Trafikksikker kommune

 

Noen korte fakta:

  • Et enkelt varsel kan være nok til å distrahere deg i hundrevis av meter og øker risikoen for en ulykke med 66%.

For mer informasjon se www.tryggtrafikk.no