Voksenopplæring - Norskopplæring

På oppdrag fra voksenopplæringen Frøya kommune tilbyr DalPro AS norskopplæring i vårt verdi og -kompetansesenter i Nordfrøyveien 445, på Frøya.

Kursene avholdes:

mai/juni -starter 30.05.18
august/september -starter 22.10.18
november/september
februar/mars

Kurset går over 50 timer.
Kursene avvikles på kveldstid/ eller etter avtale med lærer.

Det må minimum være 15 elever for at kurset skal bli gjennomført og maksimum 20 elever per gruppe.

 

Elevene må betale en egenandel på 4000,-

Det deles ut kursbevis etter kurset, forutsatt minst 50 % oppmøte.

Første kursdag vil det gjennomføres en test for å finne elevenes nivå. På denne måten vil kurset bli tilpasset riktig nivå. Vi følger Europarådets nivåskala for språk og vil prøve å sette sammen grupper som er mest mulig på samme nivå.

Hva er Nivå A1-A2-B1-B2?

 

Kursene er i utgangspunktet ment for fremmedarbeidere og andre fremmedspråklige bosatt på Frøya. Det vil også være mulig for fremmedarbeidere bosatt på Hitra hvis det er ledig plass.

Påmelding