Tidlig jaktstart på grågås

Frøya kommune har tidlig jaktstart på grågås fra 26. juli.

Jaktområdet for tidlig jakt avgrenses til dyrket mark og gjødslet beite inkludert et randområde inntil 30 meter fra dette.
Jakt er kun tillatt på fast-Frøya og øyer med bruforbindelse. Se kart i forskriften.

I perioden med tidlig jakt kan det kun jaktes i tidsrommet fra kl. 03.00. til kl. 10.00.

https://lovdata.no/dokument/MV/forskrift/2017-06-29-1083?q=grågås