Status angående koronavirus

Her finner du offisiell oppdatert informasjon om koronavirus i Frøya kommune. Informasjonen er basert på nasjonale bestemmelser, samt lokale tiltak besluttet av kommuneoverlegen.

I samråd med regjeringens pålegg stenger Frøya kommune følgende virksomheter for pårørende og andre besøkende.

 • Frøya kommune har stengt skoler, kulturskole og barnehager.
 • Frøya sykehjem og øvrige omsorgsboliger er stengt for pårørende og andre besøkende.
 • Frøya herredshus, Kirkekontoret og NAV vil være stengt for publikum, men betjenes via telefon og digitale medier.
 • Frøya kultur og kompetansesenter, kino, bibliotek, Frøyahallene, svømmehallen og Frøya storhall er stengt på ubestemt tid.
 • Kommunale aktiviteter og arrangementer er utsatt/avlyst.

 

Tiltak som er iverksatt av Frøya kommune

Tiltak og regler som gjelder spesifikt for Frøya (og Hitra kommuner) finner du her.

Tiltak som er iverksatt av Frøya og Hitra kommuner

Legekontorets åpningstid

Legekontorets åpningstid fra og med mandag 16. mars og inntil annen beskjed blir gitt er: Alle hverdager fra kl. 09.00 – 16.00. 

Telefonen 72 44 70 80 er betjent 09.00-1430.

 

Legevakt i Orkdalsregionen - for Hitra og Frøya - Telefon: 116117

 • Legevakten i Orkdalsregionen er åpen fra klokken 15.30 til 08.00 på hverdager, samt hele døgnet i helger og høytider.
 • Utenom disse åpningstidene ivaretas legevaktfunksjonen ved Frøya og Hitra legekontor.
  • Dagtid 08.00 – 16.00 legevakt både ved Frøya legekontor og Hitra legekontor.
  • Ettermiddag/kveld 16.00 – 20.00 interkommunal legevakt Frøya og Hitra.
  • Oddetalsuker ansvarlig Frøya legekontor 16.00 – 20.00
  • Partallsuker ansvarlig Hitra legekontor 16.00 – 20.00

 

Allerede avtalt time

De som har en allerede avtalt legetime, møter som vanlig med mindre de har fått beskjed om noe annet.

 

Kontakt på forhånd på telefon

Ta kontakt på forhånd hvis du har symptomer på luftveisinfeksjon, har vært i utlandet, eller har vært i kontakt med personer som er smittet av korona. Prøvetaking med mistanke om koronasmitte regnes ikke som øyeblikkelig hjelp, og vil bli utført i legekontorets åpningstid, etter avtale med fastlege.

Møt ikke opp uanmeldt på legekontoret!

 

Karanteneregler for Frøya og Hitra kommuner
 1. Alle som ankommer kommunen etter reiser i områdene angitt i punkt 4 i Norge ilegges hjemmekarantene i 14 dager. Vedtaket har virkning fra 27.03.2020 og gjelder inntil nytt vedtak er fattet.
   
 2. Personer som er tilreisende fra områder i punkt 4 og som ikke er fast bosatt/registrert som innbygger i kommunen forbys å oppholde seg i kommunen.
   
 3. For personer som utvikler sykdom eller symptomer i karanteneperioden, gjelder myndighetens til enhver tid gjeldende føringer for konvertering av karantene til isolasjon.
   
 4. Vedtaket gjelder per 27.03.2020 følgende områder: Fylkene Oslo, Agder, Rogaland, Viken, Vestfold og Telemark, Innlandet og Vestlandet. Transittopphold på flyhavn i disse områdene regnes ikke som opphold i området.
   
 5. Hitra og Frøya kommune betraktes i dette henseende som én felles region, og  karantenebestemmelser gjelder dermed ikke mellom kommunene.

Fører og personell av vare- og passasjertransport unntas fra dette vedtakets karantenekrav, men nasjonale føringer for karantene og isolasjon ved sykdom gjelder. Dette omfatter også personell som er nødvendig for å gjennomføre transporten.

Reisende som ikke har symptomer kan reise til planlagt oppholdssted, men skal under reisen så langt det lar seg gjøre holde avstand til andre.

Reisende med symptomer skal umiddelbart i isolering, og kan ikke bruke offentlig transport.

Ledelse av virksomheter som er opplistet etter DSB sin definisjon av samfunnskritiske funksjoner gis adgang til å gjøre unntak for eget nøkkelpersonell når dette er strengt nødvendig for å opprettholde forsvarlig drift av kritiske samfunnsfunksjoner.

 

Tilreisende og hytteeiere

Vi ber folk som har bostedsadresse utenfor Frøya kommune om å bli hjemme.

Våre innbyggere bør også begrense sine reiser utenfor kommunen til et absolutt minimum.

Innbyggere/bedrifter som mottar fisketurister e.l. bes i størst mulig utstrekning følge oppfordringen om å begrense tilreisende til kommunen. Dette er i tråd med regjeringens føringer.

 

Overnatting i fritidsbåt, bruk av campingvogn/campingplasser og bruk av bobiler

Torsdag 19.3.2020 vedtok Helse- og omsorgsdepartementet å forby overnattinger på fritidseiendommer i andre kommuner enn der man er folkeregistrert. Bakgrunnen for forbudet er blant annet knyttet til kapasiteten til kommunenes helse- og omsorgstjenester, samt å begrense risikoen for smittespredning.

Overnatting i fritidsbåt, bobiler og bruk av gjestehavner og campingplasser er ikke omfattet av dette sentrale forbudet. Hensynene bak forbudet mot overnatting på fritidseiendom gjør seg imidlertid også gjeldende ved bruk av båt og overnatting i fritidsbåt, bobil og campingvogn.

Av beredskapsmessige hensyn vedtar kommunen derfor også stengning av campingplasser og stengning av gjesteplasser i småbåthavner for overnatting. Det tillates ikke bruk av campingvogner, bobiler og fritidsbåter av innbyggere med annen bostedsadresse enn Frøya kommune, med hjemmel i smittevernlovens § 4-1.

 

Forbud mot visse private sammenkomster

Private sammenkomster, som bryllupsfester, russefester og lignende der flere mennesker fra ulike husstander oppholder seg sammen over tid forbys. Forbudet gjelder uavhengig av om planlagt sammenkomst gjennomføres ute, i privatbolig, i grende-, klubb- eller forsamlingshus.

Det kan ikke søkes om dispensasjon fra forbudet.

Ved besøk mellom husstander og når man ferdes rundt i samfunnet for øvrig, oppfordrer kommunen befolkningen om å følge de statlige retningslinjene for hygiene og avstand.

 

 

Spørsmål og svar om koronaviruset

Koronatelefon for Frøya og Hitra kommuner er betjent mandag til fredag mellom kl 10.00-20.00 og lørdag mellom kl 10.00-14.00 - Telefonnummer: 218 97 427 

Korona- e-post til Frøya er: korona@froya.kommune.no  

Spørsmål og svar om Koronaviruset

Koronatelefon og e-post i Frøya og Hitra kommuner

Frøya og Hitra kommuner har sammen opprettet en koronatelefon og korona-e-post.

 

Telefonnummeret er: 218 97 427

 

Telefonen er bemannet mandag til fredag kl. 10:00-20:00 og lørdag kl. 10:00-14:00.

 

Åpningstider i påska:

Skjærtorsdag:       Stengt
Langfredag:         10 – 14
Lørdag:                10 – 14
1. Påskedag         Stengt
2. Påskedag        10 – 14

 

Korona-telefonen kan brukes for: 

 • Praktisk råd og veiledning 
 • Spørsmål knyttet til reiser, arrangementer. dispensasjoner og liknende 
 • Informasjon om gjeldende tiltak iverksatt hos kommunene

NB: Hvis man trenger en vurdering av om en trenger helsehjelp (om en er syk, eller tror en er smittet av Koronavirus), så må en ta kontakt med fastlegen sin eller legevakta.  

 

Korona e-post

Korona- e-post til Frøya er: korona@froya.kommune.no  

Korona-e-post kan brukes til alle koronarelaterte spørsmål. Kommunen vil svare så fort som mulig og senest påfølgende dag.

 

Øvrig informasjon 

 • En finner informasjon og konkrete råd om koronaviruset på fhi.no og helsenorge.no 
 • Dersom en ikke finner svar på det en lurer på, kan man ringe informasjonstelefonen på 815 55 015 som har åpent hverdager 08-18 og helger 10-16. 
 • Dersom en tror man er smittet, ring fastlegen. 
 • Er det behov for akutt helsehjelp og man ikke kommer i kontakt med fastlegen, ring legevakten på 116117. 

 

 

Informasjon fra helsemyndigheter

FHI og helsenorge

Folkehelseinstituttet og Helsenorge har hele tiden oppdatert informasjon. Her finner du fakta, råd og informasjon om symptomer, inkubasjonstid, behandling, reiser, arrangement og forebyggende tiltak. 

Finn informasjon på helsenorge.no  

Finn informasjon på fhi.no


Helsedirektoratets informasjonstelefon

Finner du ikke svar på spørsmålet ditt, kan du ringe Helsedirektoratets informasjonstelefon: 815 55 015

 

Regjeringen

Viktig informasjon fra regjeringen.

Finn informasjon på regjeringen.no​​​​​​​

 

Ta koronasjekken

Koronasjekk.no er utviklet av en gruppe leger, sykepleiere og medisinstudenter, i håp om å bidra til å bremse spredningen av koronaviruset i den norske befolkningen.

Gå til nettsiden for  å ta koronasjekken

 

Informasjon om å holde avstand på ulike språk

Ved å holde avstand til andre bremser vi koronaviruset.

Her finner du brosjyre med informasjon om hvor mye avstand man skal holde til andre mennesker for å ikke bli smittet, eller ikke smitte andre, på ulike språk. Brosjyrene er nedlastbare som pdf.

Gå til FHI for å laste ned brosjyre

 

 

Barn og unge

Barn og unge

Omsorgsbarnehage/skole i Frøya kommune

Det er etablert omsorgsbarnehage/-skole ved den enkelte barnehage og skole der det er behov. Foreldre/foresatte som har meldt behov vil bli kontaktet vedr denne endringen.

Er det behov for informasjon eller man har spørsmål vedr barnehage/skole og koronasituasjonen, ta kontakt med Roger Antonsen kommunalsjef/ass. rådmann på telefon 916 70 409, eller Mona Åsen rådgiver på telefon 974 99 323.

 

Telefon for barn og unge

Nå er skoler, barnehager og fritidstilbud stengt i noen uker fremover. De fleste barn er hjemme og har det trygt. Men noen barn og unge kan synes at denne tiden er vanskelig, fordi de er redde, bekymret eller ikke har det bra hjemme.

Trenger du noen å snakke med om hvordan det er hjemme, eller om andre barn eller ungdommer du er bekymret for, kan du ringe barneverntjenesten på tlf 94 84 26 02 mellom kl.08:00 og 15:00.

På kveld/natt og i helger kan du ringe barnevernvakten på tlf: 90 28 70 37.

Du kan også ringe alarmtelefonen for barn og unge:

116111

Gå til nettsted for alarmtelefonen

 

Kontakttelefon for barn, unge og foreldre

Har du behov for å snakke med noen om hvordan du eller din familie har det, har du spørsmål eller utfordringer du trenger å diskutere eller få litt råd og veiledning om?   

          

Ring Frøya kommunes kontakttelefon for barn, unge og foreldre:

907 71 218

 

Mandag-fredag Kl 09.00 – 18.00

Lørdag og Søndag Kl 16.00 – 20.00

På helligdagene i påska betjenes telefonen som på lørdag og søndag.

 

Andre samtalepartnere:

Sokneprest Knut Torfinn: 905 52 739

Diakon Jon Ingvar: 902 03 024

 

 

Arbeid og næringsliv

Arbeid og næringsliv

Arbeidsgiver med virksomheter i Frøya kommune

Arbeidsgivere i privat og offentlig sektor som driver virksomhet i Frøya kommune skal sørge for at ansatte jobber hjemmefra, så langt det er praktisk mulig. Dette innebærer at arbeidsgivere må gjøre en vurdering av hvem og hvor mange som må være fysisk til stede i virksomheten for å opprettholde en forsvarlig drift. Arbeidsgivere må forsøke å tilrettelegge for at pendling begrenses, men når pendling må videreføres skal arbeidstakeren bruke egen bil og ikke offentlig kommunikasjon. Pendlere skal ikke unødvendig oppsøke tjenestetilbud i kommunen og skal gjøre sitt ytterste for å begrense smittespredning.

Pendlere skal ikke oppsøke tjenestetilbud i kommunen og skal gjøre det som er mulig for å begrense smittespredning. Det gjøres unntak for situasjoner som gjelder liv og helse. Pendlere mellom Hitra og Frøya har unntak fra dette leddet.

Første ledd gjelder ikke virksomheter hvor fysisk fravær av ansatte vil gå ut over kritiske funksjoner for liv og helse.

Møtevirksomhet med fysisk tilstedeværelse skal begrenses mest mulig, med mindre dette er strengt nødvendig. Det samme gjelder for kurs, seminarer og lignende.

 

Informasjon fra NAV

Stortinget fatter en rekke vedtak som følge av koronasituasjonen.

Gå til NAV for informasjon som gjelder din situasjon

 

For ansatte i Frøya kommune

For ansatte i Frøya kommune

Informasjon og nye retningslinjer for ansatte

På grunn av regjeringens tiltak i forbindelse med å begrense smitte så vil det på ett eller annet vis påvirke oss alle sammen. Det kan være at dere har barn uten skoletilbud/barnehagetilbud, har spørsmål vedrørende omdisponering av personell, beordring, hjemmekontor, permitteringer osv.

I den forbindelse så har vi opprettet en egen mailadresse og telefonnummer, som vil være bemannet hver dag fra 08:00 – 16:00 unntatt lørdag og søndag. Vi oppfordrer så lenge det er mulig å sende mail, slik at vi slipper å oppleve ventetid på telefonen. Rita Øiangen Lie, Ernesta Saldukaite og Sonja Dybvik kommer til å betjene alle henvendelser fortløpende. Dette gjør vi for det første for å sikre at alle får samme informasjon og riktig informasjon. Det er også viktig å avlaste kommunens ledere, slik at de kan jobbe med å serve kommunens tjenester til enhver tid.

Den nye mailadressen er: korona-info@froya.kommune.no

Vårt telefonnummer er:  476 58 517

 

Last ned dokument:

Nye retningslinjer for bemanning Frøya Kommune (DOCX, 34 kB)

 

Om reiser til kommuner med karanteneforbud

Kommunens forskrift om forebygging av koronasmitte og de retningslinjene som ligger til grunn for dette videreføres. Det betyr å begrense all sosial omgang, unngå all reisevirksomhet som ikke er nødvendig og at alle tilreisende til øya fra fylkene Oslo, Agder, Rogaland, Vestfold, Telemark, Innlandet og Vestlandet må i 14 dagers karantene. I tillegg så kan det innføres nye Fylker eller områder, alt avhengig av smittespredningen.

På grunn av dette så henstiller kommunedirektøren at ingen ansatte i Frøya Kommune reiser til fylker med karantenepåbud på ferie/besøk under påskeuken. For vi vil trolig ikke ha noen oversikt om myndighetene løser opp i tiltakene fra 14.04.20 før påske. Vi kan ikke risikere å ha ansatte i karantene dersom det kommer føringer om at eventuell skole/barnehage åpner. Dersom en ansatt uansett velger å reise og må i karantene ved tilbakekomst vil den ikke automatisk ha rett til lønn under karanteneperioden. Denne retningslinjen er etter juridisk bistand fra KS advokatene. Dette gjelder også for ansatte som kan utføre det meste av sine arbeidsoppgaver på hjemmekontor. På denne måten blir disse retningslinjene rettferdig og gjelder alle ansatte i Frøya kommune.

 

Aktuelle tjenester

Aktuelle tjenester

Vann og avløp

I følge Folkehelseinstituttet er det så langt ingenting som tyder på at koronavirus smitter via drikkevann.

Les mer om smitterisiko for vann og avløp her

 

Tannhelse

Har du behov for tannbehandling må du ringe din lokale tannklinikk. Her får du vite hvor du skal henvende deg videre. Liste over offentlige tannklinikker.
Landets fylkeskommuner har fått i oppdrag fra Helsedirektoratet å opprette et akuttilbud for hele befolkningen. Flere klinikker i fylket kan gi nødvendig akuttbehandling til alle typer pasienter, også de i karantene, med mistenkt eller bekreftet koronasmitte. 
 
I helger og høytider er tannlegevakta åpen fra kl. 10.00 til kl. 15.00.
I forbindelse med utbruddet av koronaviruset har tannlegevakta utvidet telefontid.  
Telefonen er åpen fra kl. 15.30 – 22.00 på hverdager. Her svarer tannleger på helsespørsmål knytta til tannhelse. Nummeret til tannlegevakta er 800 41 101

 

Endringer i kollektivtrafikken

Rutetilbudet for kollektivtrafikken er redusert som følge av koronasituasjonen. 

Gå til ATB for mer informasjon

 

Avfallshåndtering

ReMidt har innskjerpet reglene for besøk.

Gå til Remidt for mer informasjon

 

Politi

Her finner du informasjon om politiets tiltak i forbindelse med koronaviruset.

Gå til Politiet for mer informasjon