Utleie av båtplasser ved Frøya kultur- og kompetansesenter

 

Kommunestyret har fattet vedtak om at tre av båtplassene i havna ved Frøya Kultur- og kompetansesenter skal kunne leies ut til næringsaktører.

 

Plassene er i utgangspunktet etablert for å kunne benyttes av tilreisende sjøveien, da for kortere opphold (max 1 døgn). Det har vist seg at behovet eller interessen for båtplassene ikke har vært så stor. Derfor har det vært mange ledige båtplasser, også i sommerhalvåret.

 

Som et prøveprosjekt, dvs i 2022, ønsker vi derfor å tilby tre båtplasser til næringsaktører. Ved stor interesse tildeles plassene ved loddtrekning.

 

Kostnad for leie er i henhold til kommunens gebyrregulativ – for 2022: 13.915 kr i årlig leiepris, ca 1.160 kr pr måned.

 

Det tilbys ikke tilgang på strøm og vann.

 

Har du spørsmål rundt ordningen, kan saksbehandler Nils Karlsen kontaktes – mail: nils.karlsen@froya.kommune.no/ mobil: 46 86 95 86.

 

Ønsker du å leie en båtplass, kan søknad/ henvendelse sendes til: postmottak@froya.kommune.no. Søknadsfrist: 20. mai 2022.