Sistranda barn- og ungdomsavlastning

Virksomheten for Bo-, aktivitet og miljøtjeneste kan sommeren 2021 til avlastning i avlastningsenheten til familier med barn/ungdom med særskilt behov i alderen 0-18 år.

Avlastningsenheten er åpen i ukene 25, 26, 31 og 32.

Avlastningsenheten holder stengt i ukene 27, 28, 29 og 30.

Tilbudet sommeravlastning er med forbehold om lav/ingen Covid-19-smitte på Frøya/Hitra. Ved eventuell smitte vil enheten bli omdisponert til smitteenehet.

Familien må søke på den lovpålagte tjenesten avlastning, og søknaden sendes til:

Forvaltningskontoret for helse- og omsorg

Postbok 152

7261 Sistranda

Fristen for å søke sommeravlastning er satt til 01.03.21

Ved spørsmål, ta kontakt med avdelingsleder Stine-Mathea Lillerødvann, 900 25 191 eller stine.mathea.lillerodvann@froya.kommune.no