Trafikksikker kommune

 

Visste du at:
•    Kommunen er som oftest kommunens største arbeidsplass? (i snitt 18 % av kommunens yrkesaktive innbyggere jobber i kommunen)
•    Kommuner som er godkjent som Trafikksikker kommune har fri tilgang på e-læringskurset «Risiko i trafikken» på KS-læring?
•    Retningslinjer for ansattes ferdsel i trafikken skal være en del av alle kommuners HMS-arbeid?
•    Trygg Trafikk har egne tips og råd til hvordan HVO og AMU kan integrere trafikksikkerhet i sitt arbeid?

For mer informasjon se www.tryggtrafikk.no