Status angående koronavirus

Her finner du oppdatert offisiell informasjon om koronavirus i Frøya kommune. Informasjonen er basert på nasjonale bestemmelser, samt lokale tiltak besluttet av kommuneoverlegen.

 • Hold deg hjemme hvis du er syk

 • Test deg om du har symptomer

 • Følg for øvrig nasjonale anbefalinger 

NB! Med bakgrunn i at man nå innfører nedjustert TISK (Testing, isolering, smittesporing og karantene) vil det komme endringer på denne siden. 

Informasjonstjenester Frøya kommune

Antall smittede og andre oppdaterte tall

Status Covid-19 Frøya

Status Covid-19 Frøya
Oppdatert/ Updated 24.09.21 Til og med i går (Up until yesterday) Nye (New) Totalt, nå (Total, per now)
Personer med påvist smitte. (Individuals with detected contagion.) 78 1 79
Covid 19-pasienter på sykehus. (Covid-19 patients hozpitalized.) 0 0 0
Pasienter i isolasjon, hjemme.* (Patients in isolation, at home. *) 19 1 20
Nærkontakter i karantene. (Close contacts in isolation.) 80 0 80
Smittede per 100 000 siste 14 dgr. (Infected per 100 000 last two weeks.) 403.2
Antall vaksinasjonsdoser administrert. (Number of vaccinated) 6864
Andel fullvaksinerte % (2 doser) 61.6

 

*) Dette er tall som løpende oppdateres, og som det er knyttet noe usikkerhet til.
I tillegg er det alle dager utført flere hurtigtester som ikke er inkludert. 

*) These are numbers continuously updated and linked to some uncertainty. In addition there has been done several rapid tests daily.

 

Koronatelefon og korona-epost

Koronatelefonen

Koronatelefonen er per tiden stengt
 

Korona- e-post

Korona- e-post til Frøya er: korona@froya.kommune.no 

Korona-e-post kan brukes til alle koronarelaterte spørsmål. Kommunen vil svare så fort som mulig og senest påfølgende dag.

 

 

Testing

Hvordan bestille koronatest?

Bestill test via Remin https://timebestilling.remin.no/ ,velg deretter Frøya kommune eller ved å ringe Frøya legekontor på tlf 72 44 70 80. Oppmøtested Frøya; Kysthaven ved smittebod på parkeringsplass

Vi gjør oppmerksom på at vi ikke tilbyr såkalt utreisetest i forbindelse med reiser til utlandet.

Vi tilbyr heller ikke test før oppstart jobb.

Personer fra andre kommuner som får symptomer eller blir definert som nærkontakter når de oppholder seg på Frøya og Hitra, oppfordres til å reise hjem for testing og oppfølging i egen kommune. 

 

Kriterier for testing og karantene

Når skal du teste deg:


Hvis du har nyoppstått luftveisinfeksjon eller andre symptomer på covid-19.

Hvis du har vært i kontakt med en som er bekreftet smittet:

 • Nærkontakter ved start og på dag 7 etter siste kontakt med smittet
 • Ved utbrudd; utvidet testing av andre kontakter
 • Personer som får varsel i «Smittestopp»

Hvis du reiser inn til Norge fra utlandet:

 • Obligatorisk testing på grenseoverganger
 • Test 7 døgn etter ankomst

Hvis smittevernmyndigheten vurderer screening etter smittevernfaglig vurdering:

 • Ved innflytting / innleggelse i enkelte helseinstitusjoner
 • Jevnlig testing i enkelte miljøer

Hvis du selv mistenker at du er smittet av covid-19

Er du vaksinert, skal du likevel testes dersom du får nyoppstått luftveisinfeksjon eller andre symptomer på covid-19.

 

 

Er du nærkontakt til bekreftet smittet

- Skal du alltid testes både ved oppstart av karantene og igjen 7 døgn etter siste eksponering

- Skal du direkte i karantene

- Test ved avslutning av karantenen (på dag 7) tas for å identifisere smittede med få eller ingen symptomer. Tester du negativt på dag 7 kan karantenen avsluttes. For å kunne avslutte karantene kreves PCR (ordinær test – ikke hurtigtest).

- Dersom du får symptomer skal du ta kontakt med lege

- Karantenetiden regnes fra siste eksponeringsdato – altså fra siste dag du var i kontakt med smittet.

 

Er du nærkontakt til nærkontakt

- Trenger du nødvendigvis ikke testes, men du kan bli anbefalt testing og karantene dersom utbruddet er uoversiktlig

- Skal du testes dersom du får symptomer

- Trenger du nødvendigvis ikke å gå i karantene, men du kan bli satt i ventekarantene dersom utbruddet er uoversiktlig

- Skal du være obs på hvem og hvor mange du omgås i perioden på 10 dager etter du har vært sammen med en nærkontakt

- Hvis din nærkontakt bekreftes smittet, skal du gå direkte i karantene og testes

 

Definisjon av nærkontakt:

Man regnes som «nærkontakt» hvis:

- man har hatt kontakt med en person som er bekreftet smittet med covid-19 mindre enn 48 timer før den smittede fikk de første symptomene (for asymptomatiske: se kap om smitteoppsporing)

OG

- kontakten har vært

o under to meters avstand i mer enn 15 minutter ELLER

o direkte fysisk kontakt ELLER

o direkte kontakt med sekret.

For alle utbrudd gjøres det en vurdering av smittevernmyndighetene i forhold til en utvidet forståelse av hvem som er nærkontakt. Dette grunnet kunnskap om smittsomheten hos de nye muterte virusene som dominerer utbruddene per tid.

Dette gjelder ikke dersom helsepersonell har brukt anbefalt beskyttelsesutstyr anbefalt beskyttelsesutstyr.

 

 

Hvis du har vært nærkontakt men ikke er kontaktet av smittesporing

Vi forsøker å kartlegge alle nærkontakter og kontakte dem. Imidlertid kan du ha vært nærkontakt med smittede i en annen eller egen kommune, hvor vi ikke har mottatt opplysninger om at du er nærkontakt.

Hvis du er nærkontakt med ikke har blitt kontaktet av smittesporing i Frøya kommune, ber vi om at du umiddelbart kontakter legekontoret på tlf: 72 44 70 80 eller koronatelefonen på tlf: 21 89 74 27

 

 

Karantene ved sykdom

Dersom du utvikler symptomer når du allerede er i karantene, skal du testes igjen. Ved negativ test skal du fortsatt være i karantene den resterende tiden og til du føler deg frisk.

Hvis du ikke er nærkontakt, men føler deg syk bør du i karantene og testes så fort som mulig. Ved negativ test skal du være i karantene til du føler deg frisk.

 

Karantene og testing ved innreise

For innreise gjelder:

- Obligatorisk testing på grenseoverganger

- Testing 7 døgn etter ankomst

Det anbefales at alle innreisende testes 7 døgn etter ankomst til landet. Forkortet karantene ved negativ test tatt tidligst 7 døgn etter ankomst anses som et bedre alternativ enn 10 fulle dager i karantene fordi man da kan oppdage eventuelt asymptomatisk smittede.

For at negativt testresultat skal forkorte karantenen kreves PCR.

 

 

Vaksine

Bestille time for vaksinering

Vi oppfordrer alle som ikke har tatt 1.dose om å bestille innen de nærmeste ukene. Kommunene vil
etter hvert kun få tilsendt doser beregnet på 2.dose, og det er derfor viktig at de som ikke allerede
har tatt 1.dose, melder seg til vaksinering.
 

Logg inn på denne siden for å finne tilgjengelige timer:

https://timebestilling.remin.no/

 

De som står for tur for vaksine får også en SMS og en link tilsendt. 

Viktig! Hvis du mener du er i gruppen, men ikke har fått SMS, ber vi deg gå inn på https://timebestilling.remin.no/froya for å sette deg opp på time, eller sende SMS til vår vaksinetelefon 90154389 (åpen 0800 - 1100 hverdager). Merk SMS med navn, fødselsdato, og ØNSKER VAKSINE. Du kan også sende mail til korona@froya.kommune.no dersom du har spørsmål vedrørende vaksinering.

Er du gjestearbeider eller oppholder deg i kommunen mer enn 3 – 6 måneder, har du rett på å få vaksine i kommunen.

Det er vaksine fra Pfizer som nå blir gitt til barn og ungdom fra 12-17 år, og Moderna som blir tilbudt til voksne over 18 år. Kryssvaksinering med Pfizer og Moderna for voksne er en veldig bra kombinasjon. En er mer beskyttet mot deltavirusene.

 

Tilgjengelige timer for vaksinering oppdateres jevnlig, og det åpnes stadig for ledige timer så fort kommunen har bekreftelse på antall leverte doser for de kommende ukene. Det er derfor lurt å sjekke jevnlig dersom du ikke finner time – det kan bli lagt ut flere timer daglig.

 

Systemet åpner kun for å booke timer 1 måned frem i tid, det vil si at du kun vil få tilgang til timer 1 måned frem i tid fra innlogging.

 

Hvem får koronavaksine nå?

 

Myndighetene har åpnet for at de mellom 16-17 nå kan få vaksine. Frøya kommune vil i løpet av uke 34 sende ut SMS til denne gruppen. Det er vaksinen fra Pfizer som settes på denne aldersgruppen.

Alle som ønsker og ikke har mottatt 1.dose må melde seg snarest via bookingsystemet vårt. Utover det er det mulighet for å fremskynde dose 2. Her prioriteres de som har fått dose 1 lengst tilbake i tid dersom stor pågang. 

Denne uka (uke 34) mottar Frøya 240 vaksinedoser med Pfizer (Cominarty) og 800 vaksinedoser med Moderna (Spikevax). 

I uke 35 mottar Frøya 18 vaksinedoser med Pfizer (Cominarty) og 900 vaksinedoser med Moderna (Spikevax). 


5676 doser er totalt administrert i Frøya kommune. 
3376 personer har så langt blitt vaksinert med første dose i Frøya kommune. 2300 personer er så langt fullvaksinert i Frøya kommune. Dette tilsvarer 44.2 % av befolkningen. 


Sist oppdatert: 23.08.2021 
 

 

Se prioriteringsgruppene her:

 1. Beboere i sykehjem
 2. Alder 85 år og eldre
 3. Alder 75-84 år
 4. Alder 65-74 år og samtidig personer over 18 år med sykdommer/tilstander med høy risiko for alvorlig forløp av covid-19
 5. Alder 55-64 år med underliggende sykdommer/tilstander
 6. Alder 45-54 år med underliggende sykdommer/tilstander
 7. Alder 18-44 år med underliggende sykdommer/tilstander
 8. Alder 55-64 år
 9. Alder 45-54 år
 10. Alder 18-24 år og 40-44 år
 11. Alder 25-39 år

 

Hvordan avbestiller jeg timen?

Dersom du absolutt ikke har mulighet til å møte opp til bestilt tid og sted, kan du ringe vaksinetelefonen 901 54 389 eller legekontoret 72 44 70 80 for å avbestille timen.

 

Praktisk informasjon og oppmøte på vaksinasjonssted

Hvor foregår vaksineringen?

Kysthaven

Adresse: Sørveien 17, 7260 Sistranda

 

I lokalene hvor det pågår vaksinering, vil det alltid være kompetent helsepersonell til stede.

 

Tilbyr kommunen transport til og fra vaksinasjonssted?

Nei, i utgangspunktet må du selv ordne deg transport til vaksinelokalet. Har du utfordringer med transport kan du ta kontakt med Frøya legekontor.

 

Hvor lang tid må jeg beregne til oppmøte?

Selve vaksinasjonen vil ta noen få minutter. Etter at du er vaksinert skal du observeres i 20 minutter. Du må derfor beregne litt ventetid.

 

Hva må jeg huske på når jeg møter til timen?

Dette må du huske på når du møter opp til vaksinering:

 • Møt presis
 • Bruk munnbind
 • Ta med legitimasjon, det kan for eksempel være pass, nasjonalt ID-kort, sertifikat eller bankkort med bilde.
 • Ha på vaksinasjonsvennlig tøy, for eksempel t-skjorte
 • Ta med oppdatert medisinoversikt dersom du ikke har fastlege på Frøya

 

Kan jeg ha med meg ledsager?

Ja, du kan ha med deg nødvendig ledsager hvis du for eksempel er blind/svaksynt eller har andre funksjonelle behov.

 

Kan jeg dra med en gang jeg er vaksinert?

Du må vente i minimum 20 minutter før du kan forlate vaksinasjonsstedet. Har du tidligere hatt en alvorlig allergisk reaksjon må du vente i 60 minutter.

 

Får jeg et bevis på at jeg er vaksinert?

Når du er vaksinert registreres det i det nasjonale registeringssystemet som kalles SYSVAK. Det betyr at du kan logge inn på Min Side i Helsenorge.no og skrive ut en bekreftelse på at du er vaksinert.

 

Kan jeg møte opp til timen selv om jeg er syk?

Nei, du må være frisk når du møter opp til vaksinasjon.

Du skal ikke møte opp til timen hvis du har forkjølelsessymptomer eller andre tegn på infeksjonssykdom.

Vaksinasjon på annet sted enn vaksinasjonslokale

 

Kan hjemmetjenesten vaksinere meg?

Noen vil på grunn av sykdom eller kronisk uførhet ha vansker med å møte opp på vaksinasjonsstedet.

Hvis du har betydelige og medisinsk begrunnede årsaker som forhindrer deg å komme deg til vaksinasjonsstedet, kan hjemmetjenesten vaksinere deg etter avtale.

Du vil enten bli kontaktet av hjemmetjenesten for vaksine, eller ta kontakt med Frøya legekontor.

Status vaksinering

 

 

Oppdatert 22.09.21

 

Er du student og trenger koronavaksine?

Studenter i Frøya kommune som er folkeregistrert i en annen kommune, vil få tilbud om koronavaksine her dersom de ønsker det. 

Registrer deg hos Frøya legekontor, så får du tilbud om time for vaksinering.

Det er viktig at studenter takker nei til tilbud om vaksinering i sin folkeregistrerte kommune dersom de ikke kommer til å ta den der.

Folkehelseinstituttet oppfordrer alle studenter til å benytte seg av tilbud om første dose koronavaksine i den kommunen de er folkeregistrert, selv om det innebærer reise. Dette er den raskeste måten å få første vaksinedose. 

Husk det er viktig for best mulig beskyttelse å ta begge dosene.

Om vaksinen

Hvor mye koster det å vaksinere seg mot korona?

Vaksinasjonen mot korona (covid-19) er gratis.

 

Hvilke vaksiner kan vi få i Norge?

Flere vaksiner er under utredning for godkjenning. Du blir tilbudt den vaksinen som til enhver tid er tilgjengelig.

Vaksinene som til enhver tid er godkjent har vært grundig testet ut.

 

Kan jeg velge hvilken vaksine jeg vil ta?

Du får tilbudt den vaksinen som til enhver tid er tilgjengelig. Etter hvert kan flere vaksiner bli godkjent.

 

Hvor mange doser består vaksinen av?

Den koronavaksinen som er tilgjengelige nå settes to ganger med 6 ukers mellomrom. Det er vaksinens sammensetning som gjør det nødvendig å vente mellom første og andre dose. Lege vurderer eventuelle behov for kortere intervall.

Du får utlevert time for 2.dose når du kommer til 1.vaksinering.

 

Har vaksinen bivirkninger?

Alle vaksiner kan ha bivirkninger, men de fleste er milde og forbigående.

Vaksinene er grundig testet og godkjent for bruk. Eventuelle bivirkninger av de nye vaksinene vil bli fulgt nøye av legemiddelmyndighetene, og i tett samarbeid med andre land.

Du finner mer informasjon om godkjente vaksiner og mulige bivirkninger på FHI sine nettsider.

 

Hva om jeg har underliggende sykdommer, kan jeg likevel ta vaksinen?

Ja, det kan du, så sant du ikke har koronarelaterte symptomer, eller fastlegen din fraråder deg å ta vaksine av medisinske årsaker.

 

Skal barn og unge under 18 år ta vaksinen?

Nei, barn og unge under 18 år vil i denne omgang ikke få tilbud om vaksine. Unntaket er barn som er i risikogruppene.

Vaksinene vi får til Norge først, er i liten utstrekning testet på barn og unge. Det anbefales derfor, i første omgang, at barn under 18 år ikke vaksineres.

Det er svært sjeldent at barn blir alvorlig syke av korona. Barn blir heller ikke syke i like stor grad som voksne.

 

Vaksinasjon på annet sted enn vaksinasjonslokalet

Noen vil på grunn av sykdom eller kronisk uførhet ha vansker med å møte opp på vaksinasjonsstedet.


Hvis du har betydelige og medisinsk begrunnede årsaker som forhindrer deg å komme deg til vaksinasjonsstedet, kan hjemmetjenesten vaksinere deg etter avtale.


Du vil enten bli kontaktet av hjemmetjenesten for vaksine, eller ta kontakt med Frøya legekontor.

Informasjon om Janssen-vaksinen

Janssen-vaksinen er ikke en del av koronavaksinasjonsprogrammet og anbefales ikke av FHI.

For de fleste vil risikoen for alvorlige bivirkninger av Janssen-vaksinen være større enn fordelene, slik situasjonen er nå. Vaksinen fås kun hos lege, og det er opp til hver enkelt lege om man ønsker å tilby vaksinen til sine pasienter.

I Frøya kommune er det ingen leger som ønsker å gjøre vurderinger omkring Janssen-vaksinen og Frøya legekontor tar derfor ikke imot henvendelser rundt dette.

For mer informasjon om Janssen-vaksinen: https://www.helsenorge.no/koronavirus/janssen-vaksinen/

 

Karantene og reiser

Koronasertifikat

Koronasertifikatet viser om du er vaksinert, om du er immun etter å ha hatt covid-19-sykdom og resultatet hvis du har negativ koronatest. 

Du kan logge inn hos Helsenorge for å se ditt koronasertifikat

Koronasertifikatet bidrar til gjenåpning av samfunnet. Sertifikatet kan brukes ved grensepassering inn til Norge. For innenlands bruk kan sertifikatet også brukes på større arrangementer og kystcruise. Fra juli vil en EU-tilpasset versjon av koronasertifikatet være klar. Den vil gjøre det mulig å krysse grenser på tvers av EU/EØS. 

Koronasertifikat for ikke-digitale brukere

Koronasertifikat for ikke-digitale brukere er klar 24. juni
Det er estimert at i overkant av 100.000 innbyggere i Norge har begrensede digitale ferdigheter og
ikke kan benytte seg av www.helsenorge.no og det digitale koronasertifikatet. For å ivareta disse
innbyggerne har FHI utviklet en web-applikasjon som gjør det mulig for saksbehandlere ved Helfo å
bistå ikke-digitale brukere som tar kontakt via telefon til informasjonstelefonen for korona.
Følgende informasjon kan brukes i møte med ikke-digitale brukere. Vi understreker budskapet om at
de som kan bruke digitalt koronasertifikatet, bør gjøre det.


Fra torsdag kan du som ikke kan bruke smarttelefon, PC eller nettbrett få tilsendt
koronasertifikatet i posten.

Tjenesten kan benyttes hvis du er vaksinert eller immun etter gjennomgått covid-19.
Sertifikatet består av to deler:
• Koronasertifikat for innenlands bruk
• Koronasertifikat for å passere grenser i EU- og EØS-området


Trenger alle koronasertifikat?
Du trenger ikke koronasertifikat med mindre du skal ut og reise til land som krever koronasertifikat
for innreise, for å unngå karantene når du reiser inn i Norge, om du ønsker å delta på større
arrangementer eller kystcruise med krav om koronasertifikat.
Ved å logge inn på www.helsenorge.no får du tilgang til ditt digitale koronasertifikat. Personer som
ikke kan bruke den digitale løsningen, kan benytte fullmaktsløsningen på Helsenorge for å få hjelp til
å skrive ut et, til enhver tid, gyldig koronasertifikat.
Fra i dag kan man også ta kontakt med Helfo for bistand til å få en utskrift sendt hjem til sin
folkeregistrerte adresse. Se mer informasjon under.


Vi anbefaler at alle som kan, bruker den digitale løsningen
Det digitale koronasertifikatet på www.helsenorge.no oppdaterer seg automatisk, og har 90 dagers
gyldighet til enhver tid. Du kan laste ned ditt digitale koronasertifikat til din mobiltelefon eller
nettbrett. Det er ikke nødvendig med utskrift av sertifikatet hvis du har dette digitalt. Hvis du likevel
ønsker en utskrift ber vi om at du ordner dette selv.
Det er mange som tar kontakt for bistand. For at vi skal kunne hjelpe personer som ikke har andre
alternativer, anbefaler vi at alle som har mulighet til å bruke et digitalt koronasertifikat om å gjøre
det.


Fremgangsmåte for bistand til ikke-digitale innbyggere som gjelder fra torsdag:
1. Ha klart fødselsnummer eller d-nummer
2. Ring informasjonstelefonen for korona:
• Åpningstid kl. 08.00 – 15.30, mandag til fredag.
• Fra Norge: 815 55 015
• Fra utlandet: +47 21 89 80 42


Saksbehandler vil be deg om ditt fødsels- eller d-nummer, og be deg opplyse om navnet ditt og din
folkeregistrerte adresse. Hvis navnet og adressen du opplyser om ikke stemmer med det som 
vises som folkeregistrert adresse i vårt system, kan vi dessverre ikke sende
koronasertifikatet. Du må da kontakte folkeregisteret for å avklare hva som er registrert på
deg.


Hvis du har gyldig koronasertifikat, vil vi sende deg dette per post.
Vært oppmerksom på at det kan ta en uke før du mottar sertifikatene, du kan derfor ikke få
tilsendt koronasertifikat basert på negativ koronatest ettersom gyldigheten testresultatet
kun er gyldig i 24 timer.
Du selv må være oppmerksom på gyldighetsdatoen som er 90 dager fra utskriftsdatoen.

Om karantene og testing av nærkontakter

Nærkontakt, karantene og testing

Nærkontakter skal i karantene. De skal ta test så fort som mulig og i tillegg 7 dager etter siste kontakt med den smittede. Dersom test på dag sju viser seg å være negativ, kan karantenen avsluttes. Frøya legekontor vil sende ut SMS til alle som skal ha test på dag 7 når testresultat fra 1.test foreligger.

Får man en positiv test må man gå i isolasjon 10 dager. Forlenging av isolasjonstiden avgjøres sammen med fastlege og avhenger av symptombildet.

Bor man i en bolig som ikke er egnet for karantene eller isolasjon, ordner kommunen med et alternativ f.eks på Frøya hotell. Dette medfører ikke kostnad for pasienten.

 

Nærkontakt av nærkontakt og ventekarantene

I de fleste utbrudd er situasjonen ofte uoversiktlig og det kan være usikkert når man selv er smittet og i hvor stor grad man har smittet sine nærkontakter. Da kan man bli bedt om å gå i ventekarantene. Dette kan gjelde både husstandsmedlemmer av nærkontakten og andre i miljøet rundt den som er satt i nærkontaktkarantene.

Man skal være i ventekarantene til den nærkontakten har testet negativt på første ordinære prøve (PCR), hurtigtest gjelder ikke.

Det kan også i enkelte tilfeller være aktuelt å teste nærkontakt av nærkontakt, dette vil man i så fall få beskjed om fra smittesporingsgruppen.

 

Reiser til og fra utlandet og karanteneregler

Regjeringen anbefaler alle å unngå unødvendige reiser til utlandet.

Les om innreiseregler og karanteneregler på flere språk.

Les mer om reisereglene på Helsenorge

For arbeidstakere/arbeidsgiver som trenger testing før utreise og som ikke har mulighet til å sjekke svar på www.helsenorge.no
 • Frøya kommune tilbyr ikke tjeneste for å gi ut svar på test utenfor legekontorets åpningstider
 • Ta rede på hvilken test som er påkrevet i landet arbeidstaker skal reise til – hurtigtest eller PCR
 • Planlegg utreise slik at testtaking og svar på test kan skje innen 24/72 timer
 • Unngå testing/ forventet svar på helg
 • Undersøk om arbeidstaker kan ta test noe annet sted – f.eks. ved utreisested, og om mulig at de kan gi svar på test hurtigere evt. benytte private tilbydere

 

Spørsmål og svar om koronaviruset

Flytskjema nyoppståtte luftveissymptomer

Flytskjema for hva du skal gjøre ved nyoppståtte  luftveisinfeksjoner. Skjemaet gjelder for alle med nyoppstått luftveisinfeksjon, også de som er vaksinert eller har gjennomgått covid-19 tidligere. Gyldig fra lørdag 25. september 2021 klokken 16.

Illustrasjon: Folkehelseinstituttet 

Oversikt over nasjonale tiltak
Smittestopp

Beredskapsledelsen oppfordrer våre innbyggere til å bruke applikasjonen «smittestopp»

Smittestopp er en app fra Folkehelseinstituttet (FHI). Den skal bidra til å forhindre at koronaviruset sprer seg i samfunnet, og er helt frivillig å bruke. Appen har 16-års aldersgrense.

Les mer om appen hos Folkehelseinstituttet

Ta koronasjekken

Koronasjekk.no er utviklet av en gruppe leger, sykepleiere og medisinstudenter, i håp om å bidra til å bremse spredningen av koronaviruset i den norske befolkningen.

Gå til nettsiden for  å ta koronasjekken

 

Informasjon fra helsemyndigheter

FHI og helsenorge

Folkehelseinstituttet og Helsenorge har hele tiden oppdatert informasjon. Her finner du fakta, råd og informasjon om symptomer, inkubasjonstid, behandling, reiser, arrangement og forebyggende tiltak. 

Finn informasjon på helsenorge.no  

Finn informasjon på fhi.no


Helsedirektoratets informasjonstelefon

Finner du ikke svar på spørsmålet ditt, kan du ringe Helsedirektoratets informasjonstelefon: 815 55 015

 

Regjeringen

Viktig informasjon fra regjeringen.

Finn informasjon på regjeringen.no

 

 

Helseinstitusjoner og lege

Covid-19 luftveisklinikk

Frøya legekontor har en egen luftveisklinikk, hvor du blir tatt imot hvis du har luftveissymptomer eller tegn som gjør at man mistenker Covid-19-sykdom. Denne ligger i en brakke som står på parkeringsplassen vest for legesenteret. Du skal uansett først ta telefonisk kontakt, slik at vi får avtale tid.

Du kan ringe Frøya legekontor tlf: 72 44 70 80  for å bestille test.

Åpningstider telefon: man - fre 09.00 - 14.30 

 

Legekontorets åpningstid

Legekontorets åpningstid: Alle hverdager fra kl. 09.00 – 16.00. 

Telefonen 72 44 70 80 er betjent 09.00-1430.

 

Legevakt i Orkdalsregionen - for Hitra og Frøya - Telefon: 116117

 • Legevakten i Orkdalsregionen er åpen fra klokken 15.30 til 08.00 på hverdager, samt hele døgnet i helger og høytider.
 • Utenom disse åpningstidene ivaretas legevaktfunksjonen ved Frøya og Hitra legekontor.
  • Dagtid 08.00 – 16.00 legevakt både ved Frøya legekontor og Hitra legekontor.
  • Ettermiddag/kveld 16.00 – 20.00 interkommunal legevakt Frøya og Hitra.
  • Oddetalsuker ansvarlig Frøya legekontor 16.00 – 20.00
  • Partallsuker ansvarlig Hitra legekontor 16.00 – 20.00

 

Allerede avtalt time

De som har en allerede avtalt legetime, møter som vanlig med mindre de har fått beskjed om noe annet.

 

Kontakt på forhånd på telefon

Ta kontakt på forhånd hvis du har symptomer på luftveisinfeksjon, har vært i utlandet, eller har vært i kontakt med personer som er smittet av korona. Prøvetaking med mistanke om koronasmitte regnes ikke som øyeblikkelig hjelp, og vil bli utført i legekontorets åpningstid, etter avtale med fastlege.

Møt ikke opp uanmeldt på legekontoret!

 

 

Barn og unge

Kopi av - Flytskjema nyoppståtte luftveissymptomer

Flytskjema for hva du skal gjøre ved nyoppståtte  luftveisinfeksjoner. Skjemaet gjelder for alle med nyoppstått luftveisinfeksjon, også de som er vaksinert eller har gjennomgått covid-19 tidligere. Gyldig fra lørdag 25. september 2021 klokken 16.

 

Telefon for barn og unge

Trenger du noen å snakke med om hvordan det er hjemme, eller om andre barn eller ungdommer du er bekymret for, kan du ringe barneverntjenesten på tlf 94 84 26 02 mellom kl.08:00 og 15:00.

På kveld/natt og i helger kan du ringe barnevernvakten på tlf: 90 28 70 37.

Du kan også ringe alarmtelefonen for barn og unge:

116111

Gå til nettsted for alarmtelefonen

 

 

Arbeid og næringsliv

Kompensasjonsordning for næringslivet

Kompensasjonsordningen skal gi hjelp til bedrifter som er rammet av pandemien. 

Gå til Regjeringen.no for mer informasjon om ordningen