Varsel om bruk av Burøyfeltet 3-6. mars 2023

Sjøforsvaret gir varsel om skyteøvelse.

Forsvaret planlegger skyting ved Burøyfeltet i følgende tidsrom:

3. mars -0800-1800
4. mars -0800-1800
5. mars -0800-1800
6. mars -0800-1800

Skytefeltets utstrekning og målområde er definert av koordinatene:
T-1 Frohavet fareområde/målområde:

N6359.30' E00900.00' - N6358.30' E00902.20'

N6357.05' E00858.90' - N6358.45' E00858.00'

Det presiseres at aktuelt fareområde/målområde ikke dekker landområde med bebyggelse og er oppgitt i koordinatene«T1 Frohavet målområde Rød boks». Sjøforsvaret har i tillegg restriksjoner for bruk av feltet som gjør at det ikke vil forekomme overskyting av bebygd område.

Dersom det skulle være spørsmål i forbindelse med denne skytingen kan grunneiere, Frøya kommune eller deres representanter ta kontakt med Vaktsjef Sjøforsvaret på telefon: 55 50 46 00 eller epost: sjo.vs@mil.no