Tilskudd til helsefremmende og forebyggende arbeid i Trøndelag 2019

Trøndelag fylkeskommune utlyser ordningen "Tilskudd til helsefremmende og forebyggende arbeid i Trøndelag" for 2019.

Søknadsfristen er i år 1. februar 2019, og det skal søkes via nettstedet regionalforvaltning.no.

Kommunene oppfordres til å videreformidle denne informasjonen til lokale frivillige lag- og organisasjoner i sin kommune.

All nødvendig informasjon finnes i lenken nedenfor:

https://www.trondelagfylke.no/vare-tjenester/folkehelse-idrett-frivillighet/folkehelse/stotteordninger/