Trafikksikker kommune

Noen korte fakta:

  • Det er flere grunner til at du må bruke beltet også i bussen. Det er påbudt å bruke belter i busser der det er montert med unntak av bybusser og du risikerer å bli bøtelagt dersom du lar være.
  • Det også smart å bruke beltet i bussen for din egen og andres sikkerhet. Bussen er stor og tung og det er store krefter i sving om det skulle skje en ulykke, og ulykker med buss skjer. Bruker du ikke beltet og bussen havner i en ulykke, blir du mest sannsynlig slengt rundt i bussen. Da kan du skade deg selv og andre som du risikerer å treffe på i bussen.
  • Det er heldigvis få som blir drept eller hardt skadd i bussulykker. Der hvor ulykker har skjedd, viser det seg at de fleste som har omkommet eller blitt hardt skadd ikke har brukt bilbelte. Derfor er bruk av bilbelte i bussen en avgjørende faktor på skadeomfanget ved en ulykke.

For mer informasjon se www.tryggtrafikk.no