Status bredbåndsutbygging Frøya Kommune

I desember 2021 fikk Frøya Kommune tildelt statlige midler for utbygging bredbånd for områdene Stølan og Klubben. Nyheten om at vi hadde fått tildelt midler ble veldig godt mottatt av innbyggerne i de to grendene. Endelig kunne også de få ta del i den digitale utviklingen, og dette er var et stort skritt for å viske ut det digitale klasseskillet.


Omtrent samtidig som Trøndelag fylkeskommune la ut disse områdene på anbud publiserte også Frøya kommune 3 områder (Valen, Dyrøy og Uttian) på eget initiativ. Dette fordi vi ønsket at eventuelle tilbydere kunne se på alle områdene i sin helhet, og at man kanskje fikk tatt ut stordriftsfordeler.
Denne utbyggingen skulle bli et kjempeløft for Frøya kommune, og med dette løftet kunne vi tilby en stor del av våre innbyggere et bredbånd med minste kapasitet på 100 mbps. 
Våre innbyggere skulle endelig fått tatt i bruk de digitale verktøyene som andre har tatt i bruk for lenge siden. 
Frøya kommune har et næringsliv som er i stadig utvikling og mange bedrifter står foran et kjempeløft når det gjelder automatisering og digitalisering av sin bedrift, og med denne utbyggingen av bredbånd så kan de endelig ha muligheten til å realisere slike planer.

Den 24 juni 2022 (1 uke før fristen til levere inn tilbud gikk ut) inviterte Trøndelag Fylkeskommune inn til møte, hvor tittelen på møte var : «Hvor skoen trykker - Ny informasjon ang. søknad om bredbåndsprosjekter». Der de fleste av Trøndelags kommuner var representert. 
Her fikk kommunene presentert en oversikt som var utarbeidet av Telenor, hvor de hadde kjørt en analyse på alle adresser i Trøndelag og funnet ut av at de kan tilby bredbånd med hastighet på 30mbps eller høyere på mange av de adresser som har fått innvilget støtte for utbygging. Dette medførte for Frøya sin del at anbudet på Stølan og Klubben ble trukket sammen med de fleste andre anbudene i Trøndelag.
For å få offentlig støtte til prosjekter kan det ikke være tilbud om nett på 30mbps eller høyere i det aktuelle området, pga. EU-regler om offentlig støtte.

Det var med stor overraskelse vi mottok denne beskjeden. Vi kan ikke forstå at fylket kan gjøre en slik tilbakekalling av allerede innvilgede søknader.
Når vi i desember 2021 fikk beskjed om at vi fikk midler til utbygging av bredbånd gikk vi ut i media og fortalte om den gode nyheten. Dette har skapt en forventing hos våre innbyggere om at i løpet av 2022 vil det bli mulighet for å koble seg på et høyhastighets bredbånd. 
Vi måtte også trekke våre 3 egne anbud da det er politisk vedtatt at man skal følge en prioriteringsrekkefølge der Stølan og Klubben har prioritet 1 og 2. Kommunen ble også oppfordret av fylkeskommunen om å trekke disse anbudene da også disse områdene hadde tilbudet om 30 mbps ifølge Telenor sin analyse. Kommunen er i tillegg også mest sannsynlig underlagt de samme offentlig reglene om offentlig støtte som fylkeskommunen er i dette tilfellet

Vi synes det er merkelig og beklagelig at fylke har valgt å trekke tilbake anbudene uten å ha gjort en grundigere undersøkelse både ifra andre leverandører og lokal kunnskaper av hva det faktiske tilbudet er.
For hva skjer med kapasiteten med mobilmastene på Frøya om flere velger å kjøpe trådløst bredbånd? Vil de garantere for hastighet, stabilitet og tilgjengelighet? 
Vi i Frøya Kommune ser på mobilnettet som en mulighet for å gi våre innbyggere et godt og robust bredbånd i framtiden men pt så er ikke nettet godt nok utbygd. Det er fremdeles mangel på dekning og kapasiteten på 4G/4G+. 
Planen fra fylke nå er at områdene igjen skal legges ut på anbud men da med justeringer, områdene blir muligens mindre enn planlagt. Dette vil mest sannsynlig skje i løpet av sen høst 2022.

Mvh
Roger Tvervåg 
Prosjektleder bredbåndsutbygging Frøya Kommune