Status angående koronavirus

Her finner du offisiell oppdatert informasjon om koronavirus i Frøya kommune. Informasjonen er basert på nasjonale bestemmelser, samt lokale tiltak besluttet av kommuneoverlegen.

Spørsmål og svar om koronaviruset

Har du spørsmål rundt koronasituasjonen , send en e-post til: korona@froya.kommune.no  

Spørsmål og svar om Koronaviruset

Ta koronasjekken

Koronasjekk.no er utviklet av en gruppe leger, sykepleiere og medisinstudenter, i håp om å bidra til å bremse spredningen av koronaviruset i den norske befolkningen.

Gå til nettsiden for  å ta koronasjekken

 

Når skal ungdom og voksne være hjemme fra skole/arbeid og testes for covid-19? Flytskjema

Veiledning for ungdom og voksne. Skjemaet hjelper til å vurdere når man skal være hjemme fra skole eller arbeid, når man skal testes og når man kan gå tilbake på skole/jobb.

Klikk for stort bilde 

 

 

Karanteneregler

Personer som ankommer Norge fra et område med karanteneplikt skal som hovedregel i karantene i 10 døgn. 

Det er viktig at hver enkelt selv tar ansvar for å orientere seg i gjeldende anbefalinger og retningslinjer. Har du spørsmål – ta kontakt med kommunens korona-mail: korona@froya.kommune.no

Karantenebrudd er alvorlig. I dagens smittesituasjon i Norge skyldes mesteparten av importsmitten, karantenebrudd. Dersom du som innbygger/oppdragsgiver benytter utenlandsk arbeidskraft, er det viktig at du forsikrer deg om at vedkommende har gjennomført karantene! 

I karantenetiden kan personen ikke:
•    være på arbeidsplass der også andre personer oppholder seg,
•    være på skole eller i barnehagen.
•    bruke offentlig transport 

De som er i innreisekarantene og ikke er bosatt i Norge, skal kunne dokumentere at de har ett egnet oppholdssted hvor de kan oppholde seg i hele karantenetiden eller frem til tidspunkt for utreise.
De som utvikler akutt luftveisinfeksjon med feber, hoste eller tung pust i karantenetiden, skal kontakte helse- og omsorgstjenesten for test.

Vi viser til https://www.helsenorge.no/koronavirus/ for oppdatert informasjon om gjeldende råd og regler.

Trenger du å testes for Covid-19? Ta kontakt med Frøya legekontor 72 44 70 80 eller legevaktstelefon 116 117.

Informasjon fra helsemyndigheter

FHI og helsenorge

Folkehelseinstituttet og Helsenorge har hele tiden oppdatert informasjon. Her finner du fakta, råd og informasjon om symptomer, inkubasjonstid, behandling, reiser, arrangement og forebyggende tiltak. 

Finn informasjon på helsenorge.no  

Finn informasjon på fhi.no


Helsedirektoratets informasjonstelefon

Finner du ikke svar på spørsmålet ditt, kan du ringe Helsedirektoratets informasjonstelefon: 815 55 015

 

Regjeringen

Viktig informasjon fra regjeringen.

Finn informasjon på regjeringen.no​​​​​​​

 

Informasjon om å holde avstand på ulike språk

Ved å holde avstand til andre bremser vi koronaviruset.

Her finner du brosjyre med informasjon om hvor mye avstand man skal holde til andre mennesker for å ikke bli smittet, eller ikke smitte andre, på ulike språk. Brosjyrene er nedlastbare som pdf.

Gå til FHI for å laste ned brosjyre

 

 

Helseinstitusjoner og lege

Helseinstitusjoner og lege

Legekontorets åpningstid

Legekontorets åpningstid fra og med mandag 16. mars og inntil annen beskjed blir gitt er: Alle hverdager fra kl. 09.00 – 16.00. 

Telefonen 72 44 70 80 er betjent 09.00-1430.

 

Legevakt i Orkdalsregionen - for Hitra og Frøya - Telefon: 116117

 • Legevakten i Orkdalsregionen er åpen fra klokken 15.30 til 08.00 på hverdager, samt hele døgnet i helger og høytider.
 • Utenom disse åpningstidene ivaretas legevaktfunksjonen ved Frøya og Hitra legekontor.
  • Dagtid 08.00 – 16.00 legevakt både ved Frøya legekontor og Hitra legekontor.
  • Ettermiddag/kveld 16.00 – 20.00 interkommunal legevakt Frøya og Hitra.
  • Oddetalsuker ansvarlig Frøya legekontor 16.00 – 20.00
  • Partallsuker ansvarlig Hitra legekontor 16.00 – 20.00

 

Allerede avtalt time

De som har en allerede avtalt legetime, møter som vanlig med mindre de har fått beskjed om noe annet.

 

Kontakt på forhånd på telefon

Ta kontakt på forhånd hvis du har symptomer på luftveisinfeksjon, har vært i utlandet, eller har vært i kontakt med personer som er smittet av korona. Prøvetaking med mistanke om koronasmitte regnes ikke som øyeblikkelig hjelp, og vil bli utført i legekontorets åpningstid, etter avtale med fastlege.

Møt ikke opp uanmeldt på legekontoret!

 

Informasjon fra Frøya legekontor

Legekontoret har pga den pågående pandemien endret sine rutiner, spesielt i forhold til oppmøte. Selv om mange nasjonale restriksjoner oppheves, vil vi av hensyn til våre brukere inntil videre opprettholde våre rutiner.

Alle som ønsker en avtale om legetime, blodprøvetaking eller har andre behov for å møte på legekontoret, ønsker vi først skal kontakte oss på telefon, slik at vi får gjort en avtale.

Telefon 72 44 70 80 fra kl.09:00-12:00 og fra kl.13:00-14:30, alle hverdager, eller elektronisk på, https://froyalegekontor.no/ der dere kan sende oss en SMS.

Legekontoret er åpent alle hverdager fra kl.09.00-16.00, og husk å avtal med oss på telefon før et evt. oppmøte.

Når du har fått en avtale om oppmøte, ber vi om at du møter så nært opp mot avtaletidspunkt, utfører håndvask / desinfeksjon, og at du forlater våre lokaler så snart du er ferdig. Du trenger ikke å ta kontakt med personalet når du kommer, men har du ventet over 15 min uten å bli hentet, kan du ta kontakt med resepsjonen.

Frøya legekontor har en egen luftveisklinikk, hvor du blir tatt imot hvis du har luftveissymptomer eller tegn som gjør at man mistenker Covid-19-sykdom. Denne ligger i en brakke som står på parkeringsplassen vest for legesenteret. Du skal uansett først ta telefonisk kontakt, slik at vi får avtale tid.

Hvis du har blitt testet for covid-19, vil du finne resultatet av prøvene på www.helsenorge.no

Du vil også kunne finne svar på prøver for andre covid-19-relaterte virus og bakterier som kan gi luftveisinfeksjon, så snart de er analysert og besvart fra laboratoriet. Prøver som ikke analyseres på medisinske mikrobiologiske laboratorier, som for eksempel hurtigtester for covid-19, vises ikke her.

Når vises prøvesvarene?

Det kan variere hvor lang tid det tar å få ferdig prøvesvarene, men du vil se dem samtidig som de sendes til legen som rekvirerte prøven – som regel innen noen få dager. Du vil ikke få varsel når prøvesvarene blir synlig i tjenesten.

Karantene

Vær oppmerksom på at selv om covid-19- ikke er påvist, kan det hende du likevel skal være i karantene.

Hvis du ikke er bosatt i Frøya Kommune, eller ikke har fastlege her, ber vi deg fortrinnsvis ta kontakt med egen lege. Unntaket er behov for øyeblikkelig legehjelp.

Vi har imidlertid lav terskel for testing av turister med symptomer, hvis det ikke kan løses ved egen fastlege. Ta kontakt per telefon med legekontoret 72 44 70 80 eller på 116 117 utover ordinær åpningstid.

Det er viktig at du tester deg hvis du har symptomer på korona, selv om du er på ferie.

Hvis du får symptomer, er det første du skal gjøre å holde økt avstand til andre. Reis hjem hvis du kan.

Hvis du har testet deg i den kommunen du er og svaret er positivt, skal du i isolering, og de du er sammen med skal i karantene.

Hvis du kan reise med egen transport og er i form til det, kan du reise hjem. Hvis ikke må du finne en løsning på stedet.

Ved akutt oppstått alvorlig sykdom eller skade, eller ved alvorlig forverring av sykdom, ring 116 117  eller 113

 

Barn og unge

Barn og unge

Når skal syke barn holdes hjemme fra barnehage og barneskole?

Veiledning for foreldre, barnehagepersonell og lærere. Skjemaet hjelper til å vurdere når barn skal være hjemme, når barnet trenger covid-19-test og når de kan vende tilbake til barnehage og skole etter sykdom.

Klikk for stort bilde 

Informasjon om viktigheten av å ta hensyn til rutiner for smittevern i barnehage og skole

Det er nå det er ekstra viktig å holde avstand, vaske hender og ha gode rutiner for hosting/nysing, og holde seg hjemme hvis man er syk!

Derfor ønsker vi å minne om følgende:

 • I barnehagen skal du levere barnet ved porten eller i inngangen. Vi ønsker IKKE at foreldre går inn i garderoben og blir stående og prate sammen der.
 • Hold avstand!
 • Ikke send barnet i barnehage eller skole dersom hun/han er syk – du skal ha lav terskel for å holde de hjemme! Dette gjelder både voksne og barn.

Har du spørsmål, ta kontakt med din barnehage eller skole. Spørsmål kan også stilles på Frøya kommunes korona-mail, korona@froya.kommune.no

Informasjon om vaksinering av barn

Noen vegrer seg for å komme på helsestasjonen nå når fokuset er stort på smittevern og Covid-19. Helsestasjonen gjennomfører vaksinasjoner som vanlig. Det er særlig viktig at man vaksinerer sine barn i denne situasjonen.

Er det trygt å vaksinere barnet hvis det i etterkant skulle bli smittet av Covid-19?

Ja, det er trygt å vaksinere sitt barn selv om det i etterkant skulle bli smittet med korona-viruset. Barn blir svært sjelden smittet og får svært ofte mildt forløp av Covid-19. Her kan det være større risiko for barnets helse hvis man ikke vaksinerer seg, og får sykdommer som vi vaksinerer mot; meslinger, kusma osv. Derfor er det viktig å fortsatt følge vaksinasjonsprogrammet selv om det finnes korona-virus i samfunnet vårt.

Bør man dele opp vaksinene, slik at ikke alle settes samme dag?

Nei, det er ikke anbefalt å dele opp vaksinasjoner, men gi de med den hyppighet og rekkefølge som er angitt i vaksinasjonsprogrammet. Dette gjelder også nå i situasjonen med korona.

Skal jeg komme til oppsatt time på helsestasjonen?

Dersom du har time og ikke har fått annen beskjed, skal du møte som avtalt.

Er det trygt å komme på time på helsestasjonen?

Helsestasjonen har fokus på hygiene. Ingen ansatte med luftveisinfeksjon er på jobb. Helsepersonell har også forbud mot reisevirksomhet og frarådes å reise kollektivt. Dette forholder vi oss til for å begrense smittespredning.

Ditt ansvar er å bli hjemme om du har symptomer på luftveisinfeksjon. Og du må utføre hånddesinfeksjon når du kommer til oss. Har du eller ditt barn nedsatt immunforsvar og eller er i en av risikogruppene for alvorlig forløp med Covid-19, ber vi deg kontakte oss på telefon/mail så finner vi en løsning for trygg oppfølging.

Utvidet SFO og barnehage tilbud til foresatte med kritiske samfunnsfunksjoner eller virksomhetskritiske oppgaver

Skole- og barnehageeiere har ansvar for å sørge for et tilbud til barn som har foresatte i kritiske samfunnsfunksjoner eller virksomhetskritiske oppgaver.
 
Terskelen for å få tilbud ligger høyt av hensyn til smittevern. Derfor bør dette tilbudet begrenses så mye som mulig. Beredskapslinjen i kommunen har fullmakt til å avgrense eller utvide tilbudet.
 
Det er to muligheter for å få tilbud:
 
Personell i kritisk samfunnsfunksjon.
Personell med andre virksomhetskritiske oppgaver.
For både punkt 1 og punkt 2 gjelder det at:
 
Barnet skal være under 12 år.
Det er tilstrekkelig at én foresatt arbeider i kritisk samfunnsfunksjon for å få tilbud. 
Det ikke finnes andre muligheter for barnepass.
Arbeidsgiver må på forespørsel kunne bekrefte at foresatte er personell i kritisk samfunnsfunksjon og/eller har virksomhetskritisk oppgave.


Personell i virksomheter med kritiske og viktige samfunnsfunksjoner kan få tilbud om barnehage- og skoleplass. Ansatte i barnehager og skolen er fra 18. mai 2020 regnet som viktig personell i håndteringen av koronakrisen. De kan dermed også få tilbud om plass.
 
Hvis barnehagene og skolene reduserer åpningstiden, skal de likevel tilby barn av foreldre med kritisk samfunnsfunksjon opphold utover den åpningstiden de har lagt opp til.
 
Barnehagen og skolene skal prioritere denne gruppen og sikre at de har et tilbud selv om barnehagen og skolene har besluttet å ha redusert åpningstid.
 
Hvor omfattende tilbud barn til foreldre i samfunnskritiske funksjoner mv. skal ha, må vurderes ut fra foreldrenes behov for barnepass for å kunne ivareta den samfunnskritiske funksjonen.
https://www.regjeringen.no/no/tema/samfunnssikkerhet-og-beredskap/innsikt/liste-over-kritiske-samfunnsfunksjoner/id2695609/
 
Er det behov for informasjon eller man har spørsmål vedr barnehage/skole og koronasituasjonen, ta kontakt med Mona Åsen, rådgiver oppvekst på epost: mona.asen@froya.kommune.no eller telefon 974 99 323.

 

Telefon for barn og unge

Trenger du noen å snakke med om hvordan det er hjemme, eller om andre barn eller ungdommer du er bekymret for, kan du ringe barneverntjenesten på tlf 94 84 26 02 mellom kl.08:00 og 15:00.

På kveld/natt og i helger kan du ringe barnevernvakten på tlf: 90 28 70 37.

Du kan også ringe alarmtelefonen for barn og unge:

116111

Gå til nettsted for alarmtelefonen

 

 

Arbeid og næringsliv

Arbeid og næringsliv

Informasjon fra NAV

Stortinget fatter en rekke vedtak som følge av koronasituasjonen.

Gå til NAV for informasjon som gjelder din situasjon

For ansatte i Frøya kommune