Rydde marint søppel? Slik får du støtte

Miljødirektoratet ønsker gode søknader til tiltak mot marin forsøpling. Miljødirektoratet inviterer derfor til frokostseminar 11. desember 2018 for å informere om støtteordningen for 2019, og hva de legger vekt på når vi innvilger penger til prosjekter.

Trykk på lenke under for å melde deg på frokostseminaret eller for å få lenke til streaming av arrangementet:

http://www.miljodirektoratet.no/no/Nyheter/Arrangementer/Rydde-marint-avfall-Slik-far-du-stotte/

Påmeldingsfrist 6.desember.