Ansattoversikt


Helse og omsorg - PLO

Ansatte i avdelingen PLO
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Driftskoordinator hjemmetjenesten 72 46 36 44 909 53 603
Avdelingsleder hjemmetjenesten 72 46 36 43
Avdelingsleder sykepleiepool, dialyse, korttidsavdeling 72 46 36 43
Driftskoordinator 72 46 36 30 958 98 241
Avdelingsleder somatiske avdelinger 72 46 36 32
Lokal kreftressurs 72 46 36 44 917 12 630
Fysioterapeut 908 67 934
Leder for fellestjenesten og fagutvikling 901 20 391
Kjøkkensjef 72 46 36 33
Virksomhetsleder PLO
Avdelingsleder miljøavd., omsorgsbolig, dagsenter, aktivitør. 72 46 36 32