Tildeling av KS hedersmerker

Den 17.01.23 tildelte Frøya kommune KS hedersmerke til

Tove Kvernberg Abelsen (avbildet i midten)

Ann-Helen Riiber (avbildet til venstre)

Kari Ruth Berge

Kirsten R. Antonsen

for lang og tro tjeneste i Frøya kommune. 

Frøya kommune gratulerer :-)