Designhåndbok

Frøya kommunes visuelle identitet skal bidra til tydelig, enhetlig og profesjonell kommunikasjon i alle digitale og trykte flater.

Her finner du retningslinjer for bruk av logo, farger, typografi og andre elementer. Alle virksomheter og ansatte skal bruke kommunens visuelle identitet i tråd med designhåndboka. Eksterne leverandører på oppdrag fra Frøya kommune skal også følge denne.

Kontakt servicesenteret i Frøya kommune dersom du har spørsmål eller trenger råd og veiledning.

 

Ekstern bruk

Logo og kommunevåpen kan ikke brukes av utenforstående uten tillatelse. All ekstern bruk av Frøya kommunes visuelle identitet som logo og kommunevåpen, skal godkjennes av servicesenteret.

 

Designeksempler

     

  

Innhold

Kontakt

Servicesenteret
E-post
Telefon 72 46 32 00
Arild Kristiansen
Kommunikasjonsrådgiver
E-post
Telefon 99 50 17 69