Stimuleringsmidler for rydding av marin forsøpling 2020

Frøya kommune ønsker å bidra til opprydding av marin forsøpling.

Klikk for stort bilde

Stimuleringsmidler skal gi frivilligheten en økonomisk gevinst for å gjøre en innsats i arbeidet med å rydde marin forsøpling.

Stimuleringsmidlene blir ikke tildelt kun på volum/vekt ryddet avfall, så det oppfordres til kvalitet i ryddearbeidet, i tillegg også om ryddingen innehar holdningsskapende/pedagogisk verdi.

Fondet er midler fra Havbruksfondet, og det avsettes årlig kr 250 000 i 2020-2023. Det tas forbehold om at fondets størrelse kan bli endret. Det blir tildelt midler etter Fondets størrelse og antall søknader.

Søknadene behandles av arbeidsgruppen for bruk av midlene fra Havbruksfondet - Marin forsøpling.

 

For 2020 er det avtalt følgende rutine for henting av avfall:

Frøya kommune organiserer ikke henting av avfall – men dette gjøres direkte med renovasjonsselskap:

Ved egen levering på gjenvinningsstasjon: De som leverer på gjenvinningsstasjon henvender seg til personell for å få registrert at det er strandryddeavfall. Avfallet skal registreres som:  Strandryddeavfall på kunde ReMidt strandrydding og legges inn merknad med henvisning til aksjon.

Ved kontainerutsett så ringer den som ønsker kontainer til Retura Sør-Trøndelag sitt kundesenter

tlf 72 48 67 70 og bestiller utsett av kontainer og gjør avtale om innhenting. Ordre skal registreres som strandrydding på kunde ReMidt, og det henvises til den aktuelle aksjonen som kommentar.

 

Hvem kan søke

Frivillige lag og organisasjoner, grendalag og skoleklasser/barnehager tilhørende i Frøya kommune.

 

Søknad

Søknad leveres Frøya kommune. E-post postmottak@froya.kommune.no eller på papir til Frøya kommune, pb 152, 7261 Sistranda.

Søknadsfrist 15. august 2020.

Skjema skal benyttes.

Ryddeaksjonen skal registreres på Hold Norge Rent sin ryddeportal https://ryddenorge.no/

 

Rapportering:

Søker skal rapportere til Frøya kommune senest 1. november 2020 for å få utbetaling tildelte stimuleringsmidler. Rapporteringen skal inneholde:

  • minimum seks bilder som tydelig og gjenkjennelig viser før- og etter rydding
  • regnskap over eventuelle utgifter.
  • Ryddeaksjonen må være registret på ryddenorge.no

 

Det gjøres oppmerksom på at det også er mulighet til å søk Hold Norge Rent for utgifter i forbundet med rydding av marin forsøpling https://holdnorgerent.no/refusjonsordningen/

Behandling av avfallet ved transport og kontainerleie er allerede dekt av ReMidt.

Kontaktperson - Øyvor Helstad, 902 20 286  oyvor.helstad@froya.kommune.no

Last ned søknadsskjema her (DOCX, 25 kB)