Status angående koronavirus

Her finner du offisiell oppdatert informasjon om koronavirus i Frøya kommune. Informasjonen er basert på nasjonale bestemmelser, samt lokale tiltak besluttet av kommuneoverlegen.

Tiltak som er iverksatt av Frøya kommune

 

Tiltak og regler som gjelder spesifikt for Frøya (og Hitra kommuner) finner du her.

Tiltak som er iverksatt av Frøya og Hitra kommuner

Besøk av Frøya herredshus

Tirsdag 2.juni 2020 åpner vi for besøk på Herredshuset igjen. Dette betyr at man komme innom servicekontoret som har åpningstid 08.15 – 15.00 mandag til fredag.

 

Du bør fortsatt avtale time på forhånd

Har du behov for å besøke oss i Frøya kommune kan du nå avtale time med en saksbehandler på den avdelingen du vil besøke. Ring oss på 72 46 32 00 for å avtale time. Det kan ikke garanteres at du får snakke med saksbehandler hvis du ikke har avtale ved personlig oppmøte.

For å snakke med kirkekontoret kan du også ringe 72 46 32 00.

NAV tar direkte kontakt med brukerne sine for evt avtaler, her kan man ikke bestille selv.

 

Du kan ikke ha symptomer på luftveisinfeksjon

Mange av oss på rådhuset ivaretar samfunnskritiske funksjoner. Vi må unngå at det oppstår smitte her hos oss. Derfor ber vi om at du ikke kommer innom oss eller bestiller avtale hos oss hvis du har symptomer på luftveisinfeksjon.

 

Dette gjør du når du har fått bekreftet en avtale med saksbehandler

 1. Har du avtale med noen i Frøya kommune, møt i servicekontoret på kommunehuset. Har du avtale med Frøya kirkekontor, møter du ved kirkekontorets inngangsdør.
  Har du avtale med NAV, må du vente i NAV sine lokaler til saksbehandler henter deg.
 2. Du blir bedt om å vaske hendene med anti-bac når du kommer inn.
 3. Saksbehandler tar deg med inn i egnet møterom. Rommet skal være rengjort og fri for smitte på forhånd og stort nok til å ivareta god avstand mellom deg/dere og saksbehandler.
 4. Etter møtet vil saksbehandler følge deg ut. Du bør også ved utgang vaske hendene på nytt.
Rutiner ved besøk av Beinskardet omsorgsboliger

Covid 19 –pandemien er ikke over. Vi må fortsette arbeidet med å holde smitten bort fra Beinskardet omsorgsboliger. Nye nasjonale retningslinjer er nå på plass. Besøksforbudet inne på omsorgsboligen er nå opphevet, men vi må fortsatt opprettholde besøkskontroll.

I forkant av besøk

 • Fysiske besøk må avklares/vurderes med omsorgsboligen i forkant før besøket. Det settes nå ikke restriksjoner for antall besøk i uka pr.pasient, men vi må sette grenser slik at smittevern følges spesielt mellom besøk og for å ivareta at pasienten kan få besøk av flere pårørende. Det er viktig at pasientens ønsker i forhold til besøk taes hensyn til og at pårørende da må fordele seg.
 • Antall besøkende må ikke være høyere enn at anbefalt avstand (minst 1 meter) og øvrige smittevernråd kan følges. Leilighetsstørrelse setter begrensninger for antall besøkende samtidig, vi ber derfor om at pårørende på forhånd vurderer antall og hvem som tilhører samme husstand og ikke.
 • Pårørende eller andre som er syke, har luftveissymptomer eller er i karantene skal  ikke komme på besøk. Vi ønsker at alle vurderer dette grundig før tenkt besøk.

Under besøk

 • Det bør føres protokoll med tidspunkt, navn og telefonnummer for alle besøkende. Det skal også føres opp hvilken leilighet som har hatt besøk.
 • Husk god håndhygiene både før, under og etter besøket, også ved besøk utendørs.
 • Besøkende skal gå direkte til og fra pasientens leilighet og ikke oppholde seg i fellesarealer/stuer, bruk altandør der det er mulig.
 • Besøkende bør holde minst 1 meters avstand til ansatte og andre pasienter enn den de besøker. Forsøk også og holde avstand til den du besøker om det er gjennomførbart, Det oppfordres uansett til å unngå ansikt-til-ansikt kontakt.
 • Pasienter kan ta imot gaver, blomster og lignende. Det er ikke behov for spesielle forhåndsregler, men viktig å følge generelle råd for håndhygiene, da dette vil forebygge indirekte kontaktsmitte.
 • Hvis besøkende har med mat bør alle utføre håndhygiene før maten serveres og inntas. Besøkende skal ikke benytte felles kjøkken.
 • Pasient bør utføre håndhygiene når de besøkende forlater leiligheten.
 • Besøkende bør informeres om at de ved symptomer på covid-19 med påfølgende prøvetaking, skal opplyse om at de har vært på besøk i institusjonen som del av smitteoppsporingen.

 

I etterkant av besøk

 • Besøkende/ansatte spriter/vasker over alle felles berøringspunkter i leiligheten hvor besøket foregår (eks. dørhåndtak, armlener, brytere, toalett), må rengjøres eller desinfiseres etter besøket.

 

Det er viktig at du som besøkende forholder deg til boligens smittevernrutiner. Vi følger pålagte rutiner fra helsedirektoratet og vi ber om respekt for dette. Husk hvem vi ønsker å beskytte. Takker alle for tålmodighet og forståelse for situasjonen vi står i. Nå gleder vi oss sammen over en ytterligere oppmykning.

 

Vi vil fortløpende evaluere og foreta justeringer ved behov. Dersom situasjonen i dagens samfunn endrer seg, ber vi om forståelse for at rutinene kan endres på kort varsel.

Ved spørsmål om fravikelse fra rutinen sendes forespørsel til korona@froya.kommune.no

Rutiner for besøk til beboere ved Frøya sykehjem

Covid 19 –pandemien er ikke over. Vi må fortsette arbeidet med å holde smitten bort fra sykehjemmet. Nye nasjonale retningslinjer er nå på plass. Besøksforbudet inne på institusjon er nå opphevet, men vi må fortsatt opprettholde besøkskontroll.

I forkant av besøk

 • Fysiske besøk må avklares/vurderes med institusjonen i forkant før besøket. Besøket avtales dagen før.
 • Det settes restriksjoner for antall besøk til 1 besøk pr. pasient pr dag. Hvert besøk kan vare i inntil 2 timer. Vi må sette grenser slik at smittevern følges og for å ivareta at pasienten kan få besøk av flere pårørende. Det er viktig at pasientens ønsker i forhold til besøk taes hensyn til og at pårørende da må kommunisere internt å fordele seg.
 • Det åpnes for at 2 besøkende kan komme samtidig på besøk.
 • Besøktider vil være mellom 11.00-13.00 og 16.00-19.00
 • Pårørende eller andre som er syke, har luftveissymptomer eller er i karantene skal ikke komme på besøk. Vi ønsker at alle vurderer dette grundig før tenkt besøk.

Under besøk

 • Det bør føres protokoll med tidspunkt, navn og telefonnummer for alle besøkende. Det skal også føres opp hvilket rom som har hatt besøk.
 • Husk god håndhygiene både før, under og etter besøket, også ved besøk utendørs.
 • Besøkende bør gå direkte til og fra pasientrom og ikke oppholde seg i fellesarealer/stuer. Hvis pasienten ikke har enerom, må besøk tilrettelegges ute enten i telt eller paviljong. Dersom dette ikke er mulig vil man gjøre individuelle vurderinger/tiltak knyttet til dette.
 • Besøkende bør holde minst 1 meters avstand til ansatte og andre pasienter enn den de besøker. Forsøk også og holde avstand til den du besøker om det er gjennomførbart, Det oppfordres uansett til å unngå ansikt-til-ansikt kontakt. Lokale vurderinger i forhold til fysisk kontakt kan forekomme. Vurderingen bør ta hensyn til smittespredning i lokalsamfunnet (kommunen) og risiko for alvorlig sykdom hos den som får besøk og øvrige beboere i institusjonen.
 • Pasienter kan ta imot gaver, blomster og lignende. Det er ikke behov for spesielle forhåndsregler, men viktig å følge generelle råd for håndhygiene, da dette vil forebygge indirekte kontaktsmitte.
 • Hvis besøkende har med mat bør alle utføre håndhygiene før maten serveres og inntas. Besøkende skal ikke benytte kjøkken i institusjonen.
 • Pasient bør utføre håndhygiene når de besøkende forlater rommet.
 • Besøkende bør informeres om at de ved symptomer på covid-19 med påfølgende prøvetaking, skal opplyse om at de har vært på besøk i institusjonen som del av smitteoppsporingen.

I etterkant av besøk

 • Alle felles berøringspunkter i rommet/teltet eller paviljongen hvor besøket foregår (eks. dørhåndtak, armlener, brytere, toalett), må rengjøres eller desinfiseres etter besøket.

Det er viktig at du som besøkende forholder deg til institusjonens smittevernrutiner. Vi følger føringer fra helsedirektoratet og vi ber om respekt for dette. Husk hvem vi ønsker å beskytte. Takker alle for tålmodighet og forståelse for situasjonen vi står i. Nå gleder vi oss sammen over en ytterligere oppmykning.

 

Vi vil fortløpende evaluere og foreta justeringer ved behov. Dersom situasjonen i dagens samfunn endrer seg, ber vi om forståelse for at rutinene kan endres på kort varsel.  

Ved spørsmål om fravikelse fra rutinen sendes forespørsel til korona@froya.kommune.no

 

 

 

Informasjon fra Frøya legekontor

Legekontoret har pga den pågående pandemien endret sine rutiner, spesielt i forhold til oppmøte. Selv om mange nasjonale restriksjoner oppheves, vil vi av hensyn til våre brukere inntil videre opprettholde våre rutiner.

Alle som ønsker en avtale om legetime, blodprøvetaking eller har andre behov for å møte på legekontoret, ønsker vi først  skal kontakte oss på telefon, slik at vi får gjort en avtale.

Telefon 72 44 70 80 fra kl.09:00-12:00 og fra kl.13:00-14:30, alle hverdager, eller elektronisk på, https://froyalegekontor.no/ der dere kan sende oss en SMS.

Legekontoret er åpent alle hverdager fra kl.09.00-16.00, og husk å avtal med oss på telefon før et evt. oppmøte.

Når du har fått en avtale om oppmøte, ber vi om at du møter så nært opp mot avtaletidspunkt, utfører håndvask / desinfeksjon, og at du forlater våre lokaler så snart du er ferdig. Du trenger ikke å ta kontakt med personalet når du kommer, men har du ventet over 15 min uten å bli hentet, kan du ta kontakt med resepsjonen.

Hvis du ikke er bosatt i Frøya Kommune, eller ikke har fastlege her, ber vi deg fortrinnsvis ta kontakt med egen lege. Unntaket er behov for øyeblikkelig legehjelp.

Ved akutt oppstått alvorlig sykdom eller skade, eller ved alvorlig forverring av sykdom, ring 116 117  eller 113

Rutiner for besøk til brukere ved Øvergården bofellesskap

Det åpnes for at friske brukere ved Øvergården kan ta imot besøk av nærmeste familie, i et begrenset omfang. Dette forutsetter avtale med bofellesskapet og at smittevernråd følges. Antall besøkende begrenses til ett minimum.

 • Bruker og besøkende må være uten symptomer og ikke hatt nærkontakt med andre mistenkt smittede/smittede.
 • Besøkende må på forhånd lage en avtale med bofellesskapet for tidspunkt.
 • Besøkende som har avtale ringer til bofellesskapet og melder sin ankomst. Besøkende skal utføre håndhygiene før de kommer og holde minst 1 meters avstand til andre. Håndhygiene bør også utføres når besøket er over.
 • For å ivareta krav om avstand, tillater vi inntil 2 besøkende samtidig, maks 3 med bruker.
 • Det vil være mulig å ha med pleier for bistand, og for å ivareta smittevernråd.
 • Besøket vil foregå på terrassen/bakgården. Besøkende skal ikke bruke hovedinngang for å komme inn i bakgården.
 • Besøkende skrives inn i besøksprotokoll ved hvert besøk.

 

Vi håper at vi i godt samarbeid med pårørende kan sørge for at denne muligheten blir trygg og god for alle parter. Vi vil fortløpende evaluere og foreta justeringer ved behov. Dersom situasjonen i dagens samfunn endrer seg, ber vi om forståelse for at rutinene kan endres på kort varsel.

 

Ved spørsmål om fravikelse fra rutinen sendes forespørsel til korona@froya.kommune.no

Legekontorets åpningstid

Legekontorets åpningstid fra og med mandag 16. mars og inntil annen beskjed blir gitt er: Alle hverdager fra kl. 09.00 – 16.00. 

Telefonen 72 44 70 80 er betjent 09.00-1430.

 

Legevakt i Orkdalsregionen - for Hitra og Frøya - Telefon: 116117

 • Legevakten i Orkdalsregionen er åpen fra klokken 15.30 til 08.00 på hverdager, samt hele døgnet i helger og høytider.
 • Utenom disse åpningstidene ivaretas legevaktfunksjonen ved Frøya og Hitra legekontor.
  • Dagtid 08.00 – 16.00 legevakt både ved Frøya legekontor og Hitra legekontor.
  • Ettermiddag/kveld 16.00 – 20.00 interkommunal legevakt Frøya og Hitra.
  • Oddetalsuker ansvarlig Frøya legekontor 16.00 – 20.00
  • Partallsuker ansvarlig Hitra legekontor 16.00 – 20.00

 

Allerede avtalt time

De som har en allerede avtalt legetime, møter som vanlig med mindre de har fått beskjed om noe annet.

 

Kontakt på forhånd på telefon

Ta kontakt på forhånd hvis du har symptomer på luftveisinfeksjon, har vært i utlandet, eller har vært i kontakt med personer som er smittet av korona. Prøvetaking med mistanke om koronasmitte regnes ikke som øyeblikkelig hjelp, og vil bli utført i legekontorets åpningstid, etter avtale med fastlege.

Møt ikke opp uanmeldt på legekontoret!

 

Pressemeldinger fra Frøya kommune

08.05.20

Gjenåpning av Frøyaskolene

 

04.05.20

Informasjon om vaksinering av barn

Informasjon om viktigheten av å ta hensyn til rutiner for smittevern i barnehage og skole

Informasjon om reiser/ferie til utlandet

 

27.04.20

Rutiner-for-besok-til-beboere-ved-froya-sykehjem-og-beinskardet

 

20.04.20

Frøya kommune viderefører ikke lokale forskrifter

 

15.04.20

Nå åpner barnehager og skoler i Frøya og Hitra kommuner

 

10.04.20

Utvidet forskrift om forebygging av koronasmitte i forbindelse med visse private sammenkomster og ansvar for arbeidsgivere, campingvogner, bobiler og båter Frøya kommune. 10.04.20

Forskrift om forebygging av koronasmitte i forbindelse med opphold i Frøya kommune, utvidede karanteneregler. 10.04.20
 

08.04.20

Oppdatering angående koronasitusjonen. 08.04.20

 

31.03.20

Sporsmal-og-svar-om-korona-og-pasken. 31.02.20

 

26.03.20

Vedtak-fra-kommuneoverlegen

Utvidet-forskrift-om-forebygging-av-koronasmitte

 

18.03.20

Koronatelefon og e-post i Frøya og Hitra kommuner

 

16.03.20

Forskrift om forebygging av koronasmitte i forbindelse med visse private sammenkomster og ansvar for arbeidsgivere, Frøya kommune

Vedtak fra kommuneoverlegen Frøya kommune 16.03.2020

 


15.03.20

Legekontorets åpningstid

Pressemelding fra Hitra og Frøya kommuner  - Hitra og Frøya anmoder alle hyttebesøkende om å dra hjem til egen kommune umiddelbart
 

 

14.03.20

Omsorgsbarnehage/skole fra og med 16.mars 2020

Endringer for legevakt i Orkdalsregionen- ENDRINGER FOR HITRA OG FRØYA, FRA 14.03.20
 

 

13.03.20
Felles pressemelding fra Hitra og Frøya kommune 
 

Informasjon til innbyggere og tilreisende til Frøya kommune 

 


12.03.20
Pressemelding/Press release - Frøya kommune 

Frøya kommune stenger idrettshallene og svømmehallen
 10.03.20
Smittesituasjonen nasjonalt er i endring og Frøya kommune har derfor innført nye tiltak og nye bestemmelser for steder der mange samles.

Informasjon vedrørende koronasmitte og tiltak fra Frøya kommune
09.03.20
Viktig informasjon til besøkende til sykehjem, heldøgns omsorgsbolig og øyeblikkelig hjelp døgnplasser

Informasjon 09.03.20

 

Spørsmål og svar om koronaviruset

Har du spørsmål rundt koronasituasjonen , send en e-post til:

 korona@froya.kommune.no  

Spørsmål og svar om Koronaviruset

Prinsipper for arrangementer på offentlig sted

Fra og med 7. mai 2020 får en ansvarlig arrangør lov til å invitere til arrangementer på offentlig sted, med opptil 50 personer.

Fra 15. juni økes dette antallet til opptil 200 personer.

Med arrangement menes:

a) idrettsarrangement, inkludert stevne, cup og kamp, men ikke organisert idrettsaktivitet i form av trening.

b) kulturarrangement, inkludert konsert, utstillingsåpninger, opera, ballett, teater og kino.

c) andre arrangementer, inkludert seminarer, bursdager, bryllup, begravelser, religiøse samlinger og lignende (herunder også møter).

På denne siden finner du noen prinsipper for å sikre godt smittevern under arrangementene.

Med offentlig sted menes steder der allmennheten har adgang eller et sted bestemt for alminnelig ferdsel, for eksempel hoteller, restauranter, selskapslokaler, klubbhus og forsamlingslokaler, for eget bruk eller utleie.

Det er ikke tillat med arrangementer uten ansvarlig arrangør. Ansvarlig arrangør skal sørge for at folk holder avstand og at øvrige smittevernregler følges. Ansvarlig arrangør skal også ha oversikt over hvem som er tilstede, for det tilfellet at det i etterkant påvises smitte og det er behov for smittesporing.

 

Krav til alle ansvarlige arrangører

 • Grensen på 50 personer for hvert arrangement håndheves strikt. For eksempel kan ikke samme arrangør ha ansvar for to arrangementer på samme tid. 
  • To arrangementer som til sammen har mer enn 50 deltakere, kan altså ikke ha samme ansvarlige arrangør, felles bruk av noen fasiliteter ved hotellet/restauranten/lokalet som kjøkken, anretning, toaletter, garderobe, vestibyle/foaje. 
 • Ansvarlig arrangør skal være navngitt.
 • Ansvarlig arrangør skal oppgi sine kontaktdata og siden være tilgjengelig for kontakt fra smitteoppsporingsgruppe i Frøya kommune.
 • Dersom en ansatt eller en gjest tester positivt for covid-19 innen 48 timer etter at arrangementet ble avsluttet, skal smitteoppsporingsgruppen i Frøya kommune få tilsendt lister over samtlige tilstedeværende gjester og ansatte, med navn og mobilnummer. Listene skal uansett oppbevares i to uker etter arrangementet.
  • Dette er vesentlig for at vi raskt skal kunne definere nærkontakter og sette disse i karantene.

 

Som ansvarlig arrangør må du

 • ha egne stasjoner med hånddesinfeksjon plassert i alle gjestearealer, tilgjengelig for alle gjester og ansatte
 • be alle gjester om å bruke hånddesinfeksjon når de ankommer arrangementet
 • sørge for ekstra hyppig renhold på alle felles kontaktflater, som dørhåndtak og andre berøringsflater
 • tilrettelegge for minimum én meters avstand mellom gjester. Unntak er medlemmer av samme husstand.
 • tilrettelegge for minst én meters avstand mellom bord/grupper, helst to meter (dette er viktigere jo lengre bordsettingen varer og om det er alkoholservering)
 • informere om at gjester som føler seg dårlig eller har luftveissymptomer, ikke skal møte
 • sørge for å ha full oversikt over alle deltakere

 

For hoteller og spisesteder

 • Kjøkken og serveringssteder som holder åpent, må ta alle forholdsregler når det gjelder mat og mat-trygghet. Dette betyr nødvendigvis betydelig redusert restaurantkapasitet.
 • Ingen buffeter er tillatt. Hotellfrokost er også kun tilgjengelig med a la carte-meny.
 • Gjester som føler seg dårlig eller har luftveissymptomer, skal ikke møte. Gi beskjed til gjesten(e) ved bestilling om at reservasjonen da skal kanselleres.
  • Hotellet/restauranten bør være tydelig på om gjesten må betale ved sykdomsutløst avbestilling, eller om gjesten får refundert eventuelle utlegg og i stedet er velkommen en annen gang.
 • Alle gjester bes om å bruke hånddesinfeksjon før de går inn i restauranten.
 • Vurder bruk av egenerklæringsskjema som gis ut til samtlige gjester for signering.
 • Hotellet/restauranten skal i alle tilfeller ha full oversikt over gjestene, enten ved bruk av signert egenerklæringsskjema, eller ved å ha kontaktdata til den som har reservert bord/rom eller kommer inn for å spise i restauranten.
 • Menyer printes i et format som ivaretar smittevern.
 • Bord og flater (for eksempel stolrygger hvor gjesten tar) desinfiseres etter bruk før nye gjester kommer.
 • Duker skiftes umiddelbart etter bruk.
 • Salt- og pepperbøsser vaskes/desinfiseres etter hvert bord/gruppe med gjester.
 • Felles garderobe for gjester bør ikke brukes, legg til rette for andre alternativer.
 • Bankterminaler desinfiseres etter bruk. Gjør hotell og restaurant kontantfritt i perioden.
 • Innfør egenerklæring for alle individuelle reisende (som for alle gruppe-arrangører) som ankommer hotellet, med spørsmål om de selv eller noen i deres nære omkrets og familie har reist til risikoområder eller utvist symptomer.
  • Egenerklæringen bør inneholde en bekreftelse på mottatt informasjon og at man vil overholde regler for avstand, bevegelsesmønster og rutiner for hygiene og smitteverntiltak.
 • Gi råd om straks å ta kontakt med fastlege/legevakt/koronatelefonen i Frøya kommune dersom en person blir syk én–to dager etter besøk ved hotellet/restauranten.

 

Se også Bransjenorm for serveringssteder

 

Kultur- og idrettsarrangementer

 • Korps, kor, band og orkestre kan gjennomføre musikkøvelser i tråd med nasjonal smittevernveileder for musikkøvelser.
 • Treninger og annen organisert idrettsaktivitet kan gjennomføres for inntil 20 personer som holder minst én meter avstand. Her er det Helsedirektoratets anbefalinger og idrettens egne retningslinjer som gjelder.
 • Det tillates arrangementer med inntil 50 deltakerne på offentlig sted, der deltakerne kan holde minst én meter avstand til hverandre og der det er en ansvarlig arrangør. Dette gjelder alle typer arrangementer, også idrettsarrangementer som stevner, cuper og kamper. Ansatte eller oppdragstakere som står for gjennomføringen av arrangement på offentlig sted skal ikke regnes som en del av arrangementet.
 • Ellers henviser vi til veileder for kontaktidretter

 

Se også Helsedirektoratets regelverk for idretts- og kulturarrangementer.

Korona e-post Frøya kommune

Frøya kommune har opprettet en korona-e-post for koronarelaterte spørsmål.

Frøya og Hitra kommuner hadde tidligere en felles koronatelefon for koronarelaterte spørsmål, men denne er for tiden avsluttet.

Korona e-post

Korona- e-post til Frøya er: korona@froya.kommune.no  

Korona-e-post kan brukes til alle koronarelaterte spørsmål. Kommunen vil svare så fort som mulig og senest påfølgende dag.

 

Øvrig informasjon 

 • En finner informasjon og konkrete råd om koronaviruset på fhi.no og helsenorge.no 
 • Dersom en ikke finner svar på det en lurer på, kan man ringe informasjonstelefonen på 815 55 015 som har åpent hverdager 08-18 og helger 10-16. 
 • Dersom en tror man er smittet, ring fastlegen. 
 • Er det behov for akutt helsehjelp og man ikke kommer i kontakt med fastlegen, ring legevakten på 116117. 

 

 

Informasjon om reiser/ferie til utlandet

Myndighetenes reiseråd om karantene ved utenlandsreiser gjelder fremdeles. Det vil si at dersom du reiser til land utenfor Norge på ferie, vil du måtte være i karantene 14 dager etter hjemkomst til Norge. Hvis dine barn også har vært med på reisen, må også de i karantene. Dvs at de ikke kan gå på barnehage eller skole, og du kan ikke gå på jobb som vanlig i karantenetiden.

Flere bedrifter/virksomheter har orientert sine ansatte om at de som setter seg frivillig i en situasjon som innebærer at man må i karantene, vil ikke ha rett på lønn i denne perioden.

Vi minner om at unødvendige fritidsreiser fortsatt gjelder.

Myndighetenes reiseråd kan du til enhver tid finne på denne lenken

Informasjon fra helsemyndigheter

FHI og helsenorge

Folkehelseinstituttet og Helsenorge har hele tiden oppdatert informasjon. Her finner du fakta, råd og informasjon om symptomer, inkubasjonstid, behandling, reiser, arrangement og forebyggende tiltak. 

Finn informasjon på helsenorge.no  

Finn informasjon på fhi.no


Helsedirektoratets informasjonstelefon

Finner du ikke svar på spørsmålet ditt, kan du ringe Helsedirektoratets informasjonstelefon: 815 55 015

 

Regjeringen

Viktig informasjon fra regjeringen.

Finn informasjon på regjeringen.no​​​​​​​

 

Ta koronasjekken

Koronasjekk.no er utviklet av en gruppe leger, sykepleiere og medisinstudenter, i håp om å bidra til å bremse spredningen av koronaviruset i den norske befolkningen.

Gå til nettsiden for  å ta koronasjekken

 

Informasjon om å holde avstand på ulike språk

Ved å holde avstand til andre bremser vi koronaviruset.

Her finner du brosjyre med informasjon om hvor mye avstand man skal holde til andre mennesker for å ikke bli smittet, eller ikke smitte andre, på ulike språk. Brosjyrene er nedlastbare som pdf.

Gå til FHI for å laste ned brosjyre

 

 

Barn og unge

Barn og unge

Gjenåpning av Frøyaskolene

Frøya kommune åpner nå alle skolene og ønsker våre elever på 5. til 7. trinn hjertelig velkommen tilbake mandag 11. mai og elever ved Frøya ungdomsskole tirsdag 12. mai. Årsaken til dette skyldes oppussing av nye arealer ved Frøya Ungdomsskole.  

Det vil bli en annerledes skolehverdag med mange tiltak for å sikre elevene best mulig mot smitte, noe vi anser som viktig selv om vi per i dag er en smittefri kommune. Skolene vil følge alle råd og retningslinjer som blir gitt gjennom smittevernveilederen, gjennom blant annet hyppigere renhold, håndvask og ved at elevene deles i mindre grupper enn det som er vanlig. Elevene og lærerne skal ha minst en meter mellom seg, slik at klasserommene vil bli satt opp annerledes enn det elevene er vant til. Avvikling av friminuttene vil bli tilpasset.

Skoleskyssen vil i stor grad gå som normalt, og busselskapet gjennomfører de tiltak de skal for at også dette skal være trygt for elevene. Vi ser for øvrig at dette kan være utfordrende når alle skal på skolen, og oppfordrer derfor de foreldrene/foresatte som har anledning til det om å kjøre sine barn til og fra skolen.

SFO og barnehagene fortsette med en åpningstid fra kl. 08.00 – 16.00.  Vi evaluerer fortløpende når ordinære drift skal gjeninnføres. Nærmere info om dette kommer.   

Den enkelte skole vil gi utfyllende informasjon til foreldre/foresatt per SMS/brev.

Informasjon om viktigheten av å ta hensyn til rutiner for smittevern i barnehage og skole

Det er nå det er ekstra viktig å holde avstand, vaske hender og ha gode rutiner for hosting/nysing, og holde seg hjemme hvis man er syk!

Derfor ønsker vi å minne om følgende:

 • I barnehagen skal du levere barnet ved porten eller i inngangen. Vi ønsker IKKE at foreldre går inn i garderoben og blir stående og prate sammen der.
 • Hold avstand!
 • Ikke send barnet i barnehage eller skole dersom hun/han er syk – du skal ha lav terskel for å holde de hjemme! Dette gjelder både voksne og barn.

Har du spørsmål, ta kontakt med din barnehage eller skole. Spørsmål kan også stilles på Frøya kommunes korona-mail, korona@froya.kommune.no

Informasjon om vaksinering av barn

Noen vegrer seg for å komme på helsestasjonen nå når fokuset er stort på smittevern og Covid-19. Helsestasjonen gjennomfører vaksinasjoner som vanlig. Det er særlig viktig at man vaksinerer sine barn i denne situasjonen.

Er det trygt å vaksinere barnet hvis det i etterkant skulle bli smittet av Covid-19?

Ja, det er trygt å vaksinere sitt barn selv om det i etterkant skulle bli smittet med korona-viruset. Barn blir svært sjelden smittet og får svært ofte mildt forløp av Covid-19. Her kan det være større risiko for barnets helse hvis man ikke vaksinerer seg, og får sykdommer som vi vaksinerer mot; meslinger, kusma osv. Derfor er det viktig å fortsatt følge vaksinasjonsprogrammet selv om det finnes korona-virus i samfunnet vårt.

Bør man dele opp vaksinene, slik at ikke alle settes samme dag?

Nei, det er ikke anbefalt å dele opp vaksinasjoner, men gi de med den hyppighet og rekkefølge som er angitt i vaksinasjonsprogrammet. Dette gjelder også nå i situasjonen med korona.

Skal jeg komme til oppsatt time på helsestasjonen?

Dersom du har time og ikke har fått annen beskjed, skal du møte som avtalt.

Er det trygt å komme på time på helsestasjonen?

Helsestasjonen har fokus på hygiene. Ingen ansatte med luftveisinfeksjon er på jobb. Helsepersonell har også forbud mot reisevirksomhet og frarådes å reise kollektivt. Dette forholder vi oss til for å begrense smittespredning.

Ditt ansvar er å bli hjemme om du har symptomer på luftveisinfeksjon. Og du må utføre hånddesinfeksjon når du kommer til oss. Har du eller ditt barn nedsatt immunforsvar og eller er i en av risikogruppene for alvorlig forløp med Covid-19, ber vi deg kontakte oss på telefon/mail så finner vi en løsning for trygg oppfølging.

Notat til foreldre og foresatte i Frøya kommune i forbindelse med åpning av skoler og barnehager

Informasjon fra kommuneoverlege Ingrid Kristiansen 16.04.20.

Les notatet her

Utvidet SFO og barnehage tilbud til foresatte med kritiske samfunnsfunksjoner eller virksomhetskritiske oppgaver

Skole- og barnehageeiere har ansvar for å sørge for et tilbud til barn som har foresatte i kritiske samfunnsfunksjoner eller virksomhetskritiske oppgaver.
 
Terskelen for å få tilbud ligger høyt av hensyn til smittevern. Derfor bør dette tilbudet begrenses så mye som mulig. Beredskapslinjen i kommunen har fullmakt til å avgrense eller utvide tilbudet.
 
Det er to muligheter for å få tilbud:
 
Personell i kritisk samfunnsfunksjon.
Personell med andre virksomhetskritiske oppgaver.
For både punkt 1 og punkt 2 gjelder det at:
 
Barnet skal være under 12 år.
Det er tilstrekkelig at én foresatt arbeider i kritisk samfunnsfunksjon for å få tilbud. 
Det ikke finnes andre muligheter for barnepass.
Arbeidsgiver må på forespørsel kunne bekrefte at foresatte er personell i kritisk samfunnsfunksjon og/eller har virksomhetskritisk oppgave.


Personell i virksomheter med kritiske og viktige samfunnsfunksjoner kan få tilbud om barnehage- og skoleplass. Ansatte i barnehager og skolen er fra 18. mai 2020 regnet som viktig personell i håndteringen av koronakrisen. De kan dermed også få tilbud om plass.
 
Hvis barnehagene og skolene reduserer åpningstiden, skal de likevel tilby barn av foreldre med kritisk samfunnsfunksjon opphold utover den åpningstiden de har lagt opp til.
 
Barnehagen og skolene skal prioritere denne gruppen og sikre at de har et tilbud selv om barnehagen og skolene har besluttet å ha redusert åpningstid.
 
Hvor omfattende tilbud barn til foreldre i samfunnskritiske funksjoner mv. skal ha, må vurderes ut fra foreldrenes behov for barnepass for å kunne ivareta den samfunnskritiske funksjonen.
https://www.regjeringen.no/no/tema/samfunnssikkerhet-og-beredskap/innsikt/liste-over-kritiske-samfunnsfunksjoner/id2695609/
 
Er det behov for informasjon eller man har spørsmål vedr barnehage/skole og koronasituasjonen, ta kontakt med Mona Åsen, rådgiver oppvekst på epost: mona.asen@froya.kommune.no eller telefon 974 99 323.

 

Telefon for barn og unge

Nå er skoler, barnehager og fritidstilbud stengt i noen uker fremover. De fleste barn er hjemme og har det trygt. Men noen barn og unge kan synes at denne tiden er vanskelig, fordi de er redde, bekymret eller ikke har det bra hjemme.

Trenger du noen å snakke med om hvordan det er hjemme, eller om andre barn eller ungdommer du er bekymret for, kan du ringe barneverntjenesten på tlf 94 84 26 02 mellom kl.08:00 og 15:00.

På kveld/natt og i helger kan du ringe barnevernvakten på tlf: 90 28 70 37.

Du kan også ringe alarmtelefonen for barn og unge:

116111

Gå til nettsted for alarmtelefonen

 

 

Arbeid og næringsliv

Arbeid og næringsliv

Informasjon fra NAV

Stortinget fatter en rekke vedtak som følge av koronasituasjonen.

Gå til NAV for informasjon som gjelder din situasjon

 

For ansatte i Frøya kommune

For ansatte i Frøya kommune

Notat til ansatte fra kommuneoverlegen. 16.04.20

Kjære alle sammen!

Vi står alle i ei utfordrende tid med mange spørsmål og få sikre svar. Nå når vi står ovenfor en gradvis «gjenåpning» av samfunnet, er det mye usikkerhet som dukker opp, og det er lett å bli satt ut av både media og andre som «snakker høyt».

Da er det veldig viktig at vi forholder oss til det vi vet av fakta, og hører på de kildene som vi skal stole på i en situasjon som denne. Det er også viktig at vi som er ansatt i Frøya kommune ikke lar egen usikkerhet smitte over på allerede usikre foresatte eller andre ansatte.

Det er mye vi ikke vi vet svaret på, og dette er noe vi må lære oss å leve med. Det ER lite her i livet som er helt trygt, det gjelder også i disse koronatider. Direktøren i Folkehelseinstituttet, Camilla Stoltenberg svarer følgende når hun blir spurt om det er helt trygt å åpne barnehager og skoler: nei, vi vet ikke helt sikkert om det er helt trygt, men vi vet at det vil bli like trygt som å være hjemme.

I situasjoner hvor de som vet mest heller ikke kan gi sikre svar, er det viktig at vi er trygge på at det svaret de faktisk gir, er det beste svaret vi kan få. Når helsemyndighetene sier at det er trygt nok å åpne skoler og barnehager igjen, skal vi stole på det. Jeg stoler på det!

Da har både vi som ansatte, tillitsvalgte og arbeidsgivere en veldig viktig i oppgave i å vise denne tryggheten ovenfor foreldre og andre ansatte som nå er utrygge på å sende barna sine i barnehagen eller på skolen, eller selv å komme på jobb. Da er det veldig viktig at vi er trygge på at dette er riktig å gjøre, og jeg håper at jeg med dette notatet kan greie å trygge dere på det, og gi dere gode momenter til bruk i samtale med de som er usikre:

 • Helsemyndighetene anbefalte i første rekke å åpne både barnehager og skoler til og med 7.trinn. Det viser at regjeringen politisk, (ikke medisinskfaglig) gjør dette enda mer forsiktig enn hva helsemyndighetene mener er nødvendig, når de i første rekke bare åpner barnehager og skoler 1.-4.trinn.
 • Land som er kommet like langt i utbruddet som Norge, er de andre nordiske landene. Sverige har ikke stengt grunnskoler men har innført smitteverntiltak, og det er så langt ikke påvist utbrudd i skoler.
 • Enkelte land som er foran Europa i utbruddet, som Singapore og Taiwan, har ikke stengt skoler. Både Taiwan og Singapore anbefaler smitteverntiltak i skolen for å begrense smitterisiko. Singapore har innført 4-dagersskole, og stadfestet at man må se på hver skole enkeltvis og vurdere smitte lokalt. Så langt er det ikke påvist smitte mellom barn der.
 • Skolestenging er et tiltak som vurderes ved epidemier med potensiell høy sykdomsbyrde, først og fremst i faser der det er en del smittede ute i samfunnet som ikke vet at de er smittsomme. Det var tilfellet 12.mars, da regjeringen i samarbeid med helsemyndighetene bestemte stenging av skoler og barnehager. Man hadde da en uoversiktlig situasjon med et smittetall R på langt over 2 (1 smittet person smittet 2-3 andre personer). Situasjonen nå er betydelig mer oversiktlig, med et smittetall R som er under 1 (0.7) p.t.
 • Skole og barnehagestenging er tiltak som har store konsekvenser for barn og opprettholdelse av andre samfunnsfunksjoner, og ulempene øker med varigheten av tiltakene. Derfor er det nå til det beste for barna at vi åpner barnehager og skoler. Og det er viktig å huske på at denne avgjørelsen er tatt nettopp på bakgrunn av helsefaglige råd hvor helse til barn og ansatte er satt i fremste rekke.

 

Utbruddet kan vare over lang tid, avhengig av hvilke smittebegrensende tiltak som gjøres i samfunnet forøvrig. Det har derfor stor betydning å kunne muliggjøre ordinær skolegang og barnehageåpning i utbruddsperioden, samtidig som smittevernet ivaretas.

De viktigste tiltakene som må iverksettes for å begrense smittespredning blant barn og unge, for å kunne gjenåpne norske barnehager/skoler er:

1. Hygienetiltak

2. Tidlig isolering av syke

3. Kontaktreduserende tiltak

 

I barnehager og skoler må personalet ivareta barnets behov for kontakt og omsorg avhengig av alder. Så kan man si at kontaktreduserende tiltak i barnehage og småtrinn er vanskelig å oppnå. Ja, det kan det være. Men på den andre siden er barn i samme barnehage og skole en del av det samme nærmiljøet.

I barnehager og barneskoler møter barn og unge andre som stort sett tilhører samme nærmiljø. Når barnehager og barneskolene åpnes, og andre strenge tiltak rettet mot barn som for eksempel fravær av fritidsaktiviteter videreføres, vil barn og unge i disse aldersgruppene fortsatt kun ha kontakter innenfor sitt nærmiljø. Effekten av åpning av barnehager og barneskoler alene anses derfor som å ha begrenset betydning for smittespredning i samfunnet når andre kontaktreduserende tiltak videreføres.

I dag kom det en god veileder fra regjeringen som sier mye om hvordan vi skal løse dette. Jeg som kommuneoverlege kommer til å samarbeide med virksomhetsledere og kommunalsjef oppvekst, slik at vi sikrer gode og gjennomførbare rutiner for dette.

https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/sikkerhet-og-beredskap/informasjon-om-koronaviruset/smittevernveileder/barnehage/

 

Hva om jeg er engstelig for å gå på arbeid selv?

Jeg har mottatt en del signaler på at en del ansatte innenfor oppvekst er engstelig for å starte på jobb igjen.

Basert på informasjon om utbruddet så langt fra Kina, Italia, Storbritannia, USA og Norge, er det særlig eldre personer (over 65 år) som har høyere risiko for alvorlig sykdom med det nye koronaviruset, spesielt dersom de i tillegg har underliggende kronisk sykdom. I tillegg kan voksne personer, særlig de over 50 år, med kroniske sykdommer som hjerte-karsykdom (inkludert høyt blodtrykk) og diabetes ha noe høyere risiko for alvorlig forløp av covid-19. Det er viktig å merke seg at man ikke er utsatt for høyere risiko hvis man har velregulert og behandlet blodtrykk.

Ansatte som tilhører grupper med høyere risiko for alvorlig forløp av covid-19 bør vurderes individuelt i forhold til tilrettelagt arbeid. Ansatte dette er aktuelt for, må ha legeerklæring. Din fastlege vil da utstede en attest på de diagnoser du innehar, men det er opp til deg selv som ansatt, sammen med arbeidsgiver, å finne løsning for tilrettelegging. Der dette ikke er mulig, er det fremdeles ikke grunnlag for sykmelding, men du må da være innstilt på å bli omdisponert til andre oppgaver, ta ut ferie/avspasering.

Som dere ser er det veldig få som kommer inn i gruppen over ansatte som har høy risiko for smitte. I tillegg er det viktig å huske at ansatte i barnehage og skole jfr. den forskningen som foreligger, er i lav risiko for å bli utsatt for smitte i sitt arbeid.

 

Avslutningsvis

Nå er det viktig at vi ikke lar frykten for viruset bli større enn viruset selv, og står sammen bak én og samme strategi; nemlig at å åpne barnehager og skoler er det beste vi nå kan gjøre for barna våre og samfunnet vårt i denne fasen.

Jeg som smittevernlege skal legge gode planer sammen med dere ansatte og virksomhetsledere for at dette skal bli så trygt som muligJ. Sammen med oss har vi en fantastisk gjeng med renholdere som står på og gjør en formidabel jobb for at det skal være så rent som mulig omkring oss! All honnør til dere!

 

Mvh

Ingrid Kristiansen

Kommuneoverlege

Informasjon og nye retningslinjer for ansatte

På grunn av regjeringens tiltak i forbindelse med å begrense smitte så vil det på ett eller annet vis påvirke oss alle sammen. Det kan være at dere har barn uten skoletilbud/barnehagetilbud, har spørsmål vedrørende omdisponering av personell, beordring, hjemmekontor, permitteringer osv.

I den forbindelse så har vi opprettet en egen mailadresse og telefonnummer, som vil være bemannet hver dag fra 08:00 – 16:00 unntatt lørdag og søndag. Vi oppfordrer så lenge det er mulig å sende mail, slik at vi slipper å oppleve ventetid på telefonen. Rita Øiangen Lie, Ernesta Saldukaite og Sonja Dybvik kommer til å betjene alle henvendelser fortløpende. Dette gjør vi for det første for å sikre at alle får samme informasjon og riktig informasjon. Det er også viktig å avlaste kommunens ledere, slik at de kan jobbe med å serve kommunens tjenester til enhver tid.

Den nye mailadressen er: korona-info@froya.kommune.no

Vårt telefonnummer er:  476 58 517

 

Last ned dokument:

Nye retningslinjer for bemanning Frøya Kommune (DOCX, 34 kB)

 

 

Aktuelle tjenester

Aktuelle tjenester

Vann og avløp

I følge Folkehelseinstituttet er det så langt ingenting som tyder på at koronavirus smitter via drikkevann.

Les mer om smitterisiko for vann og avløp her

 

Tannhelse

De offentlige tannklinikkene åpner delvis for å ta imot pasienter igjen etter at Helsedirektoratet kom med nye anbefalinger for tannhelsetjenester. I de nye anbefalingene står det at tannklinikkene bør ha en gradvis opptrapping av aktivitet, samtidig som de opprettholder tilbudet om akuttbehandling til personer det er mistanke om er smittet av koronaviruset.

Les anbefalingene til tannhelsetjenesten fra Helsedirektoratet.

Mer informasjon på trondelagfylke.no.

Tannlegevakt:           800 41 101

Åpningstid:               Helger og høytider 10.00 – 15.00. 

Telefonvakt på kveldstid er stanset på grunn av liten pågang.

 

Endringer i kollektivtrafikken

Rutetilbudet for kollektivtrafikken er redusert som følge av koronasituasjonen. 

Gå til ATB for mer informasjon

 

Avfallshåndtering

ReMidt har innskjerpet reglene for besøk.

Gå til Remidt for mer informasjon

 

Politi

Her finner du informasjon om politiets tiltak i forbindelse med koronaviruset.

Gå til Politiet for mer informasjon