Status angående koronavirus

Her finner du offisiell oppdatert informasjon om koronavirus i Frøya kommune. Informasjonen er basert på nasjonale bestemmelser, samt lokale tiltak besluttet av kommuneoverlegen.

 • Det er påbudt med munnbind på offentlig sted fra 18. februar kl 16.00.

 • Kulturhus og kino, frivilligsentralen holder stengt.

Informasjonstjenester Frøya kommune

Informasjonstjenester i Frøya kommune

Antall smittede og andre oppdaterte tall angående situasjonen rundt Covid-19 i Frøya kommune
Status Covid-19 Frøya
Status Covid-19 Frøya
Oppdatert/ Updated 18.02.21 Til og med i går (Up until yesterday) Nye (New) Totalt, nå (Total, per now)
Personer med påvist smitte. (Individuals with detected contagion.) 15 0 15
Covid 19-pasienter på sykehus. (Covid-19 patients hozpitalized.) 1 0 1
Pasienter i isolasjon, hjemme.* (Patients in isolation, at home. *) 0 0 0
Nærkontakter i karantene. (Close contacts in isolation.) 0 0
Avlagte tester * (Number of tests taken *) 2498 2504
Smittede per 100 000 siste 14 dgr. (Infected per 100 000 last two weeks.) 19.4 0
Antall vaksinerte (Number of vaccinated) 298 304
Andel fullvaksinerte % (2 doser) 1,2

 

*) Dette er tall som løpende oppdateres, og som det er knyttet noe usikkerhet til.
I tillegg er det alle dager utført flere hurtigtester som ikke er inkludert. 

*) These are numbers continuously updated and linked to some uncertainty. In addition there has been done several rapid tests daily.

 

Koronatelefon og korona-epost

Koronatelefonen

Koronatelefonen er er besluttet stengt fra og med 11.02.21

For henvendelse om testing rundt Covid-19, ta kontakt med Frøya legekontor på telefon: 72 44 70 80

 

Korona- e-post

Korona- e-post til Frøya er: korona@froya.kommune.no 

Korona-e-post kan brukes til alle koronarelaterte spørsmål. Kommunen vil svare så fort som mulig og senest påfølgende dag.

 

 

Testing og vaksinering

Testing og vaksinering

Hvordan bestille koronatest?

Du kan ringe Frøya legekontor tlf: 72 44 70 80
Legekontorets åpningstid:
Alle hverdager fra kl. 09.00 – 16.00. 

Telefonen 72 44 70 80 er betjent 09.00-1430.

 

Om vaksinering

Frøya kommune har startet planleggingen av koronavaksinasjonen. Vi ønsker med dette å orientere om det vi vet så langt, selv om mye ennå ikke er klart fra myndighetenes side.

 

Tid?

Vi forbereder oss på å ta imot de første vaksinene tidlig på nyåret, men vi vet enda ikke eksakt ankomst til kommunen. Siden den vaksinen som er mest aktuell har kort holdbarhet etter ankomst, er det viktig at vi kartlegger hvem som ønsker å ta vaksine i god tid før den kommer. Kommunen vil sannsynligvis få varsel ca. 5 dager før vaksinen kommer til kommunen. Det er derfor ønskelig at de som ønsker vaksine, sender SMS til Frøya legekontor 2097, og melder sin interesse for vaksinen. Vi vil da sende ut bekreftelse på time for vaksinering til de som har meldt seg, når vi vet dato for dager for vaksinering. Dette betyr at vi alle må være forberedt på å stille til time på relativt kort varsel.

 

Sted?

Vaksineringen kommer til å bli gjennomført slik som årets influensavaksine ble, med unntak av at du denne gangen vil få tildelt time for vaksinering. Vaksineringen vil skje på Kysthaven, i både 1 og 2.etasje, og det vil her være gode hjelpere som viser deg til lokalene. 

 

Hvilken prioriteringsrekkefølge blir det?

I starten vil det ikke være nok vaksine til alle som anbefales koronavaksine. De første vaksinene som kommer til Norge, skal prioriteres til beboere i sykehjem og omsorgsboliger og de aller eldste. Basert på råd fra Folkehelseinstituttet har Regjeringen gitt følgende prioritering, med de høyest prioriterte først:

 • Beboere i sykehjem og omsorgsboliger

 • Eldre over 85 år

 • Eldre over 75 år

 • Eldre over 65 år

 • Personer 18–64 år med én eller flere nærmere spesifiserte sykdommer 

Folkehelseinstituttet vil komme med nærmere spesifisering av hvilke sykdommer som gjelder for de mellom 18-64 år.

Helsepersonell vil bli prioritert hvis smittepresset øker, og hvis smittesituasjonen i helseinstitusjonene endrer seg. 

Vaksinasjon er frivillig og gratis. Frøya legekontor vil sende ut SMS til alle over 65 år, med oppfordring om å vaksinere seg. 

Hjemmesykepleien vil kartlegge hvem som ønsker vaksine av de som er hjemmeboende, og vil være behjelpelig med å sette vaksine til dem som ikke kommer seg til legekontoret.

De som bor på sykehjemmet vil få tilbud om vaksinering der.

 

Hvordan bestiller jeg time til vaksinering?

Det er derfor ønskelig at de som ønsker vaksine, sender SMS til Frøya legekontor 2097, og melder sin interesse for vaksinen. (skriv: FRØYA fødselsdato, ditt navn, ønsker vaksine). Vi vil da sende ut bekreftelse på time for vaksinering til de som har meldt seg, når vi vet dato for dager for vaksinering. Dette betyr at vi alle må være forberedt på å stille til time på relativt kort varsel.

De vaksinene som trolig blir godkjent først, er såkalte to-dose-vaksiner. Det vil si at du 19-23 dager etter første dose må komme tilbake og få en dose til. Tidspunkt for 2.dose vil du få utlevert ved oppmøte for dose 1. 

Vi vil komme med informasjon om selve vaksinen så fort vi vet hvilken vaksine vi får tildelt.

Kriterier for testing og karantene

Er du nærkontakt til bekreftet smittet

 • Skal du alltid testes

 • Skal du direkte i karantene i 10 dager

 • Du SKAL gjennomføre karantenen selv om du tester negativt!

 • Dersom du får symptomer skal du ta kontakt med lege

 • Karantenetiden regnes fra siste eksponeringsdato – altså fra siste dag du var i kontakt med smittet. Får du selv symptomer, starter karantenetiden på nytt.


Er du nærkontakt til nærkontakt

 • Trenger du ikke testes

 • Skal du testes dersom du får symptomer

 • Trenger du ikke å gå i karantene

 • Skal du være obs på hvem og hvor mange du omgås i perioden på 10 dager etter du har vært sammen med en nærkontakt

 • Hvis din nærkontakt bekreftes smittet, skal du gå direkte i karantene og testes


Definisjon av nærkontakt:

Man regnes som «nærkontakt» hvis:

 • man har hatt kontakt med en person som er bekreftet smittet med covid-19 mindre enn 48 timer før den smittede fikk de første symptomene (for asymptomatiske: se kap om smitteoppsporing)

  OG

 • kontakten har vært
  • under to meters avstand i mer enn 15 minutter ELLER

  • direkte fysisk kontakt ELLER

  • direkte kontakt med sekret.

Dette gjelder ikke dersom helsepersonell har brukt anbefalt beskyttelsesutstyr anbefalt beskyttelsesutstyr.

 


Hvis du har vært nærkontakt men ikke er kontaktet av smittesporing

Vi forsøker å kartlegge alle nærkontakter og kontakte dem. Imidlertid kan du ha vært nærkontakt med smittede i en annen eller egen kommune, hvor vi ikke har mottatt opplysninger om at du er nærkontakt.

Hvis du er nærkontakt med ikke har blitt kontaktet av smittesporing i Frøya kommune, ber vi om at du umiddelbart kontakter legekontoret på tlf: 72 44 70 80

 


Noen nærkontakter testes flere ganger

Nærkontakter testes så fort som mulig for å fremskynde smittesporingen. Det beste tidspunktet for testing er 5-7 dager etter man ble utsatt for smitte.

Noen nærkontakter blir derfor testet to ganger. Hvis første test er tatt på dag 5-7 etter smitteeksponering, behøver man ikke ny test med mindre man får symptomer. Alle nærkontakter skal 10 dager i karantene fra de ble utsatt for smitte, selv om prøvesvaret er negativt.


Karantene ved sykdom

Dersom du utvikler symptomer når du allerede er i karantene, skal du testes igjen. Ved negativ test skal du fortsatt være i karantene den resterende tiden og til du føler deg frisk.

Hvis du ikke er nærkontakt, men føler deg syk bør du i karantene og testes så fort som mulig. Ved negativ test skal du være i karantene til du føler deg frisk.

 

 

Spørsmål og svar om koronaviruset

Spørsmål og svar om Koronaviruset

Forskrift om endring i midlertidig forskrift om smitteverntiltak 25.02.21
Midlertidig forskrift om smitteverntiltak 16.02.21

Last ned forskrift her (PDF, 158 kB)

Oversikt over nasjonale tiltak
Smittestopp

Beredskapsledelsen oppfordrer våre innbyggere til å bruke applikasjonen «smittestopp»

Smittestopp er en app fra Folkehelseinstituttet (FHI). Den skal bidra til å forhindre at koronaviruset sprer seg i samfunnet, og er helt frivillig å bruke. Appen har 16-års aldersgrense.

Les mer om appen hos Folkehelseinstituttet

Påbud om bruk av munnbind

Frøya kommune har påbudt bruk av munnbind fra 18.02.21.

Les hele forskriften her (PDF, 158 kB)

 

Her finner du mer informasjon om korrekt bruk av munnbind.

Informasjon om munnbind

Korrekt bruk av medisinsk munnbind

Korrekt bruk av tøymunnbind

Slik bruker du munnbind

Ta koronasjekken

Koronasjekk.no er utviklet av en gruppe leger, sykepleiere og medisinstudenter, i håp om å bidra til å bremse spredningen av koronaviruset i den norske befolkningen.

Gå til nettsiden for  å ta koronasjekken

 

Når skal ungdom og voksne være hjemme fra skole/arbeid og testes for covid-19? Flytskjema

Veiledning for ungdom og voksne. Skjemaet hjelper til å vurdere når man skal være hjemme fra skole eller arbeid, når man skal testes og når man kan gå tilbake på skole/jobb.

Klikk for stort bilde 

 

 

Informasjon fra helsemyndigheter

FHI og helsenorge

Folkehelseinstituttet og Helsenorge har hele tiden oppdatert informasjon. Her finner du fakta, råd og informasjon om symptomer, inkubasjonstid, behandling, reiser, arrangement og forebyggende tiltak. 

Finn informasjon på helsenorge.no  

Finn informasjon på fhi.no


Helsedirektoratets informasjonstelefon

Finner du ikke svar på spørsmålet ditt, kan du ringe Helsedirektoratets informasjonstelefon: 815 55 015

 

Regjeringen

Viktig informasjon fra regjeringen.

Finn informasjon på regjeringen.no​​​​​​​

 

Informasjon om å holde avstand på ulike språk

Ved å holde avstand til andre bremser vi koronaviruset.

Her finner du brosjyre med informasjon om hvor mye avstand man skal holde til andre mennesker for å ikke bli smittet, eller ikke smitte andre, på ulike språk. Brosjyrene er nedlastbare som pdf.

Gå til FHI for å laste ned brosjyre

 

 

Helseinstitusjoner og lege

Helseinstitusjoner og lege

Covid-19 luftveisklinikk
 • Frøya legekontor telefon 72 44 70 80 kan kontaktes for testing. 

Frøya legekontor har en egen luftveisklinikk, hvor du blir tatt imot hvis du har luftveissymptomer eller tegn som gjør at man mistenker Covid-19-sykdom. Denne ligger i en brakke som står på parkeringsplassen vest for legesenteret. Du skal uansett først ta telefonisk kontakt, slik at vi får avtale tid.

Legekontorets åpningstid

Legekontorets åpningstid: Alle hverdager fra kl. 09.00 – 16.00. 

Telefonen 72 44 70 80 er betjent 09.00-1430.

 

Legevakt i Orkdalsregionen - for Hitra og Frøya - Telefon: 116117

 • Legevakten i Orkdalsregionen er åpen fra klokken 15.30 til 08.00 på hverdager, samt hele døgnet i helger og høytider.
 • Utenom disse åpningstidene ivaretas legevaktfunksjonen ved Frøya og Hitra legekontor.
  • Dagtid 08.00 – 16.00 legevakt både ved Frøya legekontor og Hitra legekontor.
  • Ettermiddag/kveld 16.00 – 20.00 interkommunal legevakt Frøya og Hitra.
  • Oddetalsuker ansvarlig Frøya legekontor 16.00 – 20.00
  • Partallsuker ansvarlig Hitra legekontor 16.00 – 20.00

 

Allerede avtalt time

De som har en allerede avtalt legetime, møter som vanlig med mindre de har fått beskjed om noe annet.

 

Kontakt på forhånd på telefon

Ta kontakt på forhånd hvis du har symptomer på luftveisinfeksjon, har vært i utlandet, eller har vært i kontakt med personer som er smittet av korona. Prøvetaking med mistanke om koronasmitte regnes ikke som øyeblikkelig hjelp, og vil bli utført i legekontorets åpningstid, etter avtale med fastlege.

Møt ikke opp uanmeldt på legekontoret!

 

 

Reiser og karante

Reise, karante og isolasjon

Reiser til og fra utlandet og karanteneregler

Regjeringen anbefaler alle å unngå unødvendige reiser til utlandet.

Les om innreiseregler og karanteneregler på flere språk.

Les mer om reisereglene på Helsenorge

For arbeidstakere/arbeidsgiver som trenger testing før utreise og som ikke har mulighet til å sjekke svar på www.helsenorge.no
 • Frøya kommune tilbyr ikke tjeneste for å gi ut svar på test utenfor legekontorets åpningstider
 • Ta rede på hvilken test som er påkrevet i landet arbeidstaker skal reise til – hurtigtest eller PCR
 • Planlegg utreise slik at testtaking og svar på test kan skje innen 24/72 timer
 • Unngå testing/ forventet svar på helg
 • Undersøk om arbeidstaker kan ta test noe annet sted – f.eks. ved utreisested, og om mulig at de kan gi svar på test hurtigere evt. benytte private tilbydere

 

Barn og unge

Barn og unge

Barnehager, barneskoler og SFO på gult nivå

Barnehager, skoler og SFO er nå på gult nivå. 

Hver enkelt barnehage og skole vil komme med egen informasjon til foreldre og foresatte.

Når skal syke barn holdes hjemme fra barnehage og barneskole?

Veiledning for foreldre, barnehagepersonell og lærere. Skjemaet hjelper til å vurdere når barn skal være hjemme, når barnet trenger covid-19-test og når de kan vende tilbake til barnehage og skole etter sykdom.

Klikk for stort bilde 

Telefon for barn og unge

Trenger du noen å snakke med om hvordan det er hjemme, eller om andre barn eller ungdommer du er bekymret for, kan du ringe barneverntjenesten på tlf 94 84 26 02 mellom kl.08:00 og 15:00.

På kveld/natt og i helger kan du ringe barnevernvakten på tlf: 90 28 70 37.

Du kan også ringe alarmtelefonen for barn og unge:

116111

Gå til nettsted for alarmtelefonen

 

 

Arbeid og næringsliv

Arbeid og næringsliv

Kompensasjonsordning for næringslivet

Kompensasjonsordningen skal gi hjelp til bedrifter som er rammet av pandemien. 

Gå til Regjeringen.no for mer informasjon om ordningen

For ansatte i Frøya kommune