Vi vil fortløpende evaluere og foreta justeringer ved behov. Dersom situasjonen i dagens samfunn endrer seg, ber vi om forståelse for at rutinene kan endres på kort varsel.

 

Ved spørsmål om fravikelse fra rutinen sendes forespørsel til korona@froya.kommune.no