Smittesituasjonen nasjonalt er i endring og Frøya kommune har derfor innført nye tiltak og nye bestemmelser for steder der mange samles.

10. mars kom rapporten som viser at Norge nå har gått inn en ny fase. Denne fasen innebærer at vi ikke lengre har full kontroll på smitten i landet. Dette baserer man på at man nå har et par tilfeller hvor smitteveien er uklar og at man nå har gått fra en smittefrekvens på 20-30 tilfeller per døgn til over 80 personer 10. mars. På Frøya har vi som det er nå, ikke noe lokalt utbrudd.

Dette gjør at vi nå må gjennomføre nye tiltak. Tiltakene er basert på nasjonale retningslinjer og lokal risikovurdering. Det er viktig å forstå at situasjonen er i forandring og at tiltakene tilpasses etter dette. Det er viktig for holdbarheten at tiltakene motsvarer den reelle risikoen og prognosen.

Fra 11. mars gjelder følgende i Frøya kommune:

Arrangement

  • Avlyse arrangement med over 500 personer inne og ute hvis personer står tett (alle konserter/samlinger med mer)
  • Avlyse arrangement med over 250 personer inne og ute hvis personer står tett og deltakere er internasjonale
  • Risikovurdering ved arrangement over 100 personer. Vurdering gjøres av arrangør og sendes kommunen v/ ingrid.kristiansen@froya.kommune.no
  • Det kan også være grunnlag for å vurdere arrangement av mindre størrelse, kontakt kommuneoverlegen for råd.

Lag og foreninger

  • Avlyse/omorganisere treninger med nærkontakt og over 100 deltakere
  • Vurdere reiseaktivitet for lag/foreninger

Møte generelt

  • Helsepersonell og nøkkelpersoner skal helst ikke på kurs/konferanser
  • Alle møter som kan erstattes med digitale løsninger anbefales å gjennomføres på den måten

Endringer kan komme raskt

Disse bestemmelsene gjelder for Frøya kommune og er hjemlet i smittevernloven. Kommunen følger nøye med på situasjonen og disse bestemmelsene kan forandres på kort varsel.

Gode rutiner

Det er også fortsatt veldig viktig med basale smittevernsrutiner, det vet vi begrenser og utsetter smitten. Hvis vi skal greie å hindre ukontrollert smitte, er det viktig at alle gjør en dugnadsinnsats for samfunnet de neste ukene. Vi skal ha lav terskel for at folk holder seg hjemme i denne fasen, særlig hvis man har symptomer på luftveisinfeksjon uavhengig av om man har vært i utlandet eller ikke.