Viktig nytt om refusjonsordningen for marint avfall

I år er tidsrommet for å søke på refusjonsordningen 1. september til 15. november, med utbetaling 20. desember.

logo hold norge rent - Klikk for stort bilde

 

 

 

 

 

 

Som tidligere, kan du søke om refusjon for transport og behandling av marint avfall.

Nytt for 2018 er at du også kan søke om å få refundert kostnader for transport av frivillige til og fra ryddested.

Hva trenger du for å søke?

  1. Avfallet skal være marint avfall.
  2. Avfallet skal være herreløst.
  3. Oppryddingen av avfallet skal være basert på frivillig innsats.
  4. Lønn og administrative utgifter refunderes ikke.
  5. Ryddeaksjonene må registreres i HNRs ryddeportal: holdnorgrent.no/ryddeportalen
  6. Ryddeaksjonene skal være avsluttet.
  7. Antall kilo/tonn innsamlet avfall skal registreres i ryddeportalen.
  8. Hver utgift kan ikke søkes refundert i mer enn én søknad.
  9. Utgiftene skal dokumenteres.

NB! Det gis i utgangspunktet ikke anledning til å søke refusjon for aktører som har mottatt midler til tiltak mot marin forsøpling direkte fra Miljødirektoratet. Oversikt over aktørene som det ikke kan søkes refusjon for, finner dere her.

Les mer om ordningen på https://holdnorgerent.no/refusjonsordningen/

Søknadsskjemaet blir aktivt 1. september, og vi vil sende ut en påminnelse i august.

Har du spørsmål, eller er i tvil om dere skal ta imot eller transportere avfall vederlagsfritt, ikke nøl med å ta kontakt på refusjon@holdnorgerent.no, eller ring 905 69 619.