информация на български език

Общинският началник в община Фроя взема следното решение:

Работното време на медицинския кабинет от понеделник 16 март до получаване на допълнително известие са:

Всички делнични дни 9:00 - 16:00. Телефон 72 44 70 80 работи от 09.00ч.-1430ч..

Общини Хитра и Фрьоя молят всички посетители на вили незабавно да се приберат у дома си в своята община.

В резултат на ескалиралата ситуация, според Института за обществено здраве (Folkehelseinstituttet) и засилените съвети/разяснения от Дирекцията на здравеопазването през последните дни, от понеделник 16.03.2020 се създават детски градини и училища със специални грижи там където е необходимо.

Поради Корона-пандемията се предприемат сега мерки за системата за спешна помощ в района на Оркдал.

Има нужда от изясняване на детайли в съветите, с които общините излязоха през последните дни. Това е така, защото получаваме много въпроси от жители както от нашите общини, така и от други общини.