информация на български език

Status Covid-19 Frøya

Status Covid-19 Frøya
Oppdatert/ Updated 18.06.21 Til og med i går (Up until yesterday) Nye (New) Totalt, nå (Total, per now)
Personer med påvist smitte. (Individuals with detected contagion.) 41 0 41
Covid 19-pasienter på sykehus. (Covid-19 patients hozpitalized.) 0 0 0
Pasienter i isolasjon, hjemme.* (Patients in isolation, at home. *) 0 0 0
Nærkontakter i karantene. (Close contacts in isolation.) 0 0 0
Smittede per 100 000 siste 14 dgr. (Infected per 100 000 last two weeks.) 77 57.6
Antall vaksinerte (Number of vaccinated) 3030 3189
Andel fullvaksinerte % (2 doser) 26.1