Utlysning av midler til trafikksikkerhetstiltak

Som trafikksikker kommune jobber Frøya aktivt med at alle skal kunne ferdes trygt i sitt lokalmiljø, enten man er fotgjenger, syklist, eller bilist - barn, ungdom eller voksen.

 

 

 

 


 Hvert år avsettes det midler til trafikksikkerhetstiltak. I denne forbindelse er det anledning å søke midler til gode tiltak, prosjekter mm. Alle innkomne søknader vil bli behandlet i Trafikksikkerhetsutvalget. Maks sum per søknad settes til kr 50.000,-

Søknaden sendes per epost til Frøya kommune ved kommunalsjef oppvekst, Roger Antonsen. roger.antonsen@froya.kommune.no

Søknadsfristen er 31. januar 2019.