Ansattoversikt


Helse og omsorg - Helse og omsorg

Ansatte i avdelingen Helse og omsorg
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
72 46 33 30
72 46 33 28
948 42 602
Leder 72 44 17 74 469 54 963
Fysioterapeut 940 70 760

Fysioterapeut med driftsavtale

Førskolelærer 72 46 33 65
909 09 065

Ved manglende kontakt:

Ring 113 eller kontakt

føden St.Olav: 72 57 57 77.

Barne- og familieveileder 72 46 33 30 995 96 701
Helsesykepleier, Fagleder helsestasjon 958 74 806
Jordmor 72 46 33 30 905 07 660
Hjelpemiddelkoordinator 951 83 331
Jordmor 72 46 33 30 476 37 841
Ergoterapeut og synskontakt 469 58 511
Virksomhetsleder BAM 918 32 496
Spesialsykepleier innen psykisk helsearbeid 905 64 119
Sykepleier 72 46 33 30
72 46 36 45
Regional kreftkoordinator 72 86 72 72 930 41 176
Fysioterapeut 900 50 386
Helsesøster 900 53 797
Avdelingsleder 994 02 448
Kommuneoverlege 915 40 596
Ungdomskontakt 906 73 202
Avdelingsleder 72 46 33 30 958 74 806
Fysioterapeut 971 39 059
Sekretær 72 46 33 30
Frisklivsskoordinator 948 79 141
Fysioterapeut hjemmetjenesten 900 22 638
908 67 934
Avdelingsleder 480 68 240
Sykepleier 72 46 33 30
Vernepleier 469 04 318
Spesialsykepleier innen rusmiddelrelaterte utfordringer 954 35 412
Avdelingsleder 909 26 874
Virksomhetsleder Familie og Helse 986 74 983
Sykepleier 909 89 358
Fysioterapeut 951 08 149
Avdelingsleder 468 26 355
Rådgiver helse og omsorg
Avdelingsleder 907 07 149
Fysioterapeut, Manuellterapeut og Osteopat 975 60 521