Tilfluktsrom gir økt tunneltrygghet

Nye tilfluktsrom skal bidra til økt sikkerhet i Frøyatunnelen.

Befaring

Onsdag 29. mars ble det gjort en befaring i Frøyatunnelen med tanke på plassering av tilfluktsrom. Fra venstre mot høyre: Morten Langørgen, Bjørn Inge Glåmen, Inger Lise Johansen, Bjørn Arild Fossåen, Bernt Olav Opheim og Terje Sundfær (Foto: Anders Holte, Statens vegvesen).

Det skal bygges tolv tilfluktsrom i den 5300 meter lange Frøyatunnelen. Tunnelen blir dermed en av de første tunnelene i Norge med denne type rom.

Oppgraderingen av Frøyatunnelen starter etter påske og fra 24.april nattestenges tunnelen.

 

Moderne teknologi 

Hvert rom får plass til rundt 50 personer og kan tas i bruk ved store, alvorlige hendelser. Slike tilfluktsrom er per i dag bare i bruk i Oslofjordtunnelen.  

- Disse rommene kan brukes ved branner som naturlig nok oppstår svært sjelden. Vi forventer med andre ord at rommene ikke trengs å tas i bruk, sier brannvernleder og sikkerhetskontrollør for tunnel i Trøndelag, Terje Sundfær.   
De tolv tilfluktsrommene skal bygges med det nyeste overvåkings- og sikkerhetsutstyret som er å få på markedet. 

Les hele saken hos Trøndelag fylkeskommune.