Vannet avstengt mandag 12.03.18 kl.09.00 - 17.00 strekningen Bekken - Skarsvågen

På grunn av arbeid på hovedledning blir vannet avstengt mandag 12.03.18 kl.09.00 og fram til kl.17.00.

Dette gjelder strekningen fra Bekken og til Skarsvågen.
Abonnenter bes tappe seg vann til eget bruk.

Frøya kommune
Vannverket