Voksenopplæring - Norskopplæring

På oppdrag fra voksenopplæringen Frøya kommune tilbyr DalPro AS norskopplæring i vårt verdi og -kompetansesenter i Nordfrøyveien 445, på Frøya.

Kursene avholdes:

mai/juni -starter 30.05.18
august/september
november/september
februar/mars

Kurset går over 50 timer.
Kursene avvikles på kveldstid/ eller etter avtale med lærer.

Det må minimum være 15 elever for at kurset skal bli gjennomført og maksimum 20 elever per gruppe.

 

Elevene må betale en egenandel på 4000,-

Det deles ut kursbevis etter kurset, forutsatt minst 50 % oppmøte.

Første kursdag vil det gjennomføres en test for å finne elevenes nivå. På denne måten vil kurset bli tilpasset riktig nivå. Vi følger Europarådets nivåskala for språk og vil prøve å sette sammen grupper som er mest mulig på samme nivå.

Hva er Nivå A1-A2-B1-B2?

 

Kursene er i utgangspunktet ment for fremmedarbeidere og andre fremmedspråklige bosatt på Frøya. Det vil også være mulig for fremmedarbeidere bosatt på Hitra hvis det er ledig plass.

Påmelding

 

Påmeldingsfrist 27.05.18, trykk på lenke over for påmeldingsskjema