Status angående koronavirus

Her finner du oppdatert offisiell informasjon om koronavirus i Frøya kommune. Informasjonen er basert på nasjonale bestemmelser, samt lokale tiltak besluttet av kommuneoverlegen.

 • Hold deg hjemme hvis du er syk

 • Test deg om du har symptomer

 • Vask hendene

 • Følg for øvrig nasjonale anbefalinger 

Informasjonstjenester Frøya kommune

Oversikt over antall nye tilfeller i Frøya kommune

Oversikt over antall nye tilfeller av Covid 19 pr. uke

Oversikt over antall nye tilfeller av Covid 19 pr. uke
Uke Antall
Uke 49
Uke 48 11
Uke 47 19
Uke 46 9
Uke 45 13
Uke 44 27
Uke 43 56
Uke 42 23
Uke 41 11
Uke 40 4
Uke 39 15

 

Koronatelefon og korona-epost

Koronatelefonen

Koronatelefonen er for tiden stengt

 

Korona- e-post

Korona- e-post til Frøya er: korona@froya.kommune.no 

Korona-e-post kan brukes til alle koronarelaterte spørsmål. Kommunen vil svare så fort som mulig og senest påfølgende dag.

 

 

Testing

Hvordan bestille koronatest?

Bestill test via Remin https://timebestilling.remin.no/ ,velg deretter Frøya kommune eller ved å ringe Frøya legekontor på tlf 72 44 70 80. Oppmøtested Frøya; Kysthaven ved smittebod på parkeringsplass

Vi gjør oppmerksom på at vi ikke tilbyr såkalt utreisetest i forbindelse med reiser til utlandet.

Vi tilbyr heller ikke test før oppstart jobb.

 

Når skal du teste deg?

Følgende personer er anbefalt å teste seg: 

 • Alle med nyoppståtte luftveissymptomer eller andre symptomer på covid-19, uavhengig av vaksinasjonsstatus 
 • Uvaksinerte hustandsmedlemmer eller tilsvarende nære til en som er smittet  
 • Delvaksinerte hustandsmedlemmer eller tilsvarende nære til en som er smittet 
 • Øvrige uvaksinerte nærkontakter   

 

 

Vaksine

Bestille time for vaksinering

Logg inn på denne siden for å finne tilgjengelige timer:

https://timebestilling.remin.no/

 

Hvis du ønsker vaksine, men ikke har mulighet til å benytte timebestilling, ber vi deg gå inn på https://timebestilling.remin.no/froya for å sette deg opp på time, eller sende SMS til vår vaksinetelefon 90154389 (åpen 0800 - 1100 hverdager). Merk SMS med navn, fødselsdato, og ØNSKER VAKSINE. Du kan også sende mail til korona@froya.kommune.no dersom du har spørsmål vedrørende vaksinering.

 

Om vaksinen

Hvor mye koster det å vaksinere seg mot korona?

Vaksinasjonen mot korona (covid-19) er gratis.

 

Hvilke vaksiner kan vi få i Norge?

Flere vaksiner er under utredning for godkjenning. Du blir tilbudt den vaksinen som til enhver tid er tilgjengelig.

Vaksinene som til enhver tid er godkjent har vært grundig testet ut.

 

Kan jeg velge hvilken vaksine jeg vil ta?

Du får tilbudt den vaksinen som til enhver tid er tilgjengelig. Etter hvert kan flere vaksiner bli godkjent.

 

Hvor mange doser består vaksinen av?

Den koronavaksinen som er tilgjengelige nå settes to ganger.

 

Har vaksinen bivirkninger?

Alle vaksiner kan ha bivirkninger, men de fleste er milde og forbigående.

Vaksinene er grundig testet og godkjent for bruk. Eventuelle bivirkninger av de nye vaksinene vil bli fulgt nøye av legemiddelmyndighetene, og i tett samarbeid med andre land.

Du finner mer informasjon om godkjente vaksiner og mulige bivirkninger på FHI sine nettsider.

 

Hva om jeg har underliggende sykdommer, kan jeg likevel ta vaksinen?

Ja, det kan du, så sant du ikke har koronarelaterte symptomer, eller fastlegen din fraråder deg å ta vaksine av medisinske årsaker.

 

Vaksinasjon på annet sted enn vaksinasjonslokalet

Noen vil på grunn av sykdom eller kronisk uførhet ha vansker med å møte opp på vaksinasjonsstedet.

Hvis du har betydelige og medisinsk begrunnede årsaker som forhindrer deg å komme deg til vaksinasjonsstedet, kan hjemmetjenesten vaksinere deg etter avtale.

Du vil enten bli kontaktet av hjemmetjenesten for vaksine, eller ta kontakt med Frøya legekontor.

 

Vaksinasjon av barn og unge

Barn og unge får svært sjelden alvorlig koronasykdom, men enkelte kan bli alvorlig syke av koronainfeksjon. Vaksinasjon kan redusere denne risikoen, samt bidra til mindre smitte i samfunnet.

Gå til FHI for oppdaterte anbefalinger om vaksinasjon av barn og unge

 

Spørsmål og svar om koronaviruset

Flytskjema nyoppståtte luftveissymptomer

Flytskjema for hva du skal gjøre ved nyoppståtte  luftveisinfeksjoner. Skjemaet gjelder for alle med nyoppstått luftveisinfeksjon, også de som er vaksinert eller har gjennomgått covid-19 tidligere. Gyldig fra lørdag 25. september 2021 klokken 16.

Illustrasjon: Folkehelseinstituttet 

Positiv test

Når du tester positivt på en hjemmetest/hurtigtest

Dersom testen er positiv skal man gå i isolasjon og bestille seg ordinær test på https://timebestilling.remin.no/ påfølgende hverdag. Ved positiv test varsles også smittesporing på telefon 915 40 596 alle dager fra kl. 0800-1000.

Her kan du sjekke svar på din koronatest: https://www.helsenorge.no/

Hold deg isolert inntil du får svar på den ordinære testen og orienter dine husstandsmedlemmer/tilsvarende nære og andre nærkontakter (se skjema). Er den ordinære testen positiv fullfører du isoleringen. Er den ordinære testen negativ, avslutter du isoleringen og orienterer dine nærkontakter om dette.

Alle som tester positivt på ordinær test vil kontaktes av kommunens smitteteam samme/påfølgende dag. Du kan også finne informasjon på kommunens hjemmesider. Ved spørsmål, ta kontakt på korona@froya.kommune.no

For deg som tester positivt og skal gå i isolasjon, gjelder følgende:

 • Du vil bli kontaktet av kommuneoverlege/smittesporingsteam samme/påfølgende dag
 • Har du symptomer:
  • Du skal være i isolasjon t.o.m. 5 døgn etter symptomdebut forutsatt at du har vært feberfri i minst 24 timer
  • Dette gjelder både vaksinerte og uvaksinerte
 • Har du ikke symptomer:
  • Uvaksinerte/delvaksinerte uten symptomer skal være i isolasjon 5 døgn fra testdato
  • Fullvaksinerte uten symptomer skal være i isolasjon 2 døgn fra testdato

 

Oversikt over nasjonale tiltak
Smittestopp

Beredskapsledelsen oppfordrer våre innbyggere til å bruke applikasjonen «smittestopp»

Smittestopp er en app fra Folkehelseinstituttet (FHI). Den skal bidra til å forhindre at koronaviruset sprer seg i samfunnet, og er helt frivillig å bruke. Appen har 16-års aldersgrense.

Les mer om appen hos Folkehelseinstituttet

Ta koronasjekken

Koronasjekk.no er utviklet av en gruppe leger, sykepleiere og medisinstudenter, i håp om å bidra til å bremse spredningen av koronaviruset i den norske befolkningen.

Gå til nettsiden for  å ta koronasjekken

 

Informasjon fra helsemyndigheter

FHI og helsenorge

Folkehelseinstituttet og Helsenorge har hele tiden oppdatert informasjon. Her finner du fakta, råd og informasjon om symptomer, inkubasjonstid, behandling, reiser, arrangement og forebyggende tiltak. 

Finn informasjon på helsenorge.no  

Finn informasjon på fhi.no


Helsedirektoratets informasjonstelefon

Finner du ikke svar på spørsmålet ditt, kan du ringe Helsedirektoratets informasjonstelefon: 815 55 015

 

Regjeringen

Viktig informasjon fra regjeringen.

Finn informasjon på regjeringen.no

 

 

Karantene og reiser

Koronasertifikat

Koronasertifikatet viser om du er vaksinert, om du er immun etter å ha hatt covid-19-sykdom og resultatet hvis du har negativ koronatest. 

Du kan logge inn hos Helsenorge for å se ditt koronasertifikat

Koronasertifikatet bidrar til gjenåpning av samfunnet. Sertifikatet kan brukes ved grensepassering inn til Norge. For innenlands bruk kan sertifikatet også brukes på større arrangementer og kystcruise. Fra juli vil en EU-tilpasset versjon av koronasertifikatet være klar. Den vil gjøre det mulig å krysse grenser på tvers av EU/EØS. 

Koronasertifikat for ikke-digitale brukere

Koronasertifikat for ikke-digitale brukere er klar 24. juni
Det er estimert at i overkant av 100.000 innbyggere i Norge har begrensede digitale ferdigheter og
ikke kan benytte seg av www.helsenorge.no og det digitale koronasertifikatet. For å ivareta disse
innbyggerne har FHI utviklet en web-applikasjon som gjør det mulig for saksbehandlere ved Helfo å
bistå ikke-digitale brukere som tar kontakt via telefon til informasjonstelefonen for korona.
Følgende informasjon kan brukes i møte med ikke-digitale brukere. Vi understreker budskapet om at
de som kan bruke digitalt koronasertifikatet, bør gjøre det.


Fra torsdag kan du som ikke kan bruke smarttelefon, PC eller nettbrett få tilsendt
koronasertifikatet i posten.

Tjenesten kan benyttes hvis du er vaksinert eller immun etter gjennomgått covid-19.
Sertifikatet består av to deler:
• Koronasertifikat for innenlands bruk
• Koronasertifikat for å passere grenser i EU- og EØS-området


Trenger alle koronasertifikat?
Du trenger ikke koronasertifikat med mindre du skal ut og reise til land som krever koronasertifikat
for innreise, for å unngå karantene når du reiser inn i Norge, om du ønsker å delta på større
arrangementer eller kystcruise med krav om koronasertifikat.
Ved å logge inn på www.helsenorge.no får du tilgang til ditt digitale koronasertifikat. Personer som
ikke kan bruke den digitale løsningen, kan benytte fullmaktsløsningen på Helsenorge for å få hjelp til
å skrive ut et, til enhver tid, gyldig koronasertifikat.
Fra i dag kan man også ta kontakt med Helfo for bistand til å få en utskrift sendt hjem til sin
folkeregistrerte adresse. Se mer informasjon under.


Vi anbefaler at alle som kan, bruker den digitale løsningen
Det digitale koronasertifikatet på www.helsenorge.no oppdaterer seg automatisk, og har 90 dagers
gyldighet til enhver tid. Du kan laste ned ditt digitale koronasertifikat til din mobiltelefon eller
nettbrett. Det er ikke nødvendig med utskrift av sertifikatet hvis du har dette digitalt. Hvis du likevel
ønsker en utskrift ber vi om at du ordner dette selv.
Det er mange som tar kontakt for bistand. For at vi skal kunne hjelpe personer som ikke har andre
alternativer, anbefaler vi at alle som har mulighet til å bruke et digitalt koronasertifikat om å gjøre
det.


Fremgangsmåte for bistand til ikke-digitale innbyggere som gjelder fra torsdag:
1. Ha klart fødselsnummer eller d-nummer
2. Ring informasjonstelefonen for korona:
• Åpningstid kl. 08.00 – 15.30, mandag til fredag.
• Fra Norge: 815 55 015
• Fra utlandet: +47 21 89 80 42


Saksbehandler vil be deg om ditt fødsels- eller d-nummer, og be deg opplyse om navnet ditt og din
folkeregistrerte adresse. Hvis navnet og adressen du opplyser om ikke stemmer med det som 
vises som folkeregistrert adresse i vårt system, kan vi dessverre ikke sende
koronasertifikatet. Du må da kontakte folkeregisteret for å avklare hva som er registrert på
deg.


Hvis du har gyldig koronasertifikat, vil vi sende deg dette per post.
Vært oppmerksom på at det kan ta en uke før du mottar sertifikatene, du kan derfor ikke få
tilsendt koronasertifikat basert på negativ koronatest ettersom gyldigheten testresultatet
kun er gyldig i 24 timer.
Du selv må være oppmerksom på gyldighetsdatoen som er 90 dager fra utskriftsdatoen.

Reiser til og fra utlandet og karanteneregler

Alle som reiser til Norge plikter å sette seg inn i og følge reglene for innreise.

Les om innreiseregler og karanteneregler på flere språk.

Les mer om reisereglene på Helsenorge

 

Helseinstitusjoner og lege

Covid-19 luftveisklinikk

Frøya legekontor har en egen luftveisklinikk, hvor du blir tatt imot hvis du har luftveissymptomer eller tegn som gjør at man mistenker Covid-19-sykdom. Denne ligger i en brakke som står på parkeringsplassen vest for legesenteret. Du skal uansett først ta telefonisk kontakt, slik at vi får avtale tid.

Du kan ringe Frøya legekontor tlf: 72 44 70 80  for å bestille test.

Åpningstider telefon: man - fre 09.00 - 14.30 

 

Legekontorets åpningstid

Legekontorets åpningstid: Alle hverdager fra kl. 09.00 – 16.00. 

Telefonen 72 44 70 80 er betjent 09.00-1430.

 

Legevakt i Orkdalsregionen - for Hitra og Frøya - Telefon: 116117

 • Legevakten i Orkdalsregionen er åpen fra klokken 15.30 til 08.00 på hverdager, samt hele døgnet i helger og høytider.
 • Utenom disse åpningstidene ivaretas legevaktfunksjonen ved Frøya og Hitra legekontor.
  • Dagtid 08.00 – 16.00 legevakt både ved Frøya legekontor og Hitra legekontor.
  • Ettermiddag/kveld 16.00 – 20.00 interkommunal legevakt Frøya og Hitra.
  • Oddetalsuker ansvarlig Frøya legekontor 16.00 – 20.00
  • Partallsuker ansvarlig Hitra legekontor 16.00 – 20.00

 

Allerede avtalt time

De som har en allerede avtalt legetime, møter som vanlig med mindre de har fått beskjed om noe annet.

 

Kontakt på forhånd på telefon

Ta kontakt på forhånd hvis du har symptomer på luftveisinfeksjon, har vært i utlandet, eller har vært i kontakt med personer som er smittet av korona. Prøvetaking med mistanke om koronasmitte regnes ikke som øyeblikkelig hjelp, og vil bli utført i legekontorets åpningstid, etter avtale med fastlege.

Møt ikke opp uanmeldt på legekontoret!

 

 

Barn og unge

Kopi av - Flytskjema nyoppståtte luftveissymptomer

Flytskjema for hva du skal gjøre ved nyoppståtte  luftveisinfeksjoner. Skjemaet gjelder for alle med nyoppstått luftveisinfeksjon, også de som er vaksinert eller har gjennomgått covid-19 tidligere. Gyldig fra lørdag 25. september 2021 klokken 16.

 

Telefon for barn og unge

Trenger du noen å snakke med om hvordan det er hjemme, eller om andre barn eller ungdommer du er bekymret for, kan du ringe barneverntjenesten på tlf 94 84 26 02 mellom kl.08:00 og 15:00.

På kveld/natt og i helger kan du ringe barnevernvakten på tlf: 90 28 70 37.

Du kan også ringe alarmtelefonen for barn og unge:

116111

Gå til nettsted for alarmtelefonen

 

 

Arbeid og næringsliv

Kompensasjonsordning for næringslivet

Kompensasjonsordningen skal gi hjelp til bedrifter som er rammet av pandemien. 

Gå til Regjeringen.no for mer informasjon om ordningen